Laboratorium WIŁ - unikalne możliwości badawcze w zakresie EMC

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (KEM) jako jedno z trzech laboratoriów Wojskowego Instytutu Łączności jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa, co świadczy o spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 - ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Laboratorium WIŁ - unikalne możliwości badawcze w zakresie EMC

Ponadto, laboratorium KEM jest uznawane przez Jednostkę Certyfikującą Służby Kontrwywiadu Wojskowego (JC SKW) oraz Jednostkę Certyfikującą Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (JC DBT ABW). Potwierdza to wysokie kompetencje personelu laboratorium KEM oraz możliwości techniczne do prowadzenia badań w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej (NO-06A-200:2012, NO-06A-500:2012, PN-EN 55012) i ochrony przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji (SDIP-27/1).

Nowoczesne wyposażenie techniczne laboratorium oraz wieloletnie doświadczenie personelu badawczego stwarzają warunki do prowadzenia badań wstępnych nowo projektowanych urządzeń, aż do momentu uzyskania przez te urządzenia parametrów pozwalających na przeprowadzenie badań wymaganych w procesie certyfikacji.

Testy kompatybilności elektromagnetycznej są przeprowadzane w komorze bezodbiciowej o wymiarach 20×16×8 m (szer.×dł.×wys.) lub bezpośrednio w miejscu zainstalowania badanych urządzeń. Rozmiary komory oraz wzmocniona podłoga pozwalają na badania obiektów o masie całkowitej do 20 ton.

Komora wyposażona jest w system wyciągu spalin i każde urządzenie, pojazd samochodowy, agregat prądotwórczy, wykorzystujące silnik spalinowy, może być poddane badaniom. Znajdujący się wewnątrz komory stół obrotowy o średnicy 150 cm i nośności 500 kg umożliwia testowanie mniejszego i lżejszego urządzenia z każdej jego strony, bez konieczności przemieszczenia systemu anten pomiarowych.

Realizowane pomiary

Wyposażenie Laboratorium KEM, kompetencje pracowników oraz ich doświadczenie związane z wieloletnią działalnością w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji pozwalają m.in. na prowadzenie pomiarów w zakresie:

  • zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych (pole magnetyczne, 30 Hz÷100 kHz),
  • zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych (pole elektryczne, 10 kHz÷18 GHz),
  • zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilających (30 Hz÷10 MHz),
  • odporności na zaburzenia promieniowane (pole elektryczne, 2 MHz÷18 GHz),
  • odporności na zaburzenia przewodzone w przewodach zasilających i sygnałowych (10 kHz÷200 MHz),
  • odporności na zaburzenia przewodzone w przewodach zasilających (30 Hz ÷150 kHz),
  • odporności na wyładowania elektrostatyczne,
  • tłumienności filtrów (10 kHz÷1 GHz),
  • tłumienności obiektów ekranujących,
  • wyznaczania kierunkowej charakterystyki promieniowania anten (30 MHz ÷18 GHz).

Doradztwo techniczne w zakresie EMC

Kompetencje pracowników laboratorium KEM umożliwiają również fachowe doradztwo w obszarze rozwiązań, pozwalających na spełnienie przez badane obiekty wymagań zawartych w dokumentach normatywnych. W szczególności oferowana pomoc dotyczy możliwości implementacji w prototypach urządzeń nowych technologii w zakresie inżynierii kompatybilności elektromagnetycznej.

W tym przypadku możliwość prowadzenia badań inżynierskich jest trudna do przecenienia. Większość firm nie ma własnego laboratorium. Dlatego oferujemy możliwość wynajęcia komory bezechowej do prowadzenia własnych badań w "sterylnym" środowisku elektromagnetycznym. Firmy wynajmujące mogą przy tym korzystać z własnego sprzętu pomiarowego, którego ze względu na specyfikę niektórych badań laboratorium nie posiada.

Emisje elektromagnetyczne, których źródłem są urządzenia elektroniczne i elektryczne, mogą być przyczyną nie tylko zakłóconej pracy innych urządzeń. Emisje takie, niezależnie od ich rodzaju (promieniowane czy przewodzone), mogą być wykorzystane do przechwytywania informacji przetwarzanych na tych urządzeniach.

Laboratorium KEM Wojskowego Instytutu Łączności, posiadając świadectwa uznania wspomnianych wcześniej Jednostek Certyfikujących SKW oraz DBT ABW, uprawnione jest do badań i klasyfikacji mierzonych emisji elektromagnetycznych. Nierzadko, w przypadku źródeł w postaci torów wideo, występujące emisje muszą być przedstawiane w postaci obrazów wcześniej poddanych cyfrowemu przetwarzaniu. W tym celu pracownicy laboratorium opracowali szereg metod poprawy jakości obrazów, których skuteczność została potwierdzona również dla bardzo słabych sygnałów niejednokrotnie "przykrywanych" szumami.

Wojskowy Instytut Łączności
www.wil.waw.pl

Zobacz również