FDA proponuje wprowadzenie zakazu sprzedaży urządzeń do medycznej stymulacji elektrycznej

| Gospodarka Aktualności

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) po raz kolejny podejmuje działania w celu zakazu stosowania urządzeń do stymulacji elektrycznej mięśni w leczeniu problemów zdrowotnych u ludzi (Electrical Stimulation Devices, ESDs). Zgodnie z proponowanymi przepisami, urządzenia do stymulacji elektrycznej podające wyładowania elektryczne do tkanek, tworzą szereg zagrożeń dla zdrowia (natury psychicznej i fizycznej) i nie mogą być dostępne w wolnej sprzedaży.

FDA proponuje wprowadzenie zakazu sprzedaży urządzeń do medycznej stymulacji elektrycznej