Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza do najnowocześniejszego laboratorium EMC w Polsce

| Prezentacje firmowe Artykuły

Najnowocześniejsze laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej nie jest wbrew pozorom najmłodszym ośrodkiem badawczym. Wręcz przeciwnie, działa w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, w którym badania EMC wykonywane są już od początku lat 90. ubiegłego wieku. Pierwotnie zajmowało się aspektami EMC urządzeń do automatycznej identyfikacji, wykorzystujących podstawowe narzędzie w logistyce - kody kreskowe. Obecnie testuje całą gamę produktów elektronicznych od sterowników pieców, centralek telekomunikacyjnych, rozmieniarek do pieniędzy, podnośników medycznych, sejfów, dyspenserów warzyw, czytników e-booków, drukarek 3D do kontrolerów pirotechnicznych włącznie.

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza do najnowocześniejszego laboratorium EMC w Polsce

Laboratorium ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, spełniając wymagania systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025 na badania EMC już od 1996 roku, a obecnie jest także notyfikowane przez Komisję Europejską w zakresie najnowszej dyrektywy 2014/30/EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, która jest powiązana z oznakowaniem CE.

Laboratorium wyposażone jest w samodzielne stanowiska badawcze światowych producentów aparatury. Wśród stosowanych technik badawczych należy wymienić: pomiar emisji napięć, mocy i pól zaburzeń (EN 55022), harmonicznych prądu (EN 61000-3-2) i migotań światła (EN 61000-3-3), a także badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (EN 61000-4-2), odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (EN 61000-4-3), odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) (EN 61000-4-4), odporności na zaburzenia udarowe (surge) (EN 61000-4-5), odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów (EN 61000-4-6), odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej (EN 61000-4-8), odporności na impulsowe pole magnetyczne (EN 61000-4-9), odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego (EN 61000-4-11), odporności na harmoniczne i interharmoniczne małej częstotliwości w przyłączu prądu przemiennego łącznie z sygnałami przesyłanymi w sieciach zasilających (EN 61000-4-13), odporności na wahania napięcia (EN 61000-4-14), odporności na tętnienia na przyłączu zasilania prądem stałym (EN 61000-4-17), odporności na zmiany częstotliwości w sieci zasilającej (EN 61000-4-28) oraz odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na przyłączu zasilania prądu stałego (EN 61000-4-29). Badania te są powoływane przez normy zharmonizowane z dyrektywą EMC.

Inwestycje w aparaturę

Ostatnie lata to gruntowna modernizacja Laboratorium. Zostało ono przeniesione do nowego budynku ILiM i ma w pełni zautomatyzowaną komorę bezodbiciową MVG/EMC Microwave Vision (Rainford EMC Systems - Astat) wyposażoną w system kamer wraz z zainstalowanymi różnorodnymi złączami i mediakonwerterami (np. SC, FSMA, SMA, USB, HDMI, Ethernet, SDUB, N50, N75, TNC, AC+DC i sygnałowe ogólnego przeznaczenia), służącymi do komunikowania się z badanym urządzeniem z zewnątrz.

Jako nieliczne w kraju umożliwia badanie odporności na pole elektromagnetyczne do 6 GHz i pomiar emisji promieniowanej do 18 GHz, a jako pierwsze umożliwiło pomiary z automatycznym masztem o regulowanym kącie nachylenia anteny. Baza aparaturowa jest systematycznie uaktualniana i rozwijana. Najnowsze wyposażenie pochodzi od firm Ametek/Emtest i Teseq.

Poza tym dysponujemy również aparaturą innych globalnych producentów: Anritsu, Amplifier Research, Schwarzbeck Mess - Elektronik, Lingren - RayProof, Mil-mega, Narda, Instruments For Industry, Rohde & Schwarz, Schaffner, EMCO, Fischer Custom Communication, Hewlett-Packard, Tektronix, Werlatone, Wiltron, Haefely, York EMC Services.

Są to anteny, sondy pola dalekiego i bliskiego, analizatory widma, odbiorniki pomiarowe, wzmacniacze mocy, mierniki mocy, generatory sygnałowe, oscyloskopy cyfrowe, sztuczne sieci, cęgi i klamry, źródła odniesienia, sieci sprzęgające oraz przede wszystkim różnorodne generatory probiercze. Podczas badań inżynieryjnych dostępne są nieodpłatnie dławiki, ferryty i uszczelki elektromagnetyczne.

Laboratorium znajduje się w centrum miasta, a dostępny parking i winda umożliwiają dogodne dostarczenie badanych urządzeń. Większe urządzenia można wprowadzić bezpośrednio z zewnątrz przez skorelowane z komorą drzwi serwisowe. Nowoczesna infrastruktura z klimatyzowaną przestrzenią laboratoryjną umożliwia komfortową wizytę.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego laboratorium https://youtu.be/h4F4qi-r-r0.

dr inż. Krzysztof Sieczkarek
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytut Logistyki i Magazynowania

www.ilim.poznan.pl/LA