Stoen Operator przyjął rekordowe nakłady na inwestycje

| Gospodarka Aktualności

Warszawski operator systemu dystrybucyjnego na 2024 rok zaplanował przede wszystkim rozbudowę sieci oraz budowę nowych, strategicznych obiektów infrastruktury sieciowej. Na realizację planów inwestycyjnych, które uwzględniają także dalszą cyfryzację spółki, operator przeznaczy rekordową kwotę około 650 mln zł. Stoen zamierza również prowadzić badania technologii magazynowania energii oraz testy nowych usług sieciowych.

Stoen Operator przyjął rekordowe nakłady na inwestycje

W 2023 roku Stoen Operator zainwestował blisko 550 mln zł. Nakłady były przeznaczone głównie na rozwój i modernizację sieci na wszystkich poziomach napięć. Obejmowały także przyłączenia oraz wymianę liczników na urządzenia wyposażone w funkcję zdalnego odczytu. Sieć warszawskiego operatora zwiększyła się o 202 km nowych linii kablowych. Spółka uruchomiła także 67 nowych stacji transformatorowych. Około 200 stacji 15/0,4 kV zostało wyposażonych w urządzenia smart grids, zapewniające zdalną kontrolę i monitoring parametrów pracy.

Obecnie jednym z priorytetów spółki jest zakończenie budowy stacji RPZ Falenica i jej połączenie z lokalną siecią SN 15 kV. Planowane jest rozpoczęcie budowy nowej stacji RPZ Posag na terenie dzielnicy Ursus oraz rozwój sieci WN 110 kV. Na rok bieżący zaplanowano także rozwój kolejnych 150 stacji w standardzie smart, który umożliwia zdalną kontrolę i sterowanie tymi obiektami z poziomu stanowisk dyspozytorskich.

Ważnym elementem planu rozwoju operatora jest również dalsza modernizacja opomiarowania w ramach programu AMI/LZO, czyli kontynuacja wprowadzania liczników z funkcją zdalnego odczytu. U wszystkich odbiorców końcowych operatora powinny się one pojawić do połowy roku 2031. Na koniec bieżącego roku spółka planuje osiągnąć liczbę instalacji na poziomie 350 tysięcy, z czego około 290 tysięcy wymienionych urządzeń dotyczy gospodarstw domowych.

źródło: Stoen Operator

Zobacz również