Efektywność energetyczna w produkcji

| Energetab 2018 Zasilanie

Wobec postępujących w ostatnich latach zmian na rynku energii, efektywność energetyczna stała się ważnym zagadnieniem dla zakładów produkcyjnych oraz innych jednostek zużywających znaczącą ilość energii elektrycznej. Optymalizacja jej zużycia dotyczy wielu aspektów, a w tym artykule przybliżamy ją w kontekście eksploatacji maszyn, z akcentem położonym na przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko pojętą produkcją.

Efektywność energetyczna w produkcji

Najprostszym sposobem na energetyczne oszczędności jest świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych sprowadzające się do wyłączania, kiedy nie są potrzebne czy ograniczania ich mocy, kiedy to możliwe. Czy jednak możliwe jest realizowanie tych kwestii w sposób automatyczny oraz taki, który nie wymaga stosowania kosztownych czujników albo aparatury?

Do takich zadań przeznaczone są przekaźniki monitorujące austriackiej firmy Tele Haase. Przykładem, gdzie pomagają w zapewnieniu efektywności energetycznej, mogą być procesy technologiczne, które wymagają utrzymania stałej konsystencji oraz temperatury mieszaniny w dużych kadziach. Zespół mieszadeł jest w takim przypadku odpowiedzialny za zachowanie odpowiedniej gęstości.

Moc pobierana przez mieszadła zmienia się, jeśli zmianie ulegnie konsystencja cieczy. W takim wypadku przekaźnik monitorujący G2BA480V12A z wyjściem 4-20 mA dla sterownika PLC wyśle do niego sygnał wymuszający dodanie cieczy do kadzi w celu utrzymania konsystencji.

Taka kontrola mieszania pozwala wyeliminować kosztowne rozwiązania mechaniczne oraz uniknąć strat związanych z koniecznością utylizacji środka roboczego, a także nieefektywnego zwiększania lub zmniejszania mocy mieszadła.

Podobnie jest przy okazji korzystania z taśm produkcyjnych. Tutaj również może nastąpić przeciążenie, które nieraz doprowadza do zatrzymania. Rozwiązaniem jest przekaźnik monitorujący moc G2BM400V12AFL10. Dzięki niemu można uniknąć zarówno nieuzasadnionych przestojów, jak i uszkodzeń dotyczących transportowanych elementów oraz samej taśmy.

Kolejnym przykładem może być system sterowania odbiorami ECO-8III Gate. Coraz więcej firm decyduje się na udział w bilansowaniu energii elektrycznej poprzez system zarządzania stroną popytową (Demand Side Management). Czasowe ograniczenia w poborze mocy przez przedsiębiorstwo są nagradzane przez operatora sieci przesyłowej oraz inne jednostki nadzorujące proces dostaw energii. To urządzenie pozwala na określenie 8 grup odbiorów i przydzielenie im priorytetów w razie konieczności udziału w regulacji strony popytowej.

W umowie z dostawcą energii zawarta jest opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości poboru mocy biernej indukcyjnej oraz wprowadzania do sieci mocy biernej pojemnościowej. Przekaźniki serii Gamma monitorujące współczynnik mocy cos φ reagują, gdy ten wykracza poza ustalony przedział. Mogą być zintegrowane z systemami indywidualnej kompensacji mocy biernej i pozwalają na uniknięcie tych kosztów.

Właściwy dobór przekaźników nadzorujących pozwala na uniknięcie szeregu kosztów związanych z obsługą przedsiębiorstwa, a także przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Takie działanie idealnie wpisuje się w koncepcje efektywności energetycznej, której poprawa jest tematem dyskusji w wielu firmach.

Dacpol