Zrównoważony biznes - zwycięski przepis na przyszłość

| Technika

Jesienią 2013 r. firma NCAB Group rozpoczęła pracę nad zrównoważonym rozwojem prowadzonych procesów biznesowych. Troska o środowisko i zrównoważony rozwój społeczny przy jednoczesnej dbałości o aspekty finansowe nie były dla NCAB Group niczym nowym. W 2003 r. firma uzyskała dla swojego systemu zarządzania certyfikat zgodności z normą ISO 14001 i wymaga tego samego certyfikatu we współpracy z fabrykami. W 2009 r. wprowadzono kodeks postępowania obowiązujący zarówno dla NCAB Group, jak i jej fabryk. Dalszy ciąg tych działań nastąpił w roku 2011, kiedy to rozpoczęto regularne kontrole CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w fabrykach. Kontrole te sprawdzają stosowanie i przestrzeganie zakładowego kodeksu postępowania.

Zrównoważony biznes - zwycięski przepis na przyszłość

Przez przyjęcie zdecydowanego i kompleksowego podejścia do prac związanych ze zrównoważonym rozwojem NCAB Group deklaruje wolę przejęcia odpowiedzialności za społeczne i środowiskowe konsekwencje swojej działalności. Obejmuje to także pragnienie przekazania przyszłym pokoleniom zdrowego świata, przy czym zarząd firmy utrzymuje, że będzie to też korzystne dla prowadzonej działalności biznesowej.

NCAB postanowiło przekształcić słowa i ambicje w konkretne działania w oparciu o normę "ISO 26000 - wytyczne w sprawie odpowiedzialności społecznej". Uzyskanie certyfikatu zgodności z tą normą nie jest jeszcze możliwe, ale w niektórych krajach, w tym w Szwecji, przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie, że będą jej przestrzegać. Wypełnianie tego oświadczenia jest następnie kontrolowane i zatwierdzane przez organ certyfikacyjny, w przypadku NCAB - Instytut Badań Technicznych Szwecji (SP Technical Research Institute of Sweden).

Obszary, które obejmuje ta norma, to zarządzanie przedsiębiorstwem, przestrzeganie praw człowieka, praktyki dotyczące traktowania pracowników, uczciwe zasady działalności, ochrona środowiska, właściwe traktowanie konsumentów/klientów oraz zaangażowanie społeczne i w rozwój społeczności lokalnych.

Konsultanci szczegółowo zbadali spółkę i ocenili obecną sytuację, analizując, do jakiego stopnia NCAB Group stosuje wytyczne normy ISO 26000, co można udoskonalić i jak. Proces obejmuje badanie priorytetów kluczowych grup stron zainteresowanych, na które w różny sposób wpływa działalność NCAB i które mają duże znaczenie dla rozwoju firmy - klienci, fabryki, właściciele, pracownicy. W czerwcu 2015 roku NCAB Group otrzymała oświadczenie SP (SP Technical Research Institute of Sweden) przejścia audytu i spełnienia wymagań deklaracji SIS-SP 2:2013, wykazujące zgodność z ISO 26000.

"Budowanie zrównoważonego biznesu wiąże się ze świadomym sukcesem ekonomicznym opartym na odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Sądzę, że jeśli w wyniku wspólnych wyrzutów sumienia zaczniemy o tym rozmawiać, to dobry początek. Oznacza to, że jesteśmy bliscy określenia działań zmierzających do zabezpieczenia przyszłości następnym pokoleniom. W NCAB pilnujemy, aby działania związane ze zrównoważonym rozwojem skupiły się na sprawach najważniejszych i najbardziej brzemiennych w skutki. Będą temu towarzyszyły szczegółowe raporty służące nam za punkt odniesienia w dalszych pracach. W ten sposób unikniemy pustych, czysto symbolicznych, gestów i haseł. Mamy nadzieję wprowadzić naprawdę istotne zmiany" - zaznaczył Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska.

Wymagania już są stawiane

Aspekt środowiskowy jest niezwykle istotny z uwagi na to, że produkcja PCB obejmuje procesy wykorzystujące znaczne ilości wody, chemikaliów i materiałów. W rezultacie nie dziwi, że oddziaływanie produkcji PCB na środowisko już od dawna jest przedmiotem długich dyskusji. Z przyjemnością zauważamy, że NCAB Group już poczyniła znaczne kroki w kierunku stosowania zasobooszczędnego, przez co mniej zanieczyszczającego, procesu produkcji. Oczywiście zmniejszenie ilości odpadów będzie jednym z wyników poświęcenia przez spółkę znacznej uwagi kwestiom doskonalenia jakości i pomagania klientom w stworzeniu projektu PCB od samego początku dostosowanego do potrzeb produkcji fabrycznej.

Inną ważną kwestią, której poświęcono uwagę, jest zapewnianie przez fabryki dobrych warunków pracy. NCAB już obecnie stawia wymagania fabrykom, z którymi współpracuje, w kwestiach zarówno odpowiedzialności środowiskowej, jak i społecznej. Dzięki obecnemu naciskowi na zrównoważony rozwój prace nad udoskonaleniami w tych obszarach będą coraz intensywniejsze. Obejmuje to poświęcanie większej uwagi tym kwestiom w procesie zaopatrzenia oraz audyty kontrolne na miejscu w fabrykach.

Transport to inna ważna kwestia wymagająca uwagi. Obecnie przesyłki PCB z Chin są niemal wyłącznie transportowane drogą lotniczą, co powoduje znaczne emisje dwutlenku węgla. Jednym z priorytetów NCAB jest poprawa pomiaru i monitorowanie emisji związanej z transportem. Spółka, wraz z klientami i partnerami transportowymi, szuka sposobów na redukcję tych emisji.

Dwa inne ważne obszary to walka z wszelkimi formami korupcji stanowiąca integralną część kodeksu postępowania NCAB, a także praca nad stwarzaniem wszystkim równych szans bez względu na takie czynniki, jak płeć, narodowość czy wiek, np. podczas rekrutacji. NCAB podkreśla też znaczenie zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników.

NCAB Group Polska Sp. z o.o.
www.ncabgroup.com/pl/poland/

Zobacz również