Dyrektywa Ekoprojekt (Ecodesign) a systemy oświetleniowe

| Technika

W poniższym artykule zaprezentowano zmiany w zakresie wymaganej minimalnej efektywności energetycznej systemów zasilających, jakie wiążą się z wdrożeniem dyrektywy Ekoprojekt (ErP) dla systemów oświetleniowych.

Dyrektywa Ekoprojekt (Ecodesign) a systemy oświetleniowe

Ekoprojekt (ErP - Energy related products) odnosi się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE i jest ona wprowadzana przez rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 245/2009 i jej poprawkę 347/2010 dotyczącą sprawności energetycznej dla produktów związanych z energią elektryczną.

Dyrektywa obejmuje urządzenia elektryczne codziennego użytku, jak lodówki, pralki czy oświetlenie. Musi być przestrzegana na terenie UE. Tymi wymogami objęci są nie tylko producenci, ale również zakłady produkcyjne i użytkownicy.

Dzięki dyrektywie Ekoprojektu urządzenia elektryczne stały się przedmiotem analiz pod kątem efektywności oraz mają określone wymagane minimalne sprawności.

Podlegające temu rozporządzeniu produkty oświetleniowe są przeznaczone przede wszystkim na potrzeby oświetlenia ogólnego. Lampy i stateczniki przeznaczone do zastosowań specjalnych (np. systemy używane w solariach lub fotokopiarkach) nie są objęte tą dyrektywą.

Również lampy niskoprężne sodowe oraz ich stateczniki nie wchodzą w zakres tego rozporządzenia. Warto zauważyć, że postanowienia w zakresie Ekoprojektu nie zakazują sprzedaży stateczników elektromagnetycznych do lamp wyładowczych, określają jedynie minimalne sprawności, jakie sprzęt ten musi mieć.

Tabela 1. Sprawności stateczników oświetleniowych w poszczególnych etapach

Harmonogram wprowadzania kolejnych wymogów dyrektywy podzielono na trzy etapy:

  • etap 1 - wszedł w życie 13.04.2010 i nie definiuje on minimalnej sprawności stateczników,
  • etap 2 - wszedł w życie 13.04.2012 - stateczniki HID mające sprawności zgodne z wymogami z etapu drugiego otrzymują oznaczenie EEI=A3,
  • etap 3 - wchodzi w życie 13.04.2017 - stateczniki HID spełniające zdefiniowane w tym dokumencie wymogi otrzymują oznakowanie A2 (patrz rysunek z przykładową tabliczką znamionową) i z tym znakiem mogą zostać dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim.

Sprawności stateczników określone w poszczególnych etapach prezentuje tabela 1. Znakowanie wyrobów pozwala zweryfikować, czy wprowadzony na rynek statecznik HID danej mocy spełnia określone prawem wymogi w zakresie minimalnej sprawności.

Stateczniki MST

Znakowanie statecznika MST do lamp HID w klasie A2

W związku z opisanymi powyżej wymogami zapewnienia minimalnej efektywności energetycznej, firma Magnetic Systems Technology (MST) opracowała nowe konstrukcje stateczników HID spełniające regulacje na rok 2017, czyli dla etapu trzeciego.

Wprowadzone przez firmę MST portfolio stateczników HID w klasie A2 jest odpowiedzią na wymogi dyrektywy ErP (Ekoprojektu), czyli jest odpowiedzią na wymagane zwiększenie sprawności sprzedawanych stateczników od kwietnia 2017 roku. MST oferuje produkty do lamp HID w klasie A2 przy jednoczesnym zachowaniu obecnych wymiarów.

Jest to pozytywna informacja dla producentów opraw oświetleniowych. Nie wpłynie to bowiem na konstrukcję oprawy i nie wymaga dostosowania otworów montażowych do stateczników HID A2. Dodatkowym atutem nowych produktów jest ich mniejsze nagrzewanie się (mniejsze straty).

Oświetlenie zbudowane z wykorzystaniem systemu MST HID A2 nie wymaga również zmian kondensatorów i zapłonników. Stateczniki A2 współpracują z obecnymi już na rynku kondensatorami, zapłonnikami szeregowymi i szeregowo-równoległymi (np. SK 578 Digital).

Tabela 2. Stateczniki MST spełniające wymagania etapu 3 w zakresie Ekoprojektu

Te ostatnie dodatkowo charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami i niewielkim zużyciem energii, poniżej 1 W. W tabeli 2 znajdują się przykładowe stateczniki do lamp wysokoprężnych wyładowczych wraz z rekomendowanymi zapłonnikami.

Więcej informacji o produktach oferowanych przez firmę Magnetic Systems Technology można zasięgnąć na stronie www.mstechnology.pl.

Magnetic Systems Technology Sp. z o.o. Sp. k.
www.mstechnology.pl