Przekaźniki Hongfa = jakość + asortyment + technologia

| Prezentacje firmowe Elektromechanika

Grupa Hongfa jest czołowym chińskim producentem przekaźników obecnym na rynku światowym, którego produkcja przekracza 1,5 mld przekaźników rocznie, a powierzchnia fabryk sięga ponad 530 tys. m2. Głównymi produktami są przekaźniki elektromechaniczne różnych typów takich jak mocy, sygnałowe, przemysłowe, bezpieczeństwa HVDC, motoryzacyjne i hermetyczne. Hongfa oferuje ponad 160 rodzin przekaźników w 40 tysiącach różnych konfiguracji. Od 2016 rozwijane są nowe linie produktowe dotyczące aplikacji energii odnawialnej, pojazdów elektrycznych i HVDC. Nowe wykonania przekaźników Hongfy dostępne są też w zauważalnie większej liczbie wykonań i konfiguracji styków oraz wersji napięciowo-prądowych.

Przekaźniki Hongfa = jakość + asortyment + technologia

Przekaźniki solarne

Przekaźniki solarne stosowane są w inwerterach fotowoltaicznych PV (energia słoneczna, energia z elektrowni wiatrowych), UPS-ach, ATS-ach oraz innych aplikacjach zasilających. W tym obszarze Hongfa opracowała kompletną serię przekaźników solarnych przyjaznych dla środowiska, zapewniających małą emisję dwutlenku węgla i zużycie energii oraz bazującą na zaawansowanych technologiach. Elementy te charakteryzują się szeroką przerwą między stykami w stanie otwartym od 1,5 do 4,5 mm, co pozwala na przełączanie wysokich napięć stałych i jednocześnie dużych prądów od 10 do 140 A w zgodzie ze standardami VDE 0126 oraz IEC 62040.

Systemy fotowoltaiczne – PV

Podstawową funkcją systemu PV jest konwersja energii słonecznej w energię elektryczną. Instalacje takie zawierają panele fotowoltaiczne, inwerter, akumulator i urządzenia kontrolno-zabezpieczające. W takich instalacjach przekaźniki są ważnymi komponentami zapewniającymi komutację obwodów AC na wyjściu inwertera w celu przełączania wyjścia, do zabezpieczania obwodów stałoprądowych przy panelach oraz w obwodach ochronnych (przepięciowych i przetężeniowych).

Aplikacje HVDC

Przekaźniki HVDC (zdolne do przełączania prądu stałego o wysokim napięciu) są używane do komutacji obwodów DC w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, ładowarkach, systemach energii wiatrowej, zasilaczach UPS, pojazdach przemysłowych czy aparaturze medycznej. Jak wiadomo w takich aplikacjach poważnym problemem jest łuk elektryczny, który nie jest wygaszany naturalnie wraz z przechodzeniem napięcia sieci przez zero. Stąd producenci stosują różne układy gaszenia łuku, zapobiegające natychmiastowej degradacji styków, np. ceramiczną komorę wypełnioną mieszaniną azotu i wodoru zapobiegającą utlenianiu styków i utrudniającą zapalenie łuku elektrycznego lub silne magnesy, które wypychają zjonizowany gaz poza styki.

Elementy te wykorzystywane są w wielu różnych funkcjach pojazdów zasilanych energią alternatywną w tym m.in. jako:

  • przekaźniki główne odcinające akumulator przystosowane są do komutacji dużych prądów (od 80 do 600 A),
  • przekaźniki układów szybkiego ładowania baterii akumulatorowych z prądem znamionowym wynoszącym od 32 do 600 A,
  • przekaźniki aplikacji pomocniczych, np. obwodów klimatyzacji, ogrzewania, konwerterach DC/AC itp. Ich typowa wartość prądu znamionowego wynosi od 20 do 40 A,
  • przekaźniki sterujące w obwodach ładowania baterii trakcyjnych. Przykładowe rozwiązania produktowe to serie HFE82, HFE85P o prądach znamionowych od 40 do 350 A.

Przekaźniki HVDC mogą być stosowane w aplikacjach magazynowania energii w różnych zastosowaniach. Mogą również pomóc rozwiązać problemy związane z podłączeniem magazynów energii do sieci i wytwarzaniem energii, zapewniając niezawodność systemu zasilania oraz realizację dynamicznej regulacji dużej mocy oraz w zmniejszeniu wpływu instalacji energii odnawialnej na sieć energetyczną.

 

Gamma
tel. 22 862 75 00
www.gamma.pl

Zobacz również