Co warto wiedzieć o inteligentnym opomiarowaniu?

| Gospodarka Zasilanie

Stoen Operator zainstalował już w sieci warszawskiej 200 tysięcy inteligentnych liczników zdalnego odczytu. To część unijnego planu zastępowania tradycyjnych liczników urządzeniami nowoczesnymi. Do końca 2025 r. spółka zakłada wymianę urządzeń u 35% odbiorców, a w 2027 r. – u 65%. Do 4 lipca 2031 już 100% odbiorców końcowych operatora ma mieć zainstalowane nowe liczniki. Dla odbiorców energii elektrycznej ta wymiana jest obowiązkowa i bezpłatna.

Co warto wiedzieć o inteligentnym opomiarowaniu?

Zgodnie z przepisami ustawy każdy odbiorca energii elektrycznej będzie miał zamontowany licznik zdalnego odczytu. Większość jednak nadal nie zna zasad ich wymiany.

- Wymiana liczników to istotny proces na drodze ku nowoczesnej energetyce. Jednak jak wynika z badania¹ zrealizowanego dla naszego dostawcy - Esmetric Group, w społeczeństwie wciąż brakuje o nim odpowiedniej wiedzy. Jak podaje firma, ponad połowa ankietowanych nie wie na czym polega wymiana liczników oraz jakie korzyści mogą z tego wynikać. Jedynie 37% respondentów nie ma obaw co do inwigilacji poprzez liczniki, a tylko nieco ponad 1/3 uważa, że liczniki będą dobrze zliczać zużytą energię i nie będą zawyżać rachunków. Większość badanych osób jest pewna, że koszty zakupu i montażu nowego opomiarowania zostaną przeniesione na odbiorców końcowych, zwiększając ich rachunki - mówi Jakub Tomczak, dyrektor Pionu Zarządzania Pomiarami w Stoen Operator.

Brak świadomości czemu służy wymiana liczników może rodzić nieuzasadnione obawy. Dla szukających informacji stołeczny operator przygotował krótki spot edukacyjny. Materiał prezentuje czym jest licznik zdalnego odczytu, jakie pełni funkcje i jakie są korzyści płynące z jego użytkowania. Ze spotu można także dowiedzieć się jaki jest harmonogram prowadzonej wymiany.

Inteligentne liczniki - nowe korzyści

Wymiana starego urządzenia na nowe jest w pełni bezpłatna, a jej koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego. Ponadto inteligentne opomiarowanie oferuje szereg korzyści dla użytkowników.

Inteligentny licznik energii to następca standardowych liczników elektronicznych, które mierzą zużycie energii w naszych domach już od ponad 20 lat. Urządzenia te automatycznie sprawdzają, zbierają i przekazują dane dotyczące nie tylko zużycia energii elektrycznej, ale także rejestrują przerwy w dostawie energii czy inne zdarzenia np. próby ingerencji w licznik. Dzięki nim, nie ma już potrzeby przekazywania pomiarów do firmy energetycznej, wpuszczania do domu inkasenta czy comiesięcznego wpisywania odczytu na specjalnej platformie. Nowe mierniki są bardzo precyzyjne i odczytu można dokonać w każdej chwili.

- Liczniki zdalnego odczytu umożliwiają bieżący monitoring zużycia energii, co z kolei pozwala na efektywne zarządzanie jej zużyciem i potencjalne oszczędności. Możliwość korzystania z dynamicznej taryfy oraz łatwiejsze rozliczanie i płatność za energię to kolejne zalety inteligentnego opomiarowania - przekonuje Jakub Tomczak.

Nowoczesne mierniki przekazują informacje do centrum dyspozytorskiego firmy energetycznej. Pozwala to przyspieszyć naprawę usterek, skutecznie wykrywać przyczyny awarii lub rozwiązywać inne problemy powstałe na linii dostawca-odbiorca.

Dane przekazywane przez inteligentne liczniki są w pełni bezpieczne

Stołeczny OSD podkreśla, że bezpieczeństwo w procesie realizacji projektu AMI jest dla spółki kluczowe. Montowane urządzenia spełniają najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa. Już na etapie przetargu Stoen Operator przebadał w laboratorium próbki urządzeń, które brały w nim udział. Sprawdzono je pod kątem funkcji, metrologii i cyberbezpieczeństwa.

Inteligentne liczniki nie przesyłają informacji o tym, jakie urządzenia są w danym mieszkaniu i czy są w określonej chwili użytkowane. Zbierane dane są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Komunikacja między poszczególnymi elementami inteligentnej sieci jest szyfrowana. Stosuje się tu takie same technologie jak np. w bankowości internetowej. Stoen Operator planuje dalsze regularne analizy cyberbezpieczeństwa urządzeń i systemów, także pod względem potencjalnych ataków hakerskich.

¹ Badanie zostało wykonane przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w styczniu 2024 roku.

źródło: Stoen Operator