INTERNET RZECZY - co myślą inżynierowie?

| Automaticon 2019 Artykuły

IoT to niewątpliwie gorący temat, omawiany głośno nie tylko w prasie branżowej, ale coraz częściej i w popularnych, powszechnych mediach. Choć czasem może wydawać się, że to tylko mgliste hasło marketingowe, badania rynkowe mówią o ogromnych wzrostach obrotów, jakie czekają firmy specjalizujące się w Internecie Rzeczy. A co na ten temat myślą inżynierowie? W artykule prezentujemy wyniki globalnej ankiety, przeprowadzonej pod koniec minionego roku, w której swoje zdanie wypowiedziało wielu inżynierów elektroników, pracujących z IoT na co dzień.

INTERNET RZECZY - co myślą inżynierowie?

Wspomniana ankieta została przeprowadzona w okresie od września do listopada 2018 roku przez firmę Farnell element14. Dzięki 1042 wypełnionym kwestionariuszom powstała ciekawa analiza, dotycząca rozwoju IoT oraz praktycznych aspektów tej koncepcji.

W ankiecie wzięli udział inżynierowie z 51 państw - ludzie faktycznie zajmujący się Internetem Rzeczy. 519 z nich pochodziło z obu Ameryk, a 317 zadeklarowało, że żyją w Europie, Afryce lub na Bliskim Wschodzie. 93% osób, które ujawniły swoją płeć, to mężczyźni.

Najważniejsze kwestie

 
Czy korzystałeś/-aś lub korzystasz z usług stron trzecich w odniesieniu do jakiejkolwiek części projektu Twoich systemów IoT?

Co jest w IoT najważniejsze? Zdaniem inżynierów - są to bezpieczeństwo i komunikacja. Bezpieczeństwo nie jest już kwestią podrzędną, jaką było dawniej. Wyniki ankiety wskazują, że dla 52% użytkowników ważne jest bezpieczeństwo danych oraz ich prywatność i zabezpieczenie, a 24% respondentów zwraca uwagę na sposób obsługi komunikacji.

Oprócz tego ankieta wskazuje, że 40% respondentów uważa bezpieczeństwo za najważniejszy aspekt nie tylko w kontekście użytkowania, ale i podczas opracowywania rozwiązań IoT. Wynika to głównie z powodu rodzaju danych uzyskiwanych z przedmiotów (maszyn) i od ludzi - mogą to być bardzo wrażliwe i osobiste informacje.

W efekcie można się spodziewać ogólnego wzrostu popularności szyfrowania. Firmy, które wdrażają rozwiązania IoT, traktują bezpieczeństwo IoT jako sprawę najwyższej wagi.

Rozwój

 
Które z poniżej wymienionych czynników są dla Ciebie najważniejsze podczas projektowania rozwiązań IoT?

Nie jest żadną niespodzianką, że automatyka domowa, automatyka i sterowanie w przemyśle oraz sztuczna inteligencja to trzy sektory, które według ankietowanych najbardziej skorzystają ze zdobyczy IoT. Już teraz obserwujemy wykorzystanie rozwiązań IoT w tych sektorach i/lub działanie realnych i solidnych modeli biznesowych.

Dzięki wzrostowi wykorzystania smartfonów najpopularniejsze są rozwiązania konsumenckie IoT w systemach automatyki domowej. Co mogłoby zapewnić większą efektywność rozwiązań IoT? Z pewnością ważna jest interoperacyjność - 36% respondentów sugeruje, że ten jeden czynnik przyspieszy korzystanie z zalet IoT.

Wszystkie połączone obiekty muszą komunikować się ze sobą niezależnie od ich producenta lub specyfikacji technicznych. Standardy łączności i łatwe opracowanie (28% respondentów wskazało każdą z tych kwestii) to kolejne dwa ważne czynniki, które wymagają poprawy.

Tworzenie aplikacji

 
Kto według Ciebie powinien być właścicielem danych zgromadzonych przez urządzenia brzegowe?

Co jest bardziej popularne: samodzielne tworzenie rozwiązań IoT czy ich zakup? Z ankiety wynika, że projektanci wolą tworzyć kompletne rozwiązanie zabezpieczające - od urządzenia brzegowego do chmury (58%), zamiast polegać na usługach stron trzecich.

Projektanci rozumieją, jak wielkie znaczenie ma platforma IoT, która umożliwia wydajną, bezpieczną i ekonomiczną obsługę ich układów IoT oraz pozwala na niezależność od dostawców zewnętrznych. Czasami eksploatacja i konserwacja mogą okazać się jednak droższe, niż przewidywano.

