Innogy Stoen Operator wdraża RFID w logistyce

| Gospodarka Aktualności

Identyfikacja za pomocą fal radiowych jest stosunkowo rzadko stosowana przez dostawców usług publicznych, takich jak operatorzy energii. Innogy Stoen Operator robi krok w kierunku Przemysłu 4.0 i rozpoczyna wdrażanie w magazynach technologii Radio-Frequency Identification. W obiektach przy ul. Chrzanowskiego, Nieświeskiej i Pory w Warszawie usprawni ona identyfikację urządzeń i komunikację na linii człowiek-maszyna.

Innogy Stoen Operator wdraża RFID w logistyce

Główną korzyścią wdrożonego systemu jest przede wszystkim uproszczenie procedury przyjmowania i wydawania sprzętu, skrócenie czasu wyjazdu brygad w teren i możliwość przeznaczenia zaoszczędzonego czasu na inne zadania. Szczególnie pracochłonne jest przyjęcie do magazynu głównego liczników energii od producenta oraz firm realizujących usługi na zlecenie innogy. Zastosowanie RFID daje możliwość automatycznego policzenia liczników i spisania ich numerów seryjnych bez rozpakowywania palet. Po wdrożeniu skanowanie palety zawierającej 320 elementów zajmie około minuty, co oznacza ponad 200-krotne przyspieszenie procesu, a także całkowitą eliminację błędów związanych z manualnym przepisywaniem numerów seryjnych, co zajmowało do kilku godzin.

Pełne zaimplementowanie technologii RFID i zintegrowanie go z innymi systemami w spółce umożliwi wprowadzenie w przyszłości magazynów mobilnych, zlokalizowanych przy rozdzielczych punktach zasilania. Mobilne magazyny do minimum skrócą drogę sprzętu do pracowników terenowych, co przyspieszy usuwanie awarii i prace przy modernizacji sieci.

źródło: Innogy Stoen Operator

Zobacz również