PADS Professional - nowe narzędzie do projektowania PCB od Mentor Graphics

| Prezentacje firmowe Artykuły

Do niedawna wybór odpowiedniego oprogramowania do projektowania PCB zawsze był dość frustrującym procesem dochodzenia do kompromisu pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami budżetowymi. Narzędzia z "górnej półki", a więc klasy enterprise, które wspierały wszystkie skomplikowane aspekty współczesnych projektów były z jednej strony bardzo drogie, a na dodatek często wymagały jeszcze opcjonalnych modułów, które należało dodatkowo kupić.

PADS Professional - nowe narzędzie do projektowania PCB od Mentor Graphics

Wiązało się to zawsze z nieprzewidzianymi kosztami, które trudno było uzasadnić w przypadku okazjonalnego wykorzystania oprogramowania EDA. Z kolei rozwiązania typu "desktop" są łatwiejsze w wykorzystaniu i tańsze, ale ich produktywność znacznie spada, szczególnie, w przypadku bardziej wymagających projektów. Dopiero od niedawna nowy pakiet oprogramowania PADS Professional daje możliwości sprostania takim problemom bez konieczności kompromisu.

Jedno uniwersalne narzędzie

Rys. 1. Zintegrowane, natywne projektowanie płytek PCB w trybie 3D, ułatwia zarówno wizualizację, jak i współpracę z oprogramowaniem MCAD

PADS Professional jest połączeniem najlepszych funkcjonalności obu klas narzędzi EDA. Koncepcja tego produktu oparta została o sprawdzoną i wiodącą technologię Xpedition w połączeniu z cechami prostszych produktów, w których kładzie się nacisk na łatwość użycia, nauki korzystania oraz przy zachowaniu przystępnej ceny. PADS Professional bezpośrednio odnosi się do skomplikowanych wyzwań, jakie często stają przed projektantem PCB i dostarcza narzędzi do sprostania takim wymaganiom.

PADS Professional został stworzony na fundamencie technologii Xpedition, która jest wykorzystywana w projektowaniu najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych płytek drukowanych. Inżynierowie projektujący hardware, pracujący niezależnie albo w niewielkich grupach i projektujący bardziej zaawansowane układy, znajdą dla siebie w PADS Professional doskonałe do tego narzędzie.

Oprogramowanie to zawiera wszystko, co jest potrzebne do zaprojektowania złożonej płytki PCB, w wysoce zintegrowanym środowisku, w tym m.in. hierarchiczny edytor schematów, mechanizm inteligentnego wyszukiwania elementów, weryfikator projektu, przy możliwości zarządzania i tworzenia logicznych i fizycznych wariantów produktów, razem z jednolitym systemem edycji reguł projektowych na dowolnym etapie, tworzenia schematu oraz edycji mozaiki połączeń.

Wykorzystanie chipów FPGA w projektach jest teraz też znacznie uproszczone, gdyż program zawiera narzędzia do zaawansowanej syntezy FPGA oraz ma uniwersalne środowisko optymizera IO w takim przypadku. Oba razem znacznie optymalizują długość połączeń, liczbę warstw płytki niezbędną do wyprowadzenia i połączenia sygnałów i w efekcie znacznie skracają czas projektowania obwodów z FPGA. Warto również dostrzec narzędzie do edycji mozaiki obwodu, które składa się teraz z jednolitego środowiska z jednoczesną możliwością edycji połączeń w trybach 2D oraz 3D (rys. 1).

Dzięki takim zmianom projektowanie PCB zabiera teraz mniej czasu, bo rozmieszczenie elementów we wstępnej fazie edycji mozaiki odbywa się w sposób inteligentny i zgodny z tym, co zaplanowano jeszcze na etapie tworzenia odpowiednich bloków schematu. Za tym idzie łatwiejsze rozplanowanie płaszczyzn miedzi i przypisanie im odpowiednich połączeń. PADS Professional wyposażony jest w doskonałe narzędzie do interaktywnej edycji grup połączeń - zarówno pojedynczych niesymetrycznych, jak i par sygnałów różnicowych (rys. 2).

Możliwość ponownego wykorzystania pewnych typowych bloków schematów, optymalnie zaprojektowanych oraz wykorzystania sprawdzonych zestawów reguł, jak również całych bloków mozaiki połączeń pozwala na znaczną oszczędność czasu. Dobrym przykładem w tym obszarze mogą być lokalne układy zasilania dla bloków funkcjonalnych typu POL.

Rozprowadzana z programem biblioteka zawiera opis 11000 elementów i jest zgodna ze standardem IPC-7351B.

Ma ona wiele zaawansowanych możliwości i jej działanie wspierane jest za pomocą modułów opcjonalnych, takich jak HDI, RF, do projektowania obwodów elastycznych oraz komponentów wbudowanych do warstw wewnętrznych laminatu.

Coraz więcej wymagań

Rys. 2. Po lewej stronie pokazano dużą grupę połączeń oraz szkic ilustrujący, jak mają zostać one poprowadzone. Po prawej stronie pokazany został wynik zastosowana automatycznej funkcji "Sketch Router"

Stale postępujący wzrost skomplikowania układów elektronicznych i rosnące wymagania techniczne stawiane przed obwodami drukowanymi, tworzą nieustannie presję na ciągły rozwój w segmencie narzędzi programowych z obszaru EDA. Bardzo dobrze widać takie trendy na przykładzie programu PADS Professional. Jednym z wyznaczników takiego postępu jest szybkość interfejsów cyfrowych, którymi propagują się sygnały w obwodach.

Narzędzia wspierające prawidłowe projektowanie tego typu obwodów do niedawna było praktycznie nieosiągalne dla małych i jednoosobowych często firm zajmujących się projektowaniem hardware z uwagi na koszty. Nowy PADS Professional w dużej mierze rozwiązuje ten problem, poprzez integrację ich już w podstawowej wersji lub przystępne cenowo bardziej zaawansowane moduły opcjonalne, takie jak HyperLynx-a SI/PI.

PADS Professional jest kierowany do obszarów w których zespoły projektantów zmagają się z technologicznymi wyzwaniami i stanowi kompletny zestaw narzędzi do rozwiązywania takich trudnych zagadnień. Taka forma i postać nie ma obecnie konkurencji na rynku, a biorąc pod uwagę zaangażowanie Mentor Graphics w rozwój produktów z rodziny PADS, również w przyszłości PADS Professional pozostanie w tej klasie narzędzi wiodącym produktem na rynku.

Więcej informacji na opisany temat można znaleźć na stronie producenta oprogramowania: https://www.pads.com/professional/

Gamma Sp. z o.o.
www.gamma.pl