Innogy Stoen Operator wdrożył nowy system zdalnego odczytu danych z liczników

| Gospodarka Zasilanie

Innogy Stoen Operator opracował system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej klasy HES-NG - Head End System New Generation. Został on wdrożony we współpracy z dostawcą usług IT - firmą Execon. Rozwiązanie charakteryzuje dopasowanie do oprogramowania operatora systemu dystrybucyjnego, a także otwarta, elastyczna i skalowalna architektura.

Innogy Stoen Operator wdrożył nowy system zdalnego odczytu danych z liczników

HES-NG to autorski system dedykowany rynkowi mocy, odpowiadający za komunikację dwukierunkową z urządzeniami infrastruktury pomiarowej realizującej gromadzenie danych pomiarowych oraz sterujący parametrami urządzeń tej infrastruktury. Komunikacja w ramach systemu realizowana jest w oparciu o dedykowany protokół komunikacyjny dla danego typu urządzenia.

Opracowana otwarta platforma akwizycji różnego typu danych daje możliwość zastosowania również w przypadku mediów innych niż energia, jak gaz czy woda. System jest pozbawiony ograniczeń technologicznych, przez co staje się skalowalny poziomo i pionowo. Można go rozbudowywać o kolejne moduły adekwatnie do rosnących potrzeb, bez konieczności zamykania się na rozwiązania od dostawców. Umożliwia obsługę urządzeń wielu producentów i szybkie dodawanie nowych sterowników komunikacyjnych, oferując duży wybór parametrów konfiguracyjnych. Zapewnia to szybkość reagowania na zmiany regulacyjne i prawne. Posiada interfejsy pracujące ze wszystkimi systemami niezbędnymi do obsługi układów pomiarowych, w tym SAP ISU, IT4M i CBO.

Aktualna konfiguracja systemu oparta na 1200 wątkach zapewnia realizację zadań akwizycji dla około 11 tys. liczników w czasie 10 minut. Przy tym każde zadanie dostarcza do bazy danych systemu około 350-380 tys. dokumentów z danymi profilowymi, chwilowymi i zdarzeniami.

W przyszłości system będzie rozwijany poprzez integrację kolejnych typów urządzeń, przekierowanie ciężaru akwizycji danych z obecnie eksploatowanych rozwiązań w stronę HES-NG, a także dalszą optymalizację i automatyzację procesów wewnętrznych. Rozwijany będzie również data hub w celu zapewnienia jeszcze większego poziomu wydajności i skalowalności.

źródło: Innogy

Zobacz również