Jak uniknąć błędów w procesie montażu SMT?

| Prezentacje firmowe Artykuły

W każdej operacji technologicznej a więc również w procesie montażu SMT pojawiają się błędy. Zaawansowanie i wieloetapowość procesu produkcji elektroniki, duża liczba elementów wchodzących w skład urządzeń sprawia, że błędy mogą pojawić się niemalże na dowolnym etapie. Dlatego niezwykle ważny jest proces testów jakościowych kończących montaż i eliminujący wadliwe układy, aby efekt końcowy w postaci gotowego produktu był perfekcyjny.

Jak uniknąć błędów w procesie montażu SMT?

Koszt testów, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują

Część firm zlecających montaż do firmy kontraktowej postrzega testowanie głównie przez pryzmat kosztów, a nie z punktu widzenia wartości dodanej, jaka z tego wynika. Natomiast efektywność procesu testowania jest elementem strategii produkcji, która musi uwzględniać cykl życia produktu. Ten znowu może wpłynąć znacząco na wielkość produkcji, a co za tym idzie na koszt jednostkowy produktu. W takim ujęciu proces testowania produktu na etapie produkcji okazuje się ważnym elementem planowania całościowej strategii produktu, często na wiele lat do przodu.

Testery indywidualne

Aby zachować wysoką jakość produktu nie sposób ominąć testów zmontowanych układów. Dlatego nie decydując się na w pełni zautomatyzowany test jakościowy, pozostaje budowa testera indywidualnego dopasowanego do danego rozwiązania. Jego główną zaletą jest możliwość specjalizacji, aby badane były kluczowe elementy układu, a podstawową wadą jest szybkość wykonywania testu. Tester indywidualny wymaga również od operatora wykonania szeregu czynności przygotowawczych związanych z podłączaniem układu do urządzenia. Proces testów nie ma charakteru automatycznego, bo wszystko leży w rękach testującego. Dlatego często podczas pierwszych partii produkcyjnych danego układu, tworzenie testera indywidualnego wydaje się ekonomicznie uzasadnione. Wraz ze wzrostem wolumenu o kolejne partie ekonomia podpowiada decyzję o przejściu na testowanie zautomatyzowane (ATE) obniżające koszty jednostkowe.

Krzysztof NiedurnyKrzysztof Niedurny

W Polsce niewiele firm może pozwolić sobie na posiadanie profesjonalnego testera igłowego - mówi Krzysztof Niedurny, business development manager odpowiedzialny za usługę montażu EMS w JM elektronik - dlatego wiele firm montażowych jest zmuszonych korzystać z usługi testów ICT/FCT w firmach zewnętrznych. To wpływa na koszty i czas realizacji całego procesu montażowego. JM elektronik, aby móc oferować w pełni kompleksowy zakres usług montażowych, zdecydował się na zakup automatycznego urządzenia i wprowadzenie usługi testów ICT/FCT do swojej oferty. Zainteresowanie naszych obecnych i potencjalnych klientów tą usługą okazało się bardzo duże, co świadczy o tym, że nasza decyzja była właściwa - potwierdza p. Niedurny.

Profesjonalne testy ICT-FCT - dla kogo?

Usługa testowania ICT (in-circuit test) i FCT (functional test) z wykorzystaniem profesjonalnego testera igłowego jest doskonałą opcją dla wszystkich masowych producentów elektroniki oraz producentów szczególnie rozbudowanych, zaawansowanych urządzeń, którym zależy na oszczędności czasu i pieniędzy przy zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Dla danego rodzaju produktu jest przygotowywane specjalny adapter (fixture) nazywany często łożem fakira "bed of nails", ponieważ wykorzystuje zestaw igieł zapewniających połączenie elektryczne pomiędzy testowanym produktem a właściwym testerem ICT. W ten sposób realizowany jest kontakt obwodów testujących z urządzeniem.

Kluczowe korzyści

Tester igłowy ICT-FCTTester igłowy ICT-FCT zapewnia nawet 80-procentową oszczędność czasu potrzebnego na testowanie. Proces badania przebiega automatycznie i jest znacznie szybszy od tych realizowanych testerami funkcjonalnymi wymagającymi wielu podłączeń sygnałów, ręcznego wyzwalania sekwencji testów, obserwacji wielu urządzeń pomiarowych lub sygnalizacyjnych.

Przygotowanie indywidualnych urządzeń testujących wraz z oprogramowaniem często zajmuje konstruktorowi dużo czasu, jaki mógłby poświęcić na realizację innych kluczowych zadań z punktu widzenia interesu firmy, a których nie można zlecić na zewnątrz.

Większa jest też pewność co do jakości ostatecznego wyrobu, potwierdzona raportem, a przez to mniejsze ryzyko awarii gotowego urządzenia. Ewentualne problemy są wykrywane już na etapie produkcji. Testy ICT i FCT doskonale wykrywają najczęściej występujące problemy produkcyjne, jak np. zwarcia, przerwy, braki elementów, nieprawidłowe wartości elementów, niewłaściwą polaryzację.

Rodzaje wykonywanych testów ICT

 • testy poprawności połączeń ścieżek na PCB,
 • test izolacji ścieżek,
 • pomiar rezystancji: 0-40 MΩ, dokładność: 0,5-5%,
 • pomiar pojemności: 1 pF-10 mF,
 • pomiar diod Zenera 2-25 V,
 • pomiar tranzystorów 0-10 V,
 • pomiar indukcyjności: 4 μH-2 H ±5%,
 • sprawdzenie polaryzacji kondensatorów przewlekanych i SMD,
 • sprawdzanie poprawności montażu złączy,
 • pomiar wzmacniaczy operacyjnych 0-10 V, 0-100 mA,
 • pomiar tyrystorów,
 • sprawdzenie przekaźników,
 • pomiar transoptorów,
 • pomiar wartości prądu i napięcia stałego: 100 mA i mV - 100 A i V ±0,05-0,1%,
 • pomiar wartości prądu i napięcia zmiennego: 70 mA i mV -70 A i V ±0,35%-5%,
 • regulowane obciążenie 0-40 A maks. 50 V,
 • testy magistral przesyłu danych.

Zakresy testów funkcjonalnych testera FCT w JM elektronik

 • badanie magistral i interfejsów w zakresach: USB 5 V 500 mA 480 MHz, 2×RS232/422/485 ±5 V 300 Hz-1,25 MHz, SPI 2,5 kHz-10 MHz 1,8-5 V, I²C 56 kHz - 1 MHz,
 • wbudowany generator sinus i prostokąt: 0,6 Hz-150 kHz,
 • dostępne napięcia zasilania: 4 programowalne: 0-38 V ±2×1 A i 2×0,4 A, 6 nieregulowanych:
 • ±5, ±15, ±40 V,
 • 280 kanałów do testów ICT = maks. liczba igieł (punktów testowych) 280,
 • możliwość rozszerzania liczby kanałów do testów ICT aż do 1400,
 • pomiar prądu i napięcia.

Sprawdź ile będzie kosztować profesjonalny test ICT/FCT twojego układu na www.jm-ems.pl/ict-fct.html.

JM elektronik sp. z o.o.
www.jm.pl