Bezpieczne zasilanie urządzeń w rozdzielnicy

| Technika

Im większa liczba odbiorników w rozdzielnicy, tym bardziej złożone ich zasilanie i zabezpieczenie. Standardowo bloki zaciskowe do rozdzielania potencjałów oraz do monitorowania obciążeń instaluje się osobno. Firma Weidmüller oferuje innowacyjne zintegrowane produkty łączące te dwie funkcjonalności w jednym kompletnym rozwiązaniu dystrybucji zasilania: o napięciu 240 lub 400 VAC z wykorzystaniem Klippon Connect APP, a o napięciu 24 V z wykorzystaniem maxGUARD i topGUARD. Połączenie to pozwala przyspieszyć instalację, zwiększyć niezawodność oraz zredukować wymaganą przestrzeń na listwie zaciskowej nawet o 50%.

Bezpieczne zasilanie urządzeń w rozdzielnicy

Kompaktowe rozwiązanie dystrybucji potencjałów

Jedna konstrukcja, dwa układy połączeń: bloki zaciskowe Klippon Connect AAP można skonfigurować w układzie naprzemiennym lub zgrupowanym. Instalacja naprzemienna zapewnia najwyższe zagęszczenie przestrzenne przewodów, co niesie ogromną oszczędność miejsca w rozdzielnicy. Dzięki modułowej konstrukcji bloki AAP można indywidualnie dostosować do danego typu systemu. Przykładowo, w zależności od potrzeb, można wybrać pomiędzy wersją z bezpiecznikami lub bez. Szeroki wachlarz dostępnych produktów zapewnia wydajniejsze projektowanie, instalację i obsługę.

Elastyczność aż po najmniejszy detal

Dzięki technologii łączeniowej Push In zastosowanej w rozwiązaniu Klippon Connect AAP możliwe jest przyspieszenie procesów bez kompromisów związanych z bezpieczeństwem. Innowacyjna złączka pozwala na wtykanie przewodów sztywnych oraz z końcówkami kablowymi bezpośrednio do gniazda. Tworzone jest wówczas gazoszczelne połączenie odporne na wibracje. Wysoka czytelność przy dużym zagęszczeniu przestrzennym połączeń zapewniona jest dzięki obszernym powierzchniom oznacznikowym, podwójnym torom dla mostków poprzecznych oraz rozróżnieniu kolorystycznym złączek. Uniwersalny punkt kontrolny do pomiarów ułatwia przeprowadzanie odbiorów oraz prac serwisowych. Sprężynowa stopka montażowa pozwala na dokonywanie modyfikacji oraz zmiany połączeń bez użycia specjalnych narzędzi.

 
Rys. 1. Złączki szeregowe AAP zapewniają prostą i kompaktową konstrukcję systemu dystrybucji napięcia. Bloki można skonfigurować w układzie naprzemiennym lub zgrupowanym

Klippon Connect AAP bez bezpiecznika

Jeśli planowane jest opracowanie prostego systemu bez zabezpieczeń nadprądowych, Klippon Connect AAP dostarcza kompaktowe rozwiązanie do rozdziału potencjałów bez wykorzystania bezpieczników. Konstrukcja naprzemienna z dwoma potencjałami na jednym bloku przekłada się na znaczną oszczędność miejsca. Technologia łączeniowa Push In zapewnia istotną oszczędność czasu oraz swobodę montażu. W razie konieczności po instalacji istnieje możliwość dodania oddzielnego bezpiecznika.

Klippon Connect AAP z bezpiecznikiem

Dla użytkowników pragnących lepszego zabezpieczenia oraz czerpania korzyści z zalet rozwiązania zintegrowanego przeznaczone są złączki Klippon Connect AAP z wbudowanym blokiem bezpiecznikowym. Uwaga: po wyzwoleniu bezpiecznika musi on zostać bezzwłocznie wymieniony, bez możliwości ponownego wykorzystania. W razie niedopuszczalności wynikających z tego powodu przestojów, zaleca się zastosowanie max- GUARD lub topGUARD – rozwiązania do rozdzielania potencjałów z bezpiecznikiem elektronicznym wielorazowym.