Zainteresowanie firm

 
W których branżach, Twoim zdaniem, nastąpi największe wykorzystanie rozwiązań IoT w ciągu 5 lat?

Na pytanie "Jakie jest prawdopodobieństwo, że Twoja firma odegrałaby wiodącą rolę w samodzielnym tworzeniu produktu IoT?", odpowiedzi wskazywały na ostrożność firm. Sieć IoT przeżywa rozkwit, ale nadal pozostaje we wczesnych etapach rozwoju i firmy nie mają pewności, jak będzie wyglądać jej przyszłość, jeśli się weźmie pod uwagę, że brak jest odpowiedzi na wiele pytań dotyczących interoperacyjności, bezpieczeństwa i zarządzania danymi.

Wyniki ankiety wyraźnie to wskazują - 54% respondentów nie ma pewności, czy będzie odgrywać wiodącą rolę na rynku IoT - to dla nich wciąż etap testowy. Pozytywne jest jednak to, że niewielka liczba małych graczy (9%), takich jak twórcy i startupy, wprowadza innowacje i nowe rozwiązania IoT na rynek. Można więc oczekiwać dalszego rozwoju, ale czy należy w najbliższych latach spodziewać się wzrostu udziału procentowego firm wprowadzających innowacyjne rozwiązania?

IoT to zarazem technologia wyznaczająca nowe trendy - coraz więcej firm chciałoby być częścią rewolucji i uczestniczyć w przemianach. Z ankiety wynika, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania IoT. 31% ankietowanych stwierdziło, że ich firmy pracują nad IoT, bo chcą odpowiadać na to zapotrzebowanie, a 26%, że po prostu chcą być innowacyjni i postrzegani w ten sposób.

Wartość i posiadanie danych

 
Jaki jest główny powód, że Twoja firma opracowuje rozwiązanie IoT?

W związku z rosnącym znaczeniem IoT dla wielu branż i konsumentów coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące własności danych, trafiających do sieci. 70% użytkowników woli samodzielnie być właścicielem danych gromadzonych przez urządzenie brzegowe, niż pozostawiać je w posiadaniu dostawcy rozwiązania IoT. Niemniej 25% respondentów oświadczyło, że odpowiada im, by posiadaczem danych był dostawca rozwiązania.

Dla kogo dane i systemy IoT są najcenniejsze i mogą przynieść największe korzyści? Z ankiety wynika, że IoT może przynieść najlepsze rezultaty w zastosowaniu do usprawnienia działań operacyjnych (44% respondentów ankiety), a więc do optymalizacji miejsc pracy i zużycia zasobów, obniżenia kosztów operacyjnych, a w konsekwencji do zwiększenia zysków firmy.

30% respondentów oświadczyło, że IoT przede wszystkim pomoże w obsłudze klientów. Zgromadzone dane pozwalają na oferowanie spersonalizowanych usług w Internecie czy nawet podczas kontaktów bezpośrednich. Dobrymi przykładami branż, gdzie ma to znaczenie, są opieka zdrowotna i handel detaliczny.

Programowanie

 
Który czynnik, Twoim zdaniem, najbardziej przyspieszyłby korzystanie z zalet IoT?

Jaki język programowania jest używany w urządzeniach IoT? Jeśli chodzi o oprogramowanie sprzętu wbudowanego w IoT o ograniczonej mocy obliczeniowej i niewielkiej pojemności RAM, najpopularniejszym językiem programowania rozwiązań IoT jest C/C++ (preferuje go 62% respondentów), a następnie Python (32%) i JavaScript (27%).

Jako że wszystkie te języki są przede wszystkim stosowane do tworzenia systemów wbudowanych, nic dziwnego, że C/C++ i Python to najczęściej stosowane języki do przygotowywania rozwiązań sprzętowych IoT. Ponadto ostatnio zwiększa się wykorzystanie języka Python.

Jeśli chodzi o zastosowania w bramkach sieciowych i chmurach IoT, najpopularniejszym językiem do tworzenia aplikacji IoT jest JavaScript (49% respondentów), a zaraz za nim plasuje się Python (38%). Język JavaScript ułatwia tworzenie układów i zapewnia ich interoperacyjność. Jego zastosowanie dotyczy głównie serwerów i hubów, które gromadzą i przechowują wszystkie informacje z różnych węzłów czy urządzeń brzegowych.

