Har-flexicon - szybkie połączenie wtykowe

| Energetab 2014

Firma HARTING Technology Group przez cały czas rozwija ofertę złączy Har-flexicon przeznaczonych do montażu na płytkach drukowanych i zapewniających możliwość wygodnego przyłączania przewodów zasilających i sygnałowych w aplikacjach przemysłowych. Nowe opracowania z tej grupy przeznaczone są dla przewodów o większym przekroju poprzecznym oraz innych rastrach, dzięki czemu inżynier-projektant ma jeszcze większe możliwości wyboru.

Har-flexicon - szybkie połączenie wtykowe

Rozwój technologii układów elektronicznych jest bardzo szybki i w związku z tym zwiększają się wymagania dotyczące komponentów montowanych na płytkach drukowanych oraz procesu montażu SMT. Nacisk kładziony jest na rozwiązania umożliwiające optymalizację procesów produkcyjnych i obniżanie kosztów. Komponenty połączeniowe muszą być coraz mniejsze, bardziej elastyczne i łatwiejsze w stosowaniu.

Dotyczy to wszystkich gałęzi przemysłu, w których stosowane są sterowniki programowalne PLC, napędy, czujniki czy moduły interfejsów - mechatroniki, automatyki przemysłowej, energetyki oraz transportu. Trendem jest aby komponenty elektromechaniczne były układane i lutowane w tym samym procesie SMT jak kondensatory, rezystory lub układy scalone. W szczególności zjawisko to dotyczy złączy dla płytek drukowanych.

Złącza Har-flexicon spełniają takie wymagania i można je montować na płytkach drukowanych za pomocą urządzeń pick-and-place i lutować techniką rozpływową, jaką stosuje się dla komponentów elektronicznych. Od strony przewodu złącza te pozwalają na montaż kabla bez użycia narzędzi i dodatkowo w warunkach przemysłowych na obiektach, a więc bez konieczności zapewniania specyficznych warunków pracy, co umożliwia podłączanie kabli sygnałowych i zasilających bez specjalnych zabiegów. Dzięki temu nowa rodzina złączy Har-flexicon z kontaktem zaciskowym pozwala na tani montaż urządzeń przemysłowych.

Najmniejszym produktem tej rodziny jest beznarzędziowe, miniaturowe czteropinowe złącze płytka-kabel w rastrze 1,27 mm. Raster 1,27 mm jest najmniejszym stosowanym w urządzeniach na obiektach przemysłowych. Wykorzystana technologia IDC pozwala na łączenie cienkich elastycznych przewodów o przekroju 0,05-0,14 mm² bez stosowania siły, ponieważ nie zachodzi konieczność używania specjalnych narzędzi. Zależnie od wybranego przekroju pozwala to na transmisję prądu o natężeniu do 4 A na pin złącza.

Charakterystyka nowych złączy Har-flexicon

Złącza wtykowe typu płytka-kabel do szybkiego montażu bez użycia narzędzi w technologii jednoprzewodowej:

  • przekrój przewodu 0,05-2,5 mm²
  • do lutowania rozpływowego i montażu SMT z podawaniem pick-and-place
  • raster 1,27 mm, 2,54 mm, 3,50/3,81 mm, 5,00/5,08 mm

Większą obciążalność zapewniają złącza o rastrze 2,54, 3,50/3,81 mm prezentowane na tegorocznych targach Hannower Messe w wersjach z prostym i kątowym wyprowadzeniem kabla i zawierające do 20 pinów. Połączenia wtykowe klatkowo-sprężynowe pozwalają na przyłączanie przewodów typu linka lub drut szybko i bez używania narzędzi.

Wszystkie komponenty dostosowane są do lutowania rozpływowego i automatycznego umieszczania na płytkach (pick-and-place). Ponadto, złącza Har-flexicon oferowane są w rastrze 1,27 i 2,54 mm jako kompletne komponenty SMD (do montażu powierzchniowego na płytkach PCB).

HARTING Polska Sp. z o.o.
www.harting.pl

Zobacz również