MaxGUARD – unikalne połączenie monitorowania obciążeń oraz rozdziału potencjałów

System maxGUARD wyzwala się bardzo szybko (po około 10 ms), z możliwością ponownego załączenia bez jakichkolwiek opóźnień. Dzięki tym zaletom proponuje się go do zabezpieczania wrażliwych odbiorników elektronicznych, takich jak sterowniki lub zdalne podzespoły I/O, gdzie nawet bardzo krótkie przerwy w zasilaniu mogą prowadzić do niesprawności lub niepożądanych restartów.

TopGUARD – monitorowanie z modułem komunikacyjnym

 
Rys. 2. MaxGuard i topGUARD – monitorowanie obciążenia i rozdział potencjałów w jednym kompletnym rozwiązaniu dystrybucji napięcia 24 VDC, topGUARD dodatkowo z modułem komunikacyjnym

System topGUARD oparty jest na wcześniej dostępnym systemie Max- GUARD. Jego moduły pasują fizycznie i funkcjonalnie do modułów Max- GUARD. Jego główną korzyścią są dodatkowe funkcje komunikacyjne. Wtykowy moduł komunikacyjny PRO COM IO-Link może być używany z systemem topGUARD oraz zasilaczami PROtop w celu zapewnienia kompletnego systemu zarządzania zasilaniem w różnorodnych systemach automatyki. Komunikacja IO-Link umożliwia monitorowanie i diagnostykę wartości procesowych do planowania serwisu predyktywnego, zdalną konfigurację systemu zarządzania zasilaniem, zdalne wymuszanie wartości procesowych do łatwej symulacji podczas pracy oraz możliwość tworzenia rozwiązań opartych na danych w chmurze. Planowane są również moduły w innych protokołach komunikacyjnych

Weidmüller Configurator – projektowanie nawet o 75% szybsze

Dopełnieniem oferty produktowej jest Weidmüller Configurator, czyli oprogramowanie wspierające projektowanie z użyciem produktów Weidmüller. W ramach WMC dostępne są spójne i obszerne dane projektowe ponad 8000 produktów. Zintegrowana weryfikacja poprawności doboru gwarantuje, że produkty są konfigurowane zgodnie z wymaganiami technicznymi. Dzięki dwukierunkowym interfejsom mamy możliwość przesyłania danych projektowych z programów CAE jak np. EPLAN czy Zuken do WMC w celu edycji, a następnie eksportowania ich z powrotem do projektu pierwotnego.

 
Rys. 3. Weidmüller Configurator służy do konfiguracji produktów i współpracuje z popularnymi programami do projektowania, jak EPLAN czy Zuken

Fast Delivery Service – zmontowane listwy zaciskowe lub obudowy w 5 dni

Na bazie oprogramowania Weidmüller Configurator firma Weidmüller oferuje usługę automatycznego montażu listew zaciskowych lub personalizowanych i wyposażonych w różne elementy obudów z opcją szybkiej dostawy nawet do 5 dni roboczych. Wycenę samodzielnie zaprojektowanych w WMC rozwiązań można otrzymać w ciągu kilku minut, a kompletne, zmontowane w naszej fabryce zestawy nawet w ciągu 5 dni roboczych. Zaprojektowany zestaw zyskuje swój indywidualny numer, co ułatwia ponowne zamawianie w przyszłości. Rezultat to do 30% skrócony czas realizacji projektu, do 20% więcej przestrzeni na listwie oraz znacząca redukcja ewentualnych pomyłek.

 
Rys. 4. Montaż listew zaciskowych i obudów odbywa się w sposób zautomatyzowany, dlatego gotowe produkty dostarczane są w terminie nawet 5 dni roboczychWeidmüller
tel. 22 510 09 40
www.weidmuller.pl/fds

Zobacz również