Szkolenia IPC dla projektantów płytek drukowanych

| Prezentacje firmowe PCB

Standardy w branży elektroniki to podstawa udanego biznesu. Znalezienie wspólnego języka pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest niezwykle ważne. Ustalając normy znane obydwu stronom, unikamy nieporozumień, przyspieszamy proces i zapewniamy jakość.

Szkolenia IPC dla projektantów płytek drukowanych

Co nikogo nie powinno zaskakiwać, normy dla elektroniki powstały w Stanach Zjednoczonych. Opracowało je stowarzyszenie non profit IPC - Association Connecting Electronics Industries, powstałe w 1957 roku pod nazwą Institute for Printed Circuits. Opracowane przez IPC normy związane z produkcją elektroniki są nieustannie tworzone, aktualizowane, rozszerzane i uszczegóławiane.

Procesy te dokonują się za sprawą specjalistów z branży, którzy się tymi normami faktycznie w codziennej pracy posługują. Konsekwencja takiego podejścia również nie zaskakuje - dziś dokumentami tworzonymi przez IPC posługuje się cały świat. Niezależnie od tego, czy współpracujemy z podwykonawcą z Dalekiego Wschodu, czy z zamawiającym z Europy Zachodniej, język standardów elektronicznych IPC jest łatwo zrozumiały dla wszystkich.

Poznanie zasad postępowania wymaga przede wszystkim znalezienia dobrego nauczyciela. W Polsce szkolenia z norm IPC oferowane są przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC prowadzone przez firmę Renex z Włocławka. W ofercie znajdziemy teoretyczne i praktyczne kursy ze wszystkich norm IPC - od standardów jakości montażu układów elektronicznych (tzw. 610) aż po wymagania dotyczące montażu kabli i wiązek przewodów (tzw. 620).

Za Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC kryje się 20-letnie doświadczenie, tysiące przeszkolonych osób pracujących w setkach firm, w dziesiątkach krajów na kilku kontynentach. Niektórzy z wykładowców są związani z Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC od samego początku, co jest poparciem ich doświadczenia i pozwala na prowadzenie kursów i nadawanie uprawnień nawet na poziomie Certyfikowanego Trenera IPC.

Kursy dla projektantów PCB

Ze względu na tematykę tego wydania przyjrzymy się dzisiaj bliżej kursom przeznaczonym dla projektantów płytek PCB. Korzystają z nich zarówno niezależne biura projektowe, jak i producenci dysponujący wewnętrznymi laboratoriami i działami projektowymi. Dla nich szczególnie istotne jest, by wytwarzane przez nie obwody były w pełni zgodne ze specyfiką i możliwościami linii produkcyjnej.

Realizacja projektów obiektywnie złych bądź niedopasowanych do konkretnej linii produkcyjnej może skutkować zwiększonym odsetkiem źle zmontowanych płytek, co w skrajnych przypadkach może zaważyć na opłacalności danego urządzenia. Częstym problemem jest złe dopasowanie wymiarów wyprowadzeń elementów THT do technologii, w jakiej działa producent.

Nieuwzględnienie ograniczeń wynikających np. ze stosowania fali lutowniczej może doprowadzić do naruszenia reguł odstępu elektrycznego, a nawet konieczności wykonania ręcznych poprawek całej partii. Przykładem obiektywnego błędu projektowego, niezależnie od standardów producenta, jest także złe rozmieszczenie pól masowych.

Ich nierównomierne ułożenie może powodować wykrzywienie się płytki w piecu rozpływowym w trakcie podgrzewania (deformację), a w konsekwencji niedostateczne przyleganie kulek komponentów BGA. Tego typu sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że może skutkować wadą ukrytą, która ujawni się dopiero po kilku miesiącach użytkowania.

Taki problem pojawił się około 10 lat temu w pierwszych konsolach Xbox, co zmusiło producenta do wymiany gwarancyjnej urządzeń na ogromną skalę oraz do wykonania wielu napraw pogwarancyjnych. Dla rynku elektroniki taki błąd oznaczał wzrost sprzedaży urządzeń serwisowych, ale jednocześnie był dużym ciosem w markę producenta.

Jak widać z tego przykładu, błędne projekty, w tym projekty źle dopasowane do technologii produkcji u danego producenta, mogą skutkować bolesnymi stratami, a mniejsze firmy takie błędy mogą doprowadzić do ich upadłości. Przy tak wysokiej stawce komunikacja pomiędzy projektantem PCB a producentem oraz stosowanie najwyższych możliwych standardów branżowych i korzystanie z wiedzy fachowej przy tworzeniu projektu mają kluczowe znaczenie.

Jakie kursy?

Standardy kształcenia IPC w zakresie obwodów drukowanych definiowane są na dwóch poziomach zaawansowania: Certified Interconnect Designer (CID) oraz IPC PCB Advanced Designer Certification (CID+). Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC firmy Renex realizuje obydwa te kursy.

Kurs CID sugerowany jest dla projektantów PCB mających co najmniej 2-letnie doświadczenie praktyczne. Pozwala on na zapoznanie się z normami IPC i sposobami ich praktycznej implementacji w tworzonych projektach.

Dotyczy to w szczególności takich zagadnień, jak techniki ustawienia i trasowania, zarządzanie termiczne, cechy fizyczne płytek, montaż komponentów czy też obróbka powierzchni płyty. Znajomość tych zagadnień daje podstawy dla prawidłowych procesów decyzyjnych w firmie w zakresie tworzenia projektów płytek PCB, które będą uniwersalnie zrozumiałe i zgodne z międzynarodowymi standardami.

Do kursu CID+ przystąpić mogą wyłącznie osoby posiadające certyfikat na poziomie CID. Szkolenie znacząco rozszerza wiedzę z zakresu norm IPC i pozwala ją zweryfikować.

Dogłębnie analizuje takie zagadnienia, jak właściwości materiałów, parametry elektryczne, w tym właściwe techniki rozmieszczenia komponentów, przebiegu zasilania i uziemienia, oraz wymiarowanie i dokumentacja. Ukończenie kursu umożliwia biegłe posługiwanie się normami IPC i równorzędną działalność projektową na światowych rynkach.

Myśląc o wygodzie, warto nadmienić, że dla uczestników kursów organizowanych przez Renex dostępna jest w pełni wyposażona baza hotelowo-restauracyjna.

Renex

Zobacz również