Od koncepcji do produktu - kompleksowe usługi w zakresie projektowania urządzeń elektronicznych

| Technika

Na przełomie ostatnich lat klienci stali się bardzo wymagający, a spełnienie ich oczekiwań jest często nie lada wyzwaniem. Dodatkowo wielu z nich szuka sprawdzonych partnerów oferujących kompleksowe usługi projektowo-produkcyjne.

Od koncepcji do produktu - kompleksowe usługi w zakresie projektowania urządzeń elektronicznych

Firmy starają się wychodzić naprzeciw tym wyzwaniom, jednak nie każda z nich posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu zapewni możliwość oferowania szerokiego zakresu usług.

Jednym z partnerów, który spełnia powyższe wymagania jest firma Evatronix, posiadająca wieloletnie doświadczenie inżynierskie i biznesowe. Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania urządzeń elektronicznych obejmujące cały proces opracowania urządzenia elektronicznego, a w oparciu o sieć partnerów realizuje także dostawy obwodów drukowanych, prototypowanie i produkcję urządzeń. Licząca obecnie ponad czterdzieści osób załoga firmy, której dwie trzecie stanowią inżynierowie, to grupa wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki temu Evatronix może zaprojektować nawet najtrudniejsze urządzenie lub jego element.

Od koncepcji do produktu

Inżynierowie firmy Evatronix mogą opracować urządzenie według koncepcji klienta. Pierwszym z etapów jest kontakt z klientem w celu przygotowania dokumentacji wymagań technicznych. Odbywa się to poprzez wyjaśnienie i sprecyzowanie potrzeb, między innymi: wymagań funkcjonalnych, parametrów technicznych, interfejsu użytkownika, warunków środowiskowych, zakresu projektu (opracowanie hardware, oprogramowania wbudowanego, aplikacji sieciowych lub mobilnych).

Kolejnymi etapami jest opracowanie definicji architektury systemu i wizualizacja jego przyszłego wyglądu w formie modelu 3D. Następnie realizowane fazy obejmują: projekt układu elektronicznego, projekt oprogramowania wbudowanego i oprogramowania komunikującego się z projektowanym urządzeniem (pracującego na przykład w chmurze) oraz szczegółowy projekt konstrukcji mechanicznej. Proces kończy wykonanie funkcjonalnego prototypu.

Architektura systemu, projekt mechaniczny

We współpracy z klientem Evatronix realizuje projekt koncepcyjny urządzenia (industrial design), definiując interfejs użytkownika, a następnie realizujemy projekt mechaniczny: od modelu 3D po dokumentację 2D prototypu, kierując się ograniczeniami kosztowymi klienta. W niezbędnych przypadkach prowadzona jest analiza komputerowa (np. MES czy CFD).

Równolegle, w oparciu o analizę przewidzianych do implementacji algorytmów np. w pakiety Matlab, dokonywany jest wybór platformy sprzętowej oraz definiowana jest architektura oprogramowania.

Projektowanie sprzętu

Kompetencje inżynierów firmy Evatronix i sieć współpracujących ekspertów, pozwalają sprostać różnorodnym wyzwaniom obejmującym m.in. projektowanie układów analogowych, wykorzystanie mikrokontrolerów 8- i 32-bitowych (ARM), implementację szybkich interfejsów szeregowych i układów transmisji bezprzewodowej, projektowanie układów w oparciu o technologię FPGA (w tym DSP).

Projektowanie topografii układów drukowanych

Evatronix projektuje PCB spełniające wymagania EMC i nowoczesnych technologii wytwarzania. Firma ma za sobą udane realizacje płytek z układami FPGA, z pamięciami DDR3, a także szybkimi interfejsami szeregowymi i bezprzewodowymi.

Projektowanie oprogramowania

Zespół programistów składa się z osób dysponujących różnorodnymi kompetencjami, dzięki czemu możliwa jest realizacja projektów obejmujących implementację:

  • oprogramowania wbudowanego (aplikacje i sterowniki bare metal lub pracujące pod kontrolą RTOS-a albo wbudowanego Linuksa),
  • aplikacji i sterowników urządzeń peryferyjnych na platformy PC (w C#/C++, pod Windows lub Linux),
  • wymiany danych między urządzeniem a chmurą (MQTT),
  • aplikacji mobilnych i sieciowych (JavaScript...).

Kompetencje firmy pokrywają wszystkie aspekty projektowania sprzętu i oprogramowania systemów wbudowanych, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji aplikacji znanych jako IoT.

Outsourcing usług projektowych

Potencjał firmy w zakresie opracowania nowych produktów wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na outsourcing usług projektowych. Zapytania o usługi pochodzą z różnych źródeł: od dużych korporacji rutynowo wykorzystujących model outsourcingu prac projektowych, od firm początkujących na rynku, czy też od przedsiębiorstw, którym brakuje specyficznych zasobów technicznych.

W zależności od konkretnych wymagań biznesowych i technicznych firma Evatronix jest gotowa przyjąć model współpracy satysfakcjonujący obie strony, zawsze kładąc nacisk na ścisłą współpracę z klientem.

Modele współpracy obejmują między innymi:

  • opracowanie rozwiązania złożonego systemu "pod klucz",
  • kontrakty "o dzieło" lub typu "czas i materiał",
  • opracowanie projektów demonstracyjnych,
  • studia wykonalności,
  • przeglądy i recenzje projektów, monitorowanie i raportowanie postępu prac, zapewnienie przejrzystości procesu projektowania.

Każda usługa wyceniana jest indywidualnie na podstawie rozmowy z przedstawicielami firmy uwzględniając przewidywany na ten cel budżet.

Evatronix SA

Zobacz również