Stoen Operator otrzymał dofinansowanie unijne na rozwój sieci

| Gospodarka Aktualności

W ramach projektu priorytetowego 4.6 "Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych" spółka Stoen Operator podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wyniku której wykorzysta dotacje z Unii Europejskiej. Celem dofinansowywanych działań jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenie dzielnicy Wawer, co zwiększy potencjał do przyłączania dodatkowych źródeł OZE oraz rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyceniono na 32,7 mln zł, a otrzymana wartość dofinansowania to ponad 19 mln zł.

Stoen Operator otrzymał dofinansowanie unijne na rozwój sieci

Projekt rozwoju wawerskiej sieci dystrybucyjnej obejmuje dwa kluczowe elementy: budowę stacji RPZ Falenica oraz zainstalowanie systemu monitoringu DGA na transformatorach 110/15 kV na budowanej stacji oraz w 4 innych obiektach. Stacja elektroenergetyczna z rozdzielnicą 110 kV w technologii wnętrzowej GIS zasilana będzie dwoma liniami kablowymi WN oraz powiązana z siecią dystrybucyjną liniami kablowymi średniego napięcia. Natomiast system monitoringu DGA zakłada instalację urządzeń do zdalnego monitorowania gazów rozpuszczonych w estrach na transformatorach 110/15 kV w oparciu o analizę DGA. System zostanie zamontowany na stacjach RPZ Falenica, RPZ Śródmieście, RPZ Batory, RPZ Ochota i RPZ Służewiec.

Badania diagnostyczne on-line transformatorów mają na celu zapobieganie w przyszłości awariom poprzez wczesne wykrywanie defektów oraz zjawisk, które te defekty powodują. Dane uzyskane w tych badaniach są także ważnym źródłem informacji dla planowania harmonogramu realizacji prac eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych. Głównym celem monitoringu DGA on-line jest bieżąca kontrola stanu technicznego transformatorów 110/15 kV i bieżące monitorowanie zachodzących zmian. Tym samym zapewniamy odpowiedni stopień bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej Stoen Operator – tłumaczy Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Realizacja projektu pozwoli ograniczać straty w dystrybucji energii na poziomie ponad 2300 MWh/rok oraz związaną z tym redukcję CO2, ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) i emisji zanieczyszczeń (PM10).

Budowa stacji RPZ Falenica już się rozpoczęła, a zakończenie projektu wyznaczono orientacyjnie na październik 2023 roku.

źródło: Stoen Operator