Przekaźniki Relpolu w systemach solarnych

| Prezentacje firmowe Elektromechanika

Solarny system zasilania składa się z generatora fotowoltaicznego, który stanowią panele słoneczne oraz inwertera sieciowego podłączonego do publicznej sieci energetycznej. Instalacja taka może również zawierać akumulatory przeznaczone do magazynowania nadwyżek energii słonecznej oraz ładowarkę akumulatorów zintegrowaną z inwerterem.

Przekaźniki Relpolu w systemach solarnych

Wytwarzany przez panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany jest przez inwerter w prąd przemienny oddawany następnie do sieci energetycznej lub pobierany przez odbiorniki podłączone bezpośrednio do instalacji (patrz rysunek).

Inwerter dostarcza energię podłączonym odbiornikom prądu przemiennego odpowiednio z akumulatorów systemu solarnego lub z sieci energetycznej, gdyż umożliwia on przekierowanie energii bezpośrednio z wejścia sieci AC do wyjścia inwertera. Jeśli energia pochłaniana przez odbiorniki będzie większa niż dostarczana przez baterie słoneczne przetwornica DC/AC pracuje w trybie bypass, czyli przechodzi na zasilanie z sieci publicznej.

Przekaźniki w systemach OZE

Przekaźniki elektromagnetyczne w systemach solarnych mają 2 główne zastosowania. Po stronie stałoprądowej załączają/wyłączają napięcie DC wytwarzane przez ogniwa fotowoltaiczne, a po stronie AC łączą/rozłączają cały układ z siecią energetyczną.

Dostarczanie energii do publicznej sieci podlega specjalnym wymaganiom odnoszącym się do stosowanych przekaźników. Najważniejszymi są: przerwa zestykowa min. 1,5 mm oraz wytrzymałość przerwy zestykowej na udarowe napięcie o wartość 2500 V.

Ze względów bezpieczeństwa systemy solarne muszą być wyposażone w automatyczny układ rozłączający sekcję generatora z siecią AC. Układ zabezpieczający jest najczęściej wbudowany w inwerter DC/AC. Jest on rozłączany dwuprzerwowo – wymagane są więc przekaźniki o konfiguracji układu stykowego typu 2Z – każdy zestyk rozłącza osobną linię – jeden linię fazową, a drugi neutralną. Dla każdej linii wymagane są dwa zestyki połączone szeregowo. Separacja obwodu realizowana jest zatem przez dwa dwustykowe przekaźniki elektromagnetyczne.

Do takiego zastosowania Relpol oferuje specjalnie zaprojektowane zgodnie z wymogami normy DIN VDE 0126-1-1 przekaźniki typu RS35 oraz RS50. Pierwszy z nich, o znamionowej mocy łączeniowej 8750 VA przeznaczony jest do mniejszych systemów solarnych instalowanych m.in. w domach jednorodzinnych, natomiast drugi o mocy 12500 VA przeznaczony jest do większych systemów przemysłowych

Innym typem przekaźnika produkowanego przez Relpol, któ- Relpol S.A., www.relpol.pl ry może być zastosowany w systemach solarnych jest RUC w wykonaniu do obwodów drukowanych z przerwą zestykową 3 mm. Ten typ jest dostępny zarówno w konfiguracji 2Z jak i 3Z tak, więc może być wykorzystywany przy projektowaniu systemów trójfazowych.

Relpol oferuje również wyroby do rozłączania napięcia generowanego przez zespoły ogniw fotowoltaicznych, czyli do zastosowania po stronie DC inwertera.

Rozłączanie układu po stronie DC jest często potrzebne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, czyli w przypadku awarii, lecz również przy przeglądach serwisowych czy też w celach testowych i pomiarowych.

Są to przekaźniki RM85 ze zwiększoną przerwą zestykową oraz przekaźniki RM83. Mogą one również służyć do rozłączania baterii akumulatorowej lub też być wykorzystane w układach kalibracji kąta pochylenia paneli solarnych.

Niski pobór mocy jest zawsze istotny

Dla zapewnienia wysokiej wydajności inwertera istotne jest, aby jego komponenty cechowały się jak najmniejszym poborem mocy. Przekaźniki
RS35 / RS50 wyposażone są w cewki o znamionowym poborze mocy wynoszącym zaledwie 0,4 W. Emisję ciepła można znacząco jeszcze obniżyć poprzez redukcję napięcia zasilania cewek przekaźników po ich zadziałaniu.

Dla przekaźnika z cewką 12 V minimalne napięcie zasilania przy pracy ciągłej może wynosić tylko 5 V. Oznacza to pobór mocy na poziomie 85 mW, co przekłada się na wysoką efektywność całego urządzenia.

Firma Relpol zapewnia przekaźniki do wszystkich zadań stawianych tego typu elementom w systemach solarnych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Energetab (w hali A numer 13), gdzie będzie można zobaczyć omawiane przekaźniki i porozmawiać z naszymi specjalistami na temat ich aplikacji.

 

Relpol S.A.
www.relpol.pl

Zobacz również