Sprzedaż tworząca wartość dodaną

| Prezentacje firmowe Artykuły

LC Elektronik od wielu lat konsekwentnie opiera swą działalność na strategii sprzedaży tworzącej wartość dodaną. Naszą ofertę formułujemy w oparciu o wyraźne preferencje naszych klientów zainteresowanych kompleksową ofertą obejmującą dostarczane przez LC Elektronik wyroby i usługi.

Sprzedaż tworząca wartość dodaną

Kompleksowość oferty realizujemy na wielu płaszczyznach. Od prawie 25 lat LC Elektronik jest znanym dostawcą klawiatur membranowych. Wraz z rozwojem polskiego rynku pojawiło się zapotrzebowanie na klawiatury krótkiego skoku wykonywane w innych technologiach. LC Elektronik, podążając za potrzebami swoich klientów, stopniowo rozszerzał ofertę o:

  • klawiatury silikonowe,
  • klawiatury PCB i CU-Flex,
  • klawiatury DuraSwitch,
  • klawiatury pojemnościowe,
  • panele dotykowe,

tworząc w ten sposób kompleksową ofertę w tym obszarze rynku. Klient w zależności od definiowanych potrzeb technicznych bądź biznesowych ma możliwość wyboru różnych rozwiązań lub ich kombinacji u jednego dostawcy. Podobnie skonstruowana jest oferta LC Elektronik w zakresie obudów. Składa się z najlepszych produktów w poszczególnych obszarach, dostarczanych od renomowanych dostawców. Ofertę w zakresie klawiatur i obudów LC Elektronik dodatkowo wspiera rozwiązaniami technologicznymi zwiększającymi funkcjonalność elementów, takimi jak podświetlanie, ochrona elektromagnetyczna czy połączenia elastyczne.

Ten poziom kompleksowości oferty w LC Elektronik nazywamy poziomem elementu.

Kolejnym stopniem budowania wartości sprzedaży jest modyfikacja, kompletacja i instalacja elementów na poziomie podzespołu. Coraz większa grupa klientów LC Elektronik jest zainteresowana:

  • mechaniczną modyfikacją standardowych obudów poprzez wiercenie i frezowanie,
  • mocowaniem elementów mechanicznych typu kołki, zaczepy i pokrętła,
  • niestandardową kolorystyką obudowy uzyskiwaną poprzez lakierowanie bądź barwienie tworzywa,
  • wykonaniem ochrony elektromagnetycznej w klawiaturze, obudowie lub oknie wyświetlacza
  • montażem dostarczanych elementów w złożony podzespół.

Ten poziom kompleksowości oferty w LC Elektronik nazywamy poziomem podzespołu.

Każda firma, podążając za potrzebami rynku, rozwija i modyfikuje swoją ofertę. Myśląc racjonalnie, musi przy tym postawić sobie pytania o granice rozwoju i zasadność budowania kolejnej kompetencji. Z naszego doświadczenia wynika, że nie zawsze jest to konieczne i warto zastanowić się, czy dobrym rozwiązaniem nie jest synergiczna współpraca z innymi firmami specjalizującymi się w produktach czy usługach koniecznych do realizacji konkretnego zadania - projektu. Zaproponowana przez LC Elektronik idea ClusterTech dobrze się wpisuje w taką praktykę.

Ten poziom kompleksowości oferty w LC Elektronik nazywamy poziomem wyrobu.

LC Elektronik
www.lcel.com.pl