Nowe zasilacze programowalne GXE600 TDK-Lambda

| Prezentacje firmowe Zasilanie

Producent TDK-Lambda wprowadza na rynek nową serię zasilaczy do zastosowań medycznych i przemysłowych z certyfikatami IEC 60601-1 oraz IEC 62368-1. Dużą zaletą tej serii urządzeń jest możliwość monitorowania stanu i programowania parametrów za pomocą interfejsu szeregowego RS485 (protokół Modbus RTU).

Nowe zasilacze programowalne GXE600 TDK-Lambda

Zasilacze z serii GXE600 o mocy wyjściowej 600 W są dostępne w 2 wariantach różniących się napięciem wyjściowym: 24 lub 48 V i zostały umieszczone w zamkniętej obudowie o wysokości 1 U (127×41×254 mm) w wersji do zabudowy. Chłodzenie tych jednostek realizowane jest konwekcyjnie, co zapewnia bezgłośną pracę. Wszystkie jednostki z tej rodziny mogą pracować jako programowalne źródła stałego napięcia (CV) lub stałego prądu (CC) z zakresem regulacji od 20 do 120% napięcia znamionowego lub od 20 do 100% znamionowego prądu wyjściowego. Ich sprawność sięga aż 95%.

Jednostki te pracują w szerokim zakresie napięć sieciowych od 85 do 265 VAC i zakresie temperatur od -20 do +70ºC (z gwarantowanym startem od -40°C). Moc wyjściowa musi być ograniczana liniowo powyżej +50°C, do 50% przy +70°C. Derating mocy wyjściowej lub dodatkowe chłodzenie jest także konieczne przy niższych napięciach sieci zasilającej, poniżej 170 VAC.

Prąd upływu do przewodu ochronnego jest mniejszy niż 300 μA, a obie linie zasilania mają osobne bezpieczniki. Zasilacze są wyposażone w dodatkowe wyjście napięcia pomocniczego standby 5 V/1 A, wejście włączania/wyłączania (on/off) oraz mają wyprowadzone izolowane sygnały DC Good i AC Fail. Gwarancja producenta opiewa na 7 lat.

Interfejs do programowania i monitorowania stanu

 
Możliwości programowania zasilacza dostępne w holding register

Zasilacze mogą być nadzorowane i programowane za pomocą szeregowego interfejsu cyfrowego zgodnego z RS485. Daje on dostęp do dwóch rejestrów: input register i holding register. Pierwszy zawiera wyniki wewnętrznych pomiarów parametrów zasilacza, w tym szacowanego pozostałego czasu życia wewnętrznych kondensatorów elektrolitycznych zasilacza, rzeczywistego czasu pracy od pierwszego włączenia oraz historię alarmów, co umożliwia zdalną ocenę ryzyka uszkodzenia lub wykrycie awarii.

Z kolei holding register umożliwia sterowanie jednostką. Poza programowaniem napięć i prądów oraz progów ograniczeń, na uwagę zasługuje możliwość zmiany czasu narastania napięcia i/lub prądu na wyjściu oraz zmiany scenariusza działania zasilacza po wykryciu alarmu.

Zasilacze pozwalają też na regulację napięcia wyjściowego w trybie CV i prądu w trybie CC za pomocą analogowego sygnału napięciowego w zakresie 1-6 V.

Elastyczność aplikacyjna

Zasilacze z serii GXE600 mogą pracować w połączeniu równoległym, oddając do obciążenia większą moc. Maksymalnie można połączyć 5 urządzeń, a bezpieczny i wyrównany podział mocy jest zapewniany przez wewnętrzne obwody kompensacji (sygnał PC). Daje nam to możliwość budowania prostych systemów nadmiarowych, jak również wielojednostkowych systemów zasilania większej mocy.

Używając jednego urządzenia kontrolnego np. panelu HMI, można zarządzać i monitorować stan wielu zasilaczy. Do jednej magistrali komunikacyjnej można podłączyć do 15 urządzeń.

Jedną z prostszych aplikacji GXE600 jest inteligentna ładowarka do akumulatorów. Wybrany ekran takiej aplikacji pokazany jest na zdjęciu powyżej wraz ze wszystkimi danymi z input register. Fazy ładowania i rodzaj (stały prąd/stałe napięcie) mogą być wybierane z użyciem panelu HMI.

Wspomniane wcześniej rejestry zasilacza pozwalają na uzyskanie znacznie lepszych charakterystyk ładowania niż przy użyciu zwykłych ładowarek. Ponieważ zasilacz ma bardzo małe rozmiary, podobnie jak dostępne na rynku HMI, ładowarka może być mobilnym rozwiązaniem lub stanowić stacjonarną aplikację złożoną z więcej niż jednej jednostki GXE600.

Zasilacz jest również idealnym rozwiązaniem dla zasilania oddalonych urządzeń telekomunikacyjnych. Z racji rozbudowanej komunikacji szeregowej informacje o stanie zasilania poszczególnych segmentów systemu telekomunikacyjnego mogą być przesłane do systemu centralnego. Pozwala to administratorom na wczesną reakcję na powtarzające się zakłócenia w sieci zasilającej, przeciążenia czy określenie stanu zużycia podzespołów i zbliżającą się wymianę jednostki na nową.

AMTEK

Zobacz również