Kolejny nowoczesny Rozdzielczy Punkt Zasilania spółki Stoen Operator

| Gospodarka Zasilanie

Stoen Operator - dostawca energii elektrycznej dla ponad miliona klientów w Warszawie i okolicach - na terenie gminy Sękocin włączył do sieci jedną z najnowocześniejszych stacji RPZ 110 kV. Prace budowlane przy obiekcie realizowane były przez ostatnie 18 miesięcy. Uruchomienie stacji stanowi element planu inwestycyjnego przyjętego na 2023 rok.

Kolejny nowoczesny Rozdzielczy Punkt Zasilania spółki Stoen Operator

Rozwój sieci i infrastruktury elektroenergetycznej jest jednym z filarów strategii Grupy E.ON, do której należy stołeczny OSD. Na inwestycje energetyczne spółka przeznaczy w tym roku około 500 mln zł, dzięki czemu po raz kolejny przekroczy budżet z poprzedniego roku. Wartość nowego Rozdzielczego Punktu Zasilania 110 kV to 27 mln złotych.

Wybudowana stacja zawiera dwie nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice typu GIS 110 kV z 10 polami, co podnosi niezawodność działania. Zastosowany dodatkowy system zabezpieczeń zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, zarówno dla wybudowanej stacji, jak również dla całego obszaru sieciowego.

źródło: Stoen Operator

Zobacz również