Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych

| Szkolenie

Talo Group zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu "Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych", które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. w hotelu Elbrus SPA & Wellness w Szczyrku. Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Zostanie usystematyzowana wiedza na temat badań i prób elektrycznych. Uczestnicy poznają różne typy mierników do pomiarów elektrycznych, a także własnoręcznie sporządzą protokoły, które zostaną omówione przez trenera. Ponadto słuchacze zaznajomią się z przepisami i zasadami związanymi z BHP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. W części praktycznej uczestnicy osobiście przećwiczą pomiary miernikami elektrycznymi oraz wykonają własnoręcznie protokoły z wykonanych badań. Dodatkowo trener szkolenia, opierając się o swoje wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych, udzieli praktycznych porad, jak unikać błędów, które mogą narazić zdrowie lub życie osoby wykonującej pomiary, a także osób postronnych. Koszt udziału z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym wynosi 1690 zł netto + 23% VAT.Koszt udziału z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym wynosi 1590 zł netto +23% VAT.Koszt udziału bez zakwaterowania wynosi 990 zł netto + 23% VAT. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia rabat 200 zł brutto.

Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych

http://talogroup.com.pl/szkolenia/pomiary-elektryczne-ochrony-przeciwporazeniowej-instalacji-i-urzadzen-elektrycznych/#1

Zobacz również