Nowy Rozdzielczy Punkt Zasilania 110/15kV w warszawskiej sieci Stoen Operator

| Gospodarka Zasilanie

Zgodnie z planami inwestycyjnymi na rok 2023 warszawski dostawca energii elektrycznej do ponad miliona klientów - Stoen Operator - uruchomił stację RPZ Krakowska działającą na napięciu 110 kV. Realizowany przez Stoen rozwój sieci i infrastruktury dystrybucyjnej Warszawy jest możliwy dzięki przyjętym nakładom w wysokości ponad 500 mln zł przeznaczonym na tegoroczne inwestycje energetyczne.

Nowy Rozdzielczy Punkt Zasilania 110/15kV w warszawskiej sieci Stoen Operator

- Uruchomienie stacji RPZ Krakowska na napięciu 110 kV jest następnym etapem dużego, kompleksowego zadania poprawy zasilania południowo-zachodniej części Warszawy. Aby zrealizować to założenie, budujemy m. in. ciąg liniowych EC Siekierki – GPZ Mory za pomocą linii kablowej 110 kV o dużej przepustowości. Obecny etap polega na połączeniu stacji RPZ Wiktoryn z RPZ Krakowska dwutorową linią WN o długości ok. 4 km. Tym samym zasilana z sieci wysokiego napięcia stacja RPZ Krakowska tworzy potencjał dla poprawy parametrów oraz zwiększenia dostawy energii elektrycznej dla odbiorców Stoen Operator na tym obszarze - tłumaczy Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Unijna i krajowa polityka klimatyczna konfrontuje polskie miasta ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją i rozwojem OZE. Wiele zmian wymuszają konsumenci energii elektrycznej. Rosnący popyt na energię elektryczną w Warszawie stawia spółkę Stoen Operator wobec potrzeby intensyfikacji działań inwestycyjnych i realizacji kolejnych projektów w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej.

- Warszawski węzeł energetyczny będzie się rozbudowywał, dlatego bilans dostaw do sieci powinien ulegać zmianie. Szczytowe zapotrzebowanie sieci stolicy stale rośnie i według prognoz do 2030 roku ulegnie niemal podwojeniu. Wynika to z intensywnego rozwoju miasta i gmin ościennych, rozbudowujących się centrów logistyki i przetwarzania danych, a także zyskujących na popularności obszarach eMobility i pomp ciepła - zauważa Leszek Bitner.