Technologie

 
Jakie jest prawdopodobieństwo, że Twoja firma odegrałaby wiodącą rolę w samodzielnym tworzeniu produktu IoT?

Projektanci chętnie korzystają z różnych platform sprzętowych, aby przyspieszyć tworzenie projektów i skrócić czas wprowadzenia ich na rynek. Około 50% ankietowanych inżynierów korzysta z komputerów jednopłytkowych, takich jak Raspberry Pi, BeagleBone Black itp., ponieważ stanowią gotowe do użycia platformy rozwojowe, dobre nawet do tworzenia końcowych produktów.

Używanie komputerów jednopłytkowych (SBC) skraca czas wprowadzenia produktów na rynek i pozwala na ograniczenie do minimum kosztów i ryzyka projektu. Inni użytkownicy z kolei wolą bazować na spersonalizowanych projektach (27% respondentów) lub na platformach rozwojowych od dostawców półprzewodników (19%).

W odniesieniu do technologii chmurowych, wyniki ankiety wskazują, że korzystanie ze spersonalizowanych rozwiązań chmury staje się coraz bardziej popularne (30% respondentów ankiety), co może wydać się dziwne. Jednakże spersonalizowana chmura, będąca własnością użytkownika i przez niego kontrolowana, bez miesięcznych opłat subskrypcyjnych, jest odporniejsza na ingerencję z zewnątrz, szybsza i można do niej uzyskać lokalny dostęp - to wszystko wyjaśnia jej popularność wśród respondentów ankiety.

Publiczne usługi chmury nie pozostają daleko w tyle, jeśli chodzi o popularność - w ankiecie usługa Google Cloud uzyskała 22%, Amazon AWS 20%, a Microsoft Azure 14%. Firma IBM Watson z kolei napotyka trudności, jeśli chodzi o przyjęcie jej rozwiązań przez projektantów układów IoT (tylko 6% wskazało ją jako preferowaną).

Komponenty

 
W których obszarach wartość danych IoT jest największa?

Jaki jest preferowany rodzaj komunikacji między urządzeniami brzegowymi i chmurą? Z ankiety wynika, że wiodącym rozwiązaniem jest łączność Wi-Fi (preferowana przez 66% respondentów ankiety) z powodu względnie dalekiego zasięgu, większej przepustowości i możliwości zastosowania najbardziej zaawansowanych mikrokontrolerów. Łączność komórkowa i Bluetooth Low-Energy (BLE) również są bardzo popularne, stanowiąc odpowiednio 31% i 27% odpowiedzi.

Natomiast co do czujników, najczęściej w IoT wykorzystywane są sensory środowiskowe (38% respondentów), a w drugiej kolejności czujniki ruchu (25%).

Spotkaj się z ekspertami

Zapoznanie się z wynikami ankiety to jedno, ale możliwość omówienia interesujących zagadnień na żywo to już zupełnie co innego. Taka okazja wydarzy się niebawem - na targach Automaticon 2019 w Warszawie. Tegoroczna edycja targów będzie o tyle wyjątkowa, że w trakcie jej trwania funkcjonować będzie Live Laboratorium - specjalnie przygotowane stoisko, na którym goście będą mogli przetestować platformy sprzętowe, wykorzystywane do projektów IoT.

Organizator stoiska, firma Farnell element14, udostępnia 6 w pełni wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę stanowisk laboratoryjnych do testowania produktów. Do przetestowania będą takie zestawy jak: Raspberry Pi 3B+, GraspIO, BeagleBone Black, Omron HVC2 Kit, STMicroelectronics Sensor Module, Microchip device to Cloud IoT Kit oraz inne produkty firm: Tektronix, Panduit, TE Connectivity, Molex, Omron, NXP, Multicomp, Tenma i Duratool.

Co więcej, będzie można nie tylko sprawdzić nowości produktowe, dostępne na miejscu, ale też przebadać własną, przyniesioną ze sobą elektronikę. A dodatkowo wydrukować własny projekt 3D na dostępnej na stoisku drukarce Multicomp MC-i20.

Na stoisku będą też reprezentanci firm: Panduit, Molex, TE Connectivity, Tektronix, Omron, Multicomp, Duratool i Tenma, z którymi będzie można porozmawiać o Internecie Rzeczy, dostępnych produktach i innych zagadnieniach inżynierskich.

Spotkać się z Farnell element14 na Automaticonie będzie można na stoisku J1, Hala 3.

Marcin Karbowniczek
Farnell element14

Zobacz również