logo

Eltronika

Warszawska 41/ 7, Łomianki 05-092

Informacje z firmy
Kalendarium

Eltronika powstała w 1995 roku. Od początku istnienia firma sku­piła się na aktywnej sprzedaży wybranych grup podzespołów elektromechanicznych, osiągając wysoki poziom specjalizacji w dystrybucji.

Zdobyte doświadczenie oraz ugruntowana pozycja na rynku spo­tkały się z uznaniem światowych producentów, takich jak m.in. Samtec, Apem, Telit, Gaia, NVS, Sena, którzy powierzyli Eltronice autoryzowaną dystrybucję i sprzedaż swoich produktów w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Handlowcy Eltroniki spotykają się z klientem w dogodnym dla niego terminie, oferując najbardziej optymalne rozwiązania i produkty indywidualnie dopasowane do potrzeb danej aplikacji. Do prac projektowych lub testów dostarczane są w krótkim czasie darmowe próbki produktów i bezpłatne katalogi. Ponadto inżynierowie apli­kacyjni oraz wysoko wykwalifikowana kadra firmy oferują klientowi pomoc i wsparcie techniczne przez cały okres współpracy.

Eltronika była wyróżniana przez firmę Samtec tytułem krajowego dys­trybutora o najlepszych wynikach sprzedaży w latach 2014–2016. Dzię­ki umiejętnie prowadzonej specjalnej konsolidacji zamówień klientów detalicznych i hurtowych firma wypracowała specjalny system logistyki pozwalający na pozyskanie dodatkowych upustów hurtowych od firmy Samtec, z których korzystają klienci, płacąc ceny zdecydowanie niższe od oferowanych bezpośrednio przez producenta.

 Kolejne wyróżnienia Eltronika otrzymała od firmy APEM w postaci nagród za doskonałą dystrybucję w latach 2013 oraz 2016, w uzna­niu za wybitny wzrost sprzedaży i zaangażowanie w nowe możli­wości i perspektywy.

Eltronika od wielu lat prowadzi również prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju nowych technologii w obszarze bezprzewo­dowej transmisji danych M2M, jak również synchronizacji czasu i częstotliwości.

Oferta

  • elementy przełączające i sterownicze,
  • złącza dla elektroniki, przemysłu, transportu, wojska,
  • przetwornice, filtry DC/DC dla wojska, lotnictwa, transportu, przemysłu,
  • podzespoły wandaloodporne (przyciski, klawiatury),
  • moduły bezprzewodowej transmisji danych: GSM, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, RF,
  • moduły nawigacji GPS, Glonass, Galileo, Beidou (Compass),
  • własne rozwiązania telemetryczne M2M: terminale, modemy, routery, trackery.
Rozwiń
Zapytania ofertowe
Skontaktuj się z firmą Eltronika za pomocą systemu zapytań ofertowych

Prezentacje o firmie w serwisie ElektronikaB2B

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
Eltronika
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).