Aparatura dla energetyków z oferty firmy Biall

| Prezentacje firmowe Artykuły

Artykuł prezentuje efektywne narzędzia pomiarowe, służące do uzyskiwania efektów oszczędzania energii dzięki precyzyjnym pomiarom jej zużycia, planowania zapotrzebowania mocy czynnej i biernej, sygnalizacji przekroczeń parametrów, sygnałów do zdalnego odczytu, wyjść analogowych, przekaźnikowych i wejść sygnałów zdalnych.

Aparatura dla energetyków z oferty firmy Biall

Fot. 1. KEW6305

KEW 6305 firmy Kyoritsu służy do pomiarów i monitorowania rozdzielni i urządzeń energetycznych. Pozwala uzyskać informacje, co do poboru mocy i określenia największego zużycia energii i badać charakter poboru w celu zmniejszenia jej zużycia (np. przez kompensację mocy biernej). Przyrząd współpracuje z instalacją 1- i 3-fazową. Bezpośrednio mierzy napięcie do 600 V i prądy za pomocą 6 typów przystawek cęgowych. KEW 6305 mierzy, wylicza lub integruje ponad 60 parametrów, w tym moc i energię czynną i bierną. Ma zaawansowaną funkcję tzw. "strażnika mocy" dla monitorowania zapotrzebowania mocy i prognozowania jej przekroczeń. Pomiary są przedstawiane w czasie rzeczywistym na 3-rzędowym wyświetlaczu oraz na urządzeniach przenośnych z platformą Android (komunikacja Bluetooth). W komplecie oprogramowanie.

MDM3100 - tablicowy miernik mocy, mierzy i analizuje ponad 60 parametrów jak U, I, IN, P, Q, S, Hz, cosΦ, kVA, kW, kVar itd. z wyświetlaniem max/min z pomiarów. Ma 3 wejścia prądowe 0~5 A i 3 napięciowe L-N i L-L. Przekładnie CT i VT są ustawiane 1,0~6500,0. Zliczana jest energia "+", "-" i netto. Funkcje opcjonalnych modułów to: analiza harmonicznych 2~63 (U, I) z pomiarem kąta fazowego, odkształceń harm. parzystych i nieparzystych, THD% i inne. MDM 3100 ma 5-rzędowy wyświetlacz cyfrowy LCD + wskaźniki: analogowe prądu w 3 fazach, niezrównoważenia, charakteru obciążenia: L/C, mocy 4 kwadrantowej.

Fot. 2. Mierniki MDM3100 i PRO EX, przetwornik PRO

PRO EX to tablicowe mierniki do pomiaru: ACV, ACA, mocy P, mocy P/Q, Hz, PF, DCA, DCV i temperatury. Współpracują z instalacją 1-, 3-fazową. Wejścia prądowe AC to 0~1 A, 0~2 A lub 0~5 A, a napięciowe AC 0~100 ... 220 ... 380 ... 500 lub 600 V. Mierniki mają budowę modułową, zawierają wyświetlacze cyfrowe LED wysokiej jasności. Opcjonalne wbudowane mogą być wyjścia analogowe (mA, V), przekaźnikowe do sygnalizacji przekroczenia limitów, wejścia sygnałowe i port RS-485. Opcjonalny wybór napięcia zasilania i dokładności.

Przetworniki sygnału PRO. Typy przetworników i wielkości wejściowe i ich wartości i są zgodne z odpowiednimi miernikami PRO EX, dodatkowo dostępny jest typ z przetwarzaniem wartości kąta fazowego. Przetworniki PRO współpracują z instalacjami 1-, 2- i 3-fazowymi, mają na stałe zabudowane 1 do 3 wyjść analogowych o danym sygnale, w zależności od typu.

Biall Sp. z o.o.
www.biall.com.pl

Zobacz również