Automatyczna kontrola optyczna – nie tylko dla PCB

| Prezentacje firmowe Produkcja elektroniki

Coraz większe zaawansowanie technologii oraz stale poprawiająca się dostępność rozwiązań innowacyjnych sprawia, że producenci z wszelkich branż i organizacji szybko wchodzą w erę czwartej rewolucji przemysłowej, wprowadzając do procesów produkcyjnych robotykę, rozwiązania określane jako sztuczna inteligencja, systemy analizy ogromnej ilości danych (Big Data), aby jeszcze bardziej doskonalić jakość poprzez zminimalizowanie możliwości wystąpienia błędu ludzkiego.

Automatyczna kontrola optyczna – nie tylko dla PCB

W większości przypadków przejście do procesów cyfrowych pomaga producentom minimalizować nieefektywność i zwiększać produktywność. Jednak w dalszym ciągu wizualna kontrola jakości jest jednym z kluczowych procesów produkcyjnych w elektronice. Jako podatna na błędy i zmęczenie pracowników metoda ręczna angażuje do działania nieuzbrojone oko ludzkie, które z oczywistych względów gorzej dostrzega szczegóły coraz bardziej zminiaturyzowanych rozwiązań. Czynniki takie jak duża złożoność produktów, wysokie wymagania kontrolne i duża liczba punktów do sprawdzenia, wysoki koszt niestandardowych rozwiązań, zniechęcają producentów do zautomatyzowania kontroli wizualnej. Firmy poszukują zatem systemów, które potrafią określić defekty w produkcie w trakcie zautomatyzowanej i niezawodnej produkcji nawet przy małych seriach specjalistycznych urządzeń.

Oczekiwany system kontrolny powinien również zbierać dane potrzebne do wyeliminowania przyszłych usterek, a więc pomagać w ogólnym doskonaleniu technologii i jakości produkcji w danym zakładzie. Aby wspomóc producentów w przeprowadzaniu zautomatyzowanej inspekcji optycznej i takich działaniach, Kitov.ai wprowadził na rynek inteligentną technologię wizyjną przeznaczoną do inspekcji dla szerokiej gamy linii produkcyjnych i klas produktów. Rozwiązanie to jest w pełni zautomatyzowanym systemem inspekcji 3D opartym na algorytmach sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia maszynowego, które umożliwia producentom wytwarzanie wysokiej jakości produktów po niższych kosztach i zwiększonej wydajności. W takiej rzeczywistości na rynku pojawia się firma Kitov.ai z nową propozycją.

Innowacyjny i użyteczny

Pierwszy model o nazwie One firmy Kitov.ai został wprowadzony na rynek w 2016 roku i został z sukcesem wdrożony przez klientów w przemyśle elektronicznym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, w motoryzacji i wojsku, w tym został zainstalowany przez wiodące firmy EMS.

Większość linii produkcyjnych w większości branż realizuje kontrolę jakości w jakimś zakresie jako oględziny produktu wykonywane przez człowieka. Oczywiście personel można dość szybko wyszkolić w umiejętności znajdowania wad w różnych produktach, ale kontrola wizualna przez człowieka tworzy system, który ma tendencję do pomijania krytycznych wad, o niespójnej wydajności, który nie potrafiponadto zbierać efektywnie danych służących do ogólnego doskonalenia produkcji.

Kontrola procesu oparta na ludziach oraz sam proces weryfikacji jest również kłopotliwy ze względu na ciągły wzrost kosztów pracy i z uwagi na powszechny brak wykwalifikowanych pracowników w większości obszarów rynku dzisiejszej techniki.

Stąd klienci kupują w pierwszej kolejności systemy umożliwiające wykrycie wszystkich problemów pojawiających się w hali produkcyjnej, w tym także takie, które często nie są dostrzegane przez pracowników w ogóle. Systemy automatyczne, takie jak Kitov.ai, z biegiem czasu gromadzą wiele informacji na temat procesu produkcyjnego, metodologii projektowania produktu, które po przetworzeniu przez algorytmy AI i ML pomagają zredukować ogólny wskaźnik usterek, w wielu przypadkach nawet o 25%.

