innogy pracuje nad nowym standardem komunikacji z licznikami

| Gospodarka Komunikacja

Warszawski dostawca energii elektrycznej - innogy Stoen Operator - opracowuje nową technologię do zdalnej komunikacji z licznikami energii, która wykorzysta do radiowej transmisji danych pasmo o częstotliwości 169 Mhz. Polskie prawo od kilkunastu lat dopuszcza używanie tego pasma w branży energetycznej, ale dotąd żaden obecny na rynku podmiot się na to nie zdecydował. Na razie powstanie prototyp urządzenia komunikacyjnego.

innogy pracuje nad nowym standardem komunikacji z licznikami

Opracowując kolejne autorskie rozwiązanie, projektanci operatora sięgnęli po protokół Wireless M-Bus służący do radiowej transmisji danych pomiarowych. Pierwsze testy łączące Wireless M-Bus z komunikacją radiową w niskiej częstotliwości, oferującej duży zasięg, wypadły pomyślnie. Pilotażowa instalacja potwierdziła skuteczność i jakość komunikacji w aglomeracji miejskiej, która wyniosła średnio 95% przy wysyłaniu danych co trzy minuty. Tak częsty przesył danych wykracza poza wymagania projektowane przez Ministerstwo Klimatu, jakie mają być zawarte w rozporządzeniu pomiarowym.

- W ramach pilotażu zainstalowaliśmy w budynku kilkadziesiąt liczników wyposażonych w nasz prototypowy moduł komunikacyjny, a na stacji transformatorowej, koncentrator danych, który zbierał i przetwarzał informacje wysyłane z liczników. Oprogramowanie zostało w całości napisane przez wewnętrzny zespół operatora. Co istotne, w przygotowywanej koncepcji, sieć radiowa będzie funkcjonować bez karty SIM. Oznacza to obniżenie kosztów w porównaniu ze stosowanymi obecnie rozwiązaniami M2M (machine-to-machine) - mówi Dominik Pieńkowski, kierownik Laboratorium Internetu Rzeczy innogy Stoen Operator.

Obecnie trwają analizy, które pozwolą na stworzenie urządzenia produkcyjnego oraz docelowego oprogramowania. Do końca 2021 roku spółka planuje opracować półprodukty oraz pierwsze wersje rozwiązania przedprodukcyjnego.

Technologia i protokół Wireless M-Bus są już wykorzystywane do odczytu m.in. gazomierzy i wodomierzy, ale w oparciu o wyższe pasmo 868 MHz. W Europie prowadzi się kilka dużych wdrożeń komunikacji z licznikami w paśmie 169 MHz, dotyczy to jednak tylko liczników wody i gazu. innogy Stoen Operator jako pierwszy wykorzysta to pasmo do komunikacji w branży energetycznej.

źródło: innogy