Kontech - usługi konsultingowe dla producentów elektroniki

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Ideą działalności firmy Kontech jest kompleksowe wspomaganie branży elektronicznej w podnoszeniu jakości i niezawodności produkcji, obniżaniu kosztów, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i proekologicznych materiałów oraz wsparcie w zachowaniu wymaganych na rynku standardów.

Kontech - usługi konsultingowe dla producentów elektroniki
 
Fot. 1. Przykłady analiz błędów produktu

Kontech to firma usługowo-konsultingowa dla producentów elektroniki. Śledząc najnowsze badania i osiągnięcia naukowe, a także wymogi i trendy rynku, Kontech dostarcza możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań, opracowywanych na indywidualne potrzeby swych klientów.

Szeroka oferta firmy obejmuje doradztwo techniczne i działania naukowo-badawcze w zakresie jakości i niezawodności sprzętu elektronicznego. Obok doradztwa specjalistycznego, firma oferuje badania i analizy techniczne procesów i materiałów technologicznych, optymalizację procesów produkcyjnych, a także różne formy transferu wiedzy i doskonalenia kadr.

Działalność specjalistyczna z zakresu inżynierii urządzeń elektronicznych, realizowana we własnym, stworzonym od podstaw laboratorium, obejmuje w szczególności:

  • badania materiałów specjalistycznych, w tym podłoży, past i stopów lutowniczych, topników, powłok konforemnych itp.
  • ocenę montażowych procesów technologicznych takich jak przygotowanie podłoży do montażu, obsadzanie płytek obwodów drukowanych (POD), klejenie, lutowanie, mycie, testowanie, hermetyzowanie,
  • ocenę stopnia zanieczyszczenia POD, ocenę lutowności pól lutowniczych POD, wyprowadzeń elementów elektronicznych i elektromechanicznych,
  • ocenę jakości montażu urządzeń elektronicznych, w tym ocenę wizualną dopuszczalności zespołów elektronicznych, analizy mikroskopowe optyczne i SEM (fot. 1a), badania rentgenowskie (fot. 1b) i metalurgiczne złączy lutowanych (fot. 1c), pomiary grubości warstw międzymetalicznych (IMC) i powłok konforemnych (fot. 1d),
  • badania wytrzymałościowe wraz z oceną narażeń mechanicznych i termicznych w urządzeniach elektronicznych,
  • badania starzeniowe w komorach termicznych, klimatycznych i szokowych, w tym analiza wzrostu wiskersów (fot. 1e) i ocena elektromigracji.

Wiedzieć jak

Aktualnie normy IPC na trwałe zostały przyjęte jako podstawowy standard oceny jakości zespołów elektronicznych. Nie są one jednak źródłem informacji nt. sposobów analizy defektów, interpretacji zjawisk fizycznych i przyczyn ich występowania. Nie zawierają również wiedzy nt. parametrów technologicznych czy innych czynników pozwalających na szybką eliminację braków. Działania takie wymagają gruntownej i szerokiej wiedzy specjalistycznej nie tylko z dziedziny fizyki, ale i materiałoznawstwa, zwłaszcza wytrzymałości materiałów, metalurgii, chemii i technologii produkcji.

Taką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dysponują eksperci Kontechu.

Na przestrzeni 11 lat obecności na rynku rozwiązaliśmy ponad 300 zleconych nam problemów, wszystkie ze 100-procentową skutecznością. Wykonaliśmy ponad 700 opracowań z naszych badań, dla polskich i zagranicznych kontrahentów. Nawiązaliśmy stałą współpracę m.in. z kilkudziesięcioma największymi podmiotami EMS w Polsce i za granicą.

Znając realia polskiego rynku, szczycimy się kompleksowością opracowań w przystępnych cenach powierzonych nam problemów. Nasze raporty, oprócz wyników z przeprowadzonych badań, zawierają listę proponowanych zmian i rekomendacji mających na celu eliminację problemu i zapobieżenie jego pojawienia się w przyszłości.

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą, której konsulting jest działalnością statutową i stanowi główną formę oferowanych usług. To sprawia, że jesteśmy skoncentrowani na powierzonym nam problemie, a zadowolenie naszego klienta jest najwyższym priorytetem.

Mając na względzie podnoszenie standardów jakości oferowanych usług, podjęliśmy działania mające na celu uzyskanie akredytacji w zakresie badań środowiskowych (klimatycznych i mechanicznych - PN-EN 60068), w tym wymagań normy ISO/EC 17025 dla laboratoriów badawczych i wzorujących.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Kontech

Zobacz również