Firma CPS powstała ponad 20 lat temu i dziś jest pionierem w zakresie wdrażania najnowszych urządzeń i technologii dla przemysłu elektronicznego. Szeroki zakres produktów w naszej ofercie oraz wieloletnie doświadczenie, pozwala nam dobrać indywidualne rozwiązania dla każdego klienta. Współpracujemy z największymi firmami w branży EMS/Automotive jak również z małymi firmami tworzącymi własne wyroby OEM. Poza dostawą maszyn oraz ich uruchomieniem, oferujemy również pełne wsparcie techniczne, szkolenia i konsultacje w celu wyboru najkorzystniejszych rozwiązań.

Zaawansowanie

Omawiany system opiera się na czterech podstawowych technologiach, które razem tworzą unikatowe możliwości kontroli produktów: komputerowy system wizyjny 3D, algorytmy sztucznej inteligencji, zaawansowane urządzenia robotyczne i analityka dużych zbiorów danych. Wykorzystuje widzenie maszynowe do pozyskiwania i przetwarzania obrazów ilustrujących produkt oraz łączy je w całość z użyciem sztucznej inteligencji, aby dostarczyć system o potężnych możliwościach, który jest w stanie uczyć się i poprawiać z czasem skuteczność wykrywania usterek.

 
Rys. 1. Urządzenie inspekcyjne Kitov One
 
Rys. 2. Ramię robotyczne

Zdolność do ciągłej oceny większej liczby wytwarzanych produktów w czasie

Urządzenie Kitov.ai ma nową, specjalnie zaprojektowaną głowicę optyczną, która jest zamontowana na zrobotyzowanym ramieniu, poruszającym się wokół badanego obiektu w elastyczny sposób, dzięki czemu urządzenie wybiera do analizy obrazy z różnych pozycji i kątów obserwacji. Dzięki temu możliwa jest analiza Big Data, która dostarcza pogłębionej informacji, pomagającej producentom w ulepszaniu procesu produkcyjnego i w projektowaniu produktów.

System może łączyć się z dowolnymi urządzeniami produkcyjnymi – zarówno tych starszych konfiguracji, jak i działających w nowoczesnym środowisku Przemysłu 4.0. Sercem tego rozwiązania jest autorskie oprogramowanie i algorytmy, które są w stanie wykryć wszystkie rodzaje defektów pojawiające się w produkcji elektroniki. Kod bazuje na unikatowej opatentowanej technologii, która pozwala osobom niebędącym ekspertami, a więc bez umiejętności programowania i bez doświadczenia w robotyce lub optyce, tworzyć scenariusze inspekcji dla nowego produktu w ciągu zaledwie kilku godzin za pomocą intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu użytkownika. To ogromna zaleta z punktu widzenia producentów urządzeń z segmentów high-mix, low i medium volume, którzy są wyczuleni na zagadnienia jakościowe, a jednocześnie muszą często zmieniać ustawienia maszyn wraz z kolejnymi zleceniami i seriami oraz projektami. W tym przypadku nie ma konieczności programowania ruchów robota, można wgrywać pliki CAD, a poza tym robot uczy się na błędach – tzn. jeśli maszyna zgłosi jakiś błąd, ale operator stwierdzi, że działanie można zaakceptować, to urządzenie to zapamięta i w przyszłości nie będzie alarmować.

 
Rys. 3. Głowica z kamerą

Gwarantowany rozwój

Kitov.ai cały czas inwestuje w badania i rozwój nowych produktów, które mogą zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby klientów. Ściśle współpracuje z klientami i partnerami we wszystkich aspektach działalności. Na przykład niedawno wprowadzone nowe dodatki, które zwiększają wydajność i wykorzystanie naszych systemów oraz umożliwiają monitorowanie wszystkich danych z wielu systemów, śledzenie trendów oraz skuteczne i proaktywne rozwiązywanie problemów z jakością na wczesnym etapie. Firma planuje także wykorzystać współpracę z Grupą Hahn, która jest ugruntowanym liderem w dziedzinie automatyzacji i robotyki, aby uzyskać dostęp do takich segmentów rynku jak samochodowy i medyczny.

 

CPS-IEP Sp. z o.o.
ul. Długa 47
82-500 Mareza

koj@cps.com.pl