Broadcom mocno zwiększa zyski dzięki sprzedaży chipów AI

| Gospodarka Aktualności

Rentowność Nvidii rosnąca w wyniku fali zastosowań sztucznej inteligencji przyciągnęła uwagę całego świata. Jednak jeśli chodzi o przychody z chipów AI, analitycy SemiAnalytics podkreślają, że globalnie za firmę drugą co do wielkości profitów można uznać Broadcom, który przewiduje, że w roku finansowym 2024 sztuczna inteligencja będzie odpowiadać za 35% jego przychodów z półprzewodników, przekraczając 10 mld dolarów.

Broadcom mocno zwiększa zyski dzięki sprzedaży chipów AI

Według raportów MarketWatch i Reuters przychody Broadcom w pierwszym kwartale roku podatkowego 2024, zakończonym 4 lutego, wzrosły rok do roku o 34%. Jednak przychody z podstawowych rozwiązań półprzewodnikowych wzrosły zaledwie o 4% - do 7,4 mid dolarów. Wskazuje to na słaby popyt ze strony rynków telekomunikacyjnych i klientów korporacyjnych. W tym przypadku dynamicznie rozwijający się rynek sztucznej inteligencji pomógł złagodzić wpływ tej sytuacji na wyniki sprzedaży półprzewodników.

CEO firmy Broadcom, Hock Tan, stwierdził, że switche firmy pomogły przetrwać ostatnią falę wycofywania kart Ethernet. Sprzedaż cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP) i komponentów optycznych znacząco skorzystała na dużym popycie na centra danych AI. Ujawnił, że głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za 46% wzrost przychodów z produktów sieciowych w pierwszym kwartale roku budżetowego 2024, które osiągnęły 3,3 mld dolarów, były zakupy niestandardowych akceleratorów sztucznej inteligencji dokonane przez dwóch klientów z branży usług w chmurze hiperskalowej.

Chociaż Broadcom nie ujawnił tożsamości tych dwóch klientów, spekulacje sugerują, że jednym z nich może być Google. Z poprzednich raportów The Register wynikało, że niestandardowe akceleratory AI firmy Google, znane jako Tensor Processing Units (TPU), wykorzystują kluczowe technologie sieciowe firmy Broadcom, takie jak serializator/deserializator (SerDes).

Broadcom przewiduje osiągnięcie w roku budżetowym 2024, łącznych przychodów na poziomie 50 mld dolarów, w tym 30 mld ze sprzedaży półprzewodników. Firma oczekuje, że rynek sztucznej inteligencji będzie odpowiadał za 35% całkowitych przychodów z półprzewodników, przekraczając 10 mld dolarów. To znaczący wzrost w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami wynoszącymi 25%, co świadczy o rosnącym zaufaniu Broadcoma do rynku sztucznej inteligencji.

Inny segment działalności Broadcoma - oprogramowanie infrastrukturalne - odnotował w pierwszym kwartale roku finansowego wzrost przychodów o 153% do 4,6 mld dolarów, z czego 2,1 mld wniosło VMware. Strategia sprzedaży (upsellingu) dla klientów VMware okazała się skuteczna, otwierając drogę do procentowo dwucyfrowego wzrostu przychodów w ujęciu kwartalnym przez pozostałą część roku budżetowego 2024. Działanie to polega na zachęcaniu klientów korzystających z narzędzia vSphere do przejścia na VMware Cloud Foundation (VCF). VCF - lokalna samoobsługowa platforma chmurowa - jest reklamowana jako uzupełnienie lub alternatywa dla chmur publicznych.

Firma VMware współpracowała także z Nvidią w ramach VMware Private AI Foundation, udostępniając VCF dla procesorów graficznych na potrzeby wdrażania lokalnego modelu sztucznej inteligencji, zapewniając bezpieczeństwo danych. Broadcom uważa, że ​​to wywołało duży popyt rynkowy na VCF i prognozuje, że całoroczne przychody z oprogramowania osiągną 20 mld dolarów.

źródło: DigiTimes