Zmiana reguł gry - pasta lutownicza Loctite GC10

| Prezentacje firmowe Artykuły

Materiały do produkcji elektroniki są zawsze przedmiotem szczególnej troski w zakresie warunków ich przechowywania. Temperatura i czas przechowywania pasty lutowniczej mają decydujący wpływ na jej parametry użytkowe i trwałość, dlatego to, jak producent obchodzi się z materiałami, może decydować o powodzeniu całego procesu lutowania i dotyczy głównie etapu nanoszenia pasty i przetapiania. Warunki temperaturowe przechowywania decydują o okresie przydatności pasty do procesu, a to decyduje o gwarancji producenta.

Zmiana reguł gry - pasta lutownicza Loctite GC10

Użytkownicy past wykształcili pewien typ postępowania z nimi, który musi uwzględniać zalecenia producenta. Dotyczy to głównie czasu i temperatury przechowywania. Reguły wykształconego postępowania niosą pewne ograniczenia w procesie lutowania i trudno z nich zrezygnować, aby jednocześnie dbać o jakość procesu, a w konsekwencji zapewnić wysoką jakość i długoterminowe działanie końcowego produktu. Każda zmiana reguł eliminująca ograniczenia jest uznawana w branży za kierunek pożądany, dodający swobodę w procesie.

Henkel przesuwa granice

Cechy pasty Loctite GC10

W zakresie materiałów lutowniczych firma Henkel dokonała prawdziwego przełomu w branży - opracowała pierwszą w historii pastę lutowniczą z możliwością przechowywania jej w temperaturze pokojowej przez jeden rok, a w temperaturze do 40ºC przez miesiąc. Zapewnia to szereg korzyści w całym łańcuchu procesu, zaczynając od wygodniejszej logistyki, poprzez tańszy transport i magazynowanie, na nadruku i przetapianiu kończąc.

Warto podkreślić, że ten nowy produkt daje swobodę użytkowania bez wpływu na jakość końcowego produktu. Zmiana reguł gry - pasta lutownicza Loctite GC10 Materiały do produkcji elektroniki są zawsze przedmiotem szczególnej troski w zakresie warunków ich przechowywania.

Temperatura i czas przechowywania pasty lutowniczej mają decydujący wpływ na jej parametry użytkowe i trwałość, dlatego to, jak producent obchodzi się z materiałami, może decydować o powodzeniu całego procesu lutowania i dotyczy głównie etapu nanoszenia pasty i przetapiania. Warunki temperaturowe przechowywania decydują o okresie przydatności pasty do procesu, a to decyduje o gwarancji producenta.

Ta swoboda użytkowania przejawia się przez:

1. Ulepszone drukowanie

 • czas użytkowania po otwarciu - 8-24 h,
 • czas przydatności na matrycy - 16-72 h,
 • wysoki stopień przenoszenia z matrycy/ szablonu na płytę,
 • wysoka prędkość druku do 150 mm/s,
 • duża odporność na pochłanianie wilgoci.

2. Ulepszoną stabilność

 • wysoka stabilność na matrycy dla nanoszenia w podwyższonej temp. i dużej wilgotności,
 • wyższa stabilność w stosunku do past konwencjonalnych.

3. Ulepszone przetapianie

 • brak efektu "slump" (opadania) do temp 182ºC,
 • doskonałe lutowanie dla komponentów 0402, 0201, 01005,
 • doskonała zwilżalność na wszystkich typach powierzchni pól lutowniczych,
 • szeroki zakres profili od liniowego po długi profil z okresem wygrzewania,
 • minimalna liczba pustek dla wszystkich rodzajów profili,
 • stop SAC 305 o ulepszonym współczynniku sferyczności,
 • szczególny rodzaj topnika - typ: ROL0, halide, halogen free wg ANSI/J-STD-004 oraz wg IPC-TM-650 2.3.34/EN14582.

Przedstawione cechy pasty Loctite GC10 pokazują użytkownikom swobodę postępowania w czasie całego procesu lutowania.

Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o.
www.elektronika.mcc.pl