Komunikacja bezprzewodowa? JM elektronik się na tym zna!

| Technika

W firmie JM elektronik tematyka komunikacji bezprzewodowej dla aplikacji IoT postrzegana jest jako fundamentalna. Nasza firma corocznie organizuje szkolenia Wireless Day, w których łącznie wzięło już udział kilkuset inżynierów.

Komunikacja bezprzewodowa? JM elektronik się na tym zna!

Wśród omawianych na szkoleniach standardów komunikacyjnych dużym zainteresowaniem cieszy się technologia LoRa oraz protokół LoRaWAN. W warunkach Polski jej wykorzystanie w obszarach aplikacyjnych takich jak Smart City, Industry IoT czy AKPiA stanowi jedną z najbardziej efektywnych rozwiązań komunikacji, stąd JM elektronik wkłada wiele wysiłku w promocję rozwiązań LoRaWAN, począwszy od modułów dla urządzeń końcowych, poprzez warstwę dostępową, a skończywszy na chmurze.

Moduły LoRaWAN

Do zastosowań w obszarze IoT naszym klientom rekomendujemy wykorzystanie certyfikowanego modułu RN2483A firmy Microchip przeznaczonego do pracy w urządzeniach końcowych. Wyróżnia się on możliwością wykorzystania na dwa sposoby - w funkcji standardowego modułu LoRaWAN oraz, ze względu na obecność wbudowanego mikrokontrolera, także w roli głównej platformy dla aplikacji IoT.

Dzięki tej uniwersalności rozwiązanie to istotnie upraszcza projekt aplikacji oraz skraca czas wymagany na jej opracowanie. Aby jeszcze bardziej ułatwić projektantom pracę, udostępniamy wszystkim zainteresowanym opracowany przez naszych specjalistów praktyczny przewodnik, ilustrujący, jak można wykorzystać RN2483A w przypadku, gdy moduł ten ma stanowić platformę sprzętową dla aplikacji.

W najbliższym czasie spodziewamy się pojawienia na rynku zupełnie nowej platformy LoRaWAN opartej na układzie typu SiP (System In Package), co zapewni jeszcze większe możliwości aplikacyjne.

Gateway LoRaWAN

W zakresie urządzeń przeznaczonych do realizacji warstwy dostępowej JM elektronik współpracuje z firmą Kerlink, dla której jesteśmy w Polsce strategicznym partnerem.

Bramki dostępowe takie jak Wirnet iFemtocell (gateway wewnętrzny), Wirnet Station (gateway zewnętrzny) i Wirnet iBTS/iBTS Compact - gateway zewnętrzny o maksymalnie rozbudowanej funkcjonalności, pokrywają w pełni wszystkie wymogi stawiane przez aplikacje IoT.

The Cloud

W pierwszej połowie 2018 roku udostępniliśmy w Gliwicach dla wszystkich zainteresowanych otwarty punkt dostępowy sieci LoRaWAN. Realizacja tego projektu pozwoliła nam przetestować działanie urządzeń w rzeczywistych warunkach i ich współpracę z dostawcami serwerów sieciowych oraz usług gromadzenia danych w chmurze dla aplikacji IoT.

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w dziedzinie wyboru chmury i jej oprogramowania.

Zapraszamy do skorzystania ze zgromadzonej w JM elektronik wiedzy z dziedziny komunikacji bezprzewodowej dla aplikacji IoT, w szczególności LoRaWAN.

Mariusz Rudnicki
kierownik Działu Zarządzania Produktami
JM elektronik sp. z o.o.

Zobacz również