AMETEK - najwyższe kompetencje w badaniach EMC

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

AMETEK Compliance Test Solution (CTS) - to pion biznesowy w ramach koncernu AMETEK grupujący cztery marki urządzeń do testów EMC: EM Test, IFI, MILMEGA i Teseq. Firma, która jest liderem rynku techniki pomiarowo-badawczej w zakresie EMC oraz największym światowym producentem wzmacniaczy RF, umacnia swoją pozycję na rynku w Polsce poprzez zmianę organizacyjną.

AMETEK - najwyższe kompetencje w badaniach EMC

Od 2008 roku EM Test był obecny w Polsce z bezpośrednim przedstawicielstwem handlowym i zapewniał klientom obsługę i doradztwo przed sprzedażą. Po ponad 10 latach bezpośredniej obecności AMETEK CTS (wcześniej EM Test) w Polsce, podjęto decyzję o powierzeniu dystrybucji wszystkich produktów firmie EMC-Forto.

Decyzja jest wynikiem odpowiedzi na stale rosnący rynek, duże zapotrzebowanie klientów oraz wyrazem zaufania dla byłych pracowników AMETEK CTS, którzy obecnie tworzą zespół EMC-Forto. To także docenienie wieloletniego wkładu w rozwój działalności w zakresie doradztwa technicznego klienta, sprzedaży, szkoleń i usług kalibracyjnych nie tylko na terenie Polski. Zespół specjalistów AMETEK CTS Europe w dalszym ciągu pozostaje do dyspozycji klientów w Polsce, a włączenie doświadczonego dystrybutora do pakietu obsługi klienta usprawnia komunikację.

Siła 4 marek

EM Test to globalny lider w dziedzinie badań odporności na zaburzenia przewodzone EMC. Od samego początku działalności firma wyznacza nowe trendy i stosuje najnowsze rozwiązania w obszarze generowania zjawisk EMC i prawidłowego testowania. Przykładem jest zaprezentowany w 1989 r. generator z elektronicznym kluczem do testów Burst, pierwszy w pełni automatyczny system do badań elektroniki samochodowej z 1990 r. oraz generator kompaktowy 6 kV z wbudowaną siecią sprzęgająco-odsprzęgającą (1995 r.). Rocznie firma wprowadzana na rynek od 3 do 5 całkowicie nowych rozwiązań w dziedzinie badania odporności na zaburzenia EMC i anomalii sieci zasilania energetycznego.

Oferta sprzętu pomiarowo EM Test zawiera konstrukcje oparte na najnowszych technologiach i ulega ciągłemu uzupełnieniu. Nowe rozwiązania wprowadzane są z uwzględnieniem praktyki laboratoryjnej i wskazówek udzielanych przez referencyjne laboratoria EMC. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zastosowań produktów EM Test duży nacisk kładziony jest na spójność obsługi urządzeń i ich intuicyjność.

Identyczną obsługę mają generatory i oprogramowanie do badania odporności dla wszystkich branż przemysłu zgodnie z normami (IEC 61000-4-2, -4... 6, -8...14, -16...18, -27...29, -34) systemy badawcze EMC dla przemysłu samochodowego (ISO 7637-2 ...-4, ISO 16750-2, ISO 11452, ISO 10605, LV 124, LV 148), systemy do pomiarów emisji harmonicznych oraz wahań napięcia wg (IEC 61000-3-2, -3, -11, -12 oraz IEC 61000-4-7, -15, -37, -38), a także wielofunkcyjne programowalne źródła AC i DC o mocach od 3 do 270 kVA do testów HEV i EV zgodnie z LV 123.

W generatory wbudowane są wszelkie potrzebne i wymagane normami funkcje, a także wpisane biblioteki z parametrami normatywnych testów. Łatwość obsługi bezpośrednio z panelu czołowego od lat cechuje urządzenia produkcji EM Test. Uzupełnieniem hardware jest oferowane oprogramowanie pracujące pod Windows 7-10. Pozwala ono zarządzać dokumentacją z przeprowadzonych testów i publikować wyniki z dowolnych zewnętrznych urządzeń pomiarowych do monitorowania EUT.

Wszystkie urządzenia oferowane są z 24-miesięczną gwarancją i kalibracją fabryczną z możliwością przedłużenia. Aktualizacje sprzętu i oprogramowania są dostępne nawet do 10 lat od daty produkcji.

Wzmacniacze IFI i MILMEGA

IFI (Instruments For Industry) to czołowy producent wzmacniaczy CW i impulsowych o największym zakresie wariantów mocy, zakresów częstotliwości, swobody ich konfiguracji obecny na rynku od 1953 r. i od 2012 roku wchodzący w skład grupy Teseq. IFI oferuje półprzewodnikowe wzmacniacze GaN oraz TWT z chłodzeniem powietrzem i wodą, o mocy do 10 kW (CW) oraz do 40 kW (impulsowo).

Produkowane są także anteny do zastosowań wojskowych wg MIL STD, STANAG, do badania narażeń typu HPM oraz zastosowań samolotowych DO-160, HIRF. Serwis produktów IFI realizowany jest na terenie UE w Berlinie w zakładzie Teseq. Urządzenia IFI oferowane są z 36-miesięczną gwarancją.

Druga firma z tego obszaru produktowego MILMEGA projektuje i produkuje modułowe półprzewodnikowe wzmacniacze klasy A. Są one przeznaczone dla branży EMC oraz telekomunikacji. Produkty te od wielu lat cenione są na rynku za znakomitą liniowość i dużą moc. Mają 5 lat gwarancji.

Komory

Czwarta firma Teseq powstała w 2006 r. w wyniku wykupienia części renomowanego producenta filtrów i aparatury do badania EMC, koncernu Schaff ner. Klientom proponuje szeroką gamę produktów do badania odporności i pomiarów emisji i jest producentem komór GTEM oraz rewerberacyjnych, będących alternatywą dla instalacji typu SAC lub FAR (od DC do 18 GHz).

Teseq dostarcza też generatory zaburzeń wąskopasmowych zgodne z IEC 61000-4-6, -16, -19, -31, ISO 11452 oraz gamę akcesoriów do pomiarów emisji zgodnych z CISPR-14 ...-16, -22, -32, -35 wraz z dobrze znanymi symulatorami narażeń przewodzonych nieciągłych, transientów.

Bliższe relacje z klientami

AMETEK CTS zajmuje się nie tylko sprzedażą aparatury, ale również na wykonywaniu kalibracji generatorów EMC, sond pola EM, sprzęgaczy kierunkowych, tłumików, akcesoriów do systemów RF do 18 GHz we własnych akredytowanych laboratoriach wzorcujących. W 2019 roku laboratoria wzorcujące AMETEK CTS uzyskały akredytację w zakresie systemów do pomiarów harmonicznych prądów oraz wahań i migotania światła (flickerów).

Firma prowadzi w niezmienionej formie praktyczne szkolenia oraz warsztaty w zakresie problematyki EMC. W tym roku już po raz 10 w Polsce odbędą się w październiku praktyczne seminaria EMC dla branży IEC oraz automotive. Dopełnieniem oferty usług jest wypożyczalnia urządzeń pomiarowo-badawczych marek EM Test, IFI, MILMEGA i Teseq.

EMC-FORTO s.c.