Detekcja gazów chłodniczych – czujniki i moduły produkcji FIGARO

| Technika

Popularne czynniki chłodnicze, które aktualnie są używane w systemach klimatyzacyjnych i chłodniczych (m.in. R410A, R134a, R-407C), są stabilnymi i niepalnymi związkami chemicznymi (A1). W przypadku wycieku z instalacji HVACR nie tworzą one zagrożenia związanego z wybuchem czy pożarem. Niestety są one uznawane za gazy cieplarniane wpływające na efekt cieplarniany w przypadku ich uwolnienia do atmosfery.

Detekcja gazów chłodniczych – czujniki i moduły produkcji FIGARO

Pojawiające się regulacje prawne obowiązujące producentów i użytkowników instalacji HVACR, narzucają wykorzystanie gazów chłodniczych o obniżonej palności (A2L) z niższym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warning Potential). Niestety, w dalszym ciągu użycie czynników chłodniczych należących do grupy A2L niesie ze sobą ryzyko pożaru lub zapłonu z uwagi na ich palną naturę. Aby ograniczyć takie niebezpieczeństwo, w niektórych zastosowaniach konieczne będzie wykorzystanie detektorów wycieków połączonych z alarmami. Obowiązek instalacji takiego systemu zależy od ilości i rodzaju czynnika w układzie.

Wiodącym dostawcą czujników gazów, w tym gazów chłodniczych, w ofercie Maritex jest Figaro Engineering. Jest to japońska firma, która ponad 50 lat temu, jako pierwsza odniosła sukces w komercjalizacji półprzewodnikowych czujników gazów. Od tamtej pory nieustannie stara się rozwijać technologię produkcji czujników półprzewodnikowych, elektrochemicznych, a także innych typów, tak aby spełnić rosnące wymagania konsumentów.

Sensory

Najpopularniejszym czujnikiem w ofercie jest opracowany specjalnie pod kątem wykrywania czynników typu A2L model TGS2630. Główne cechy czujników półprzewodnikowych z tej serii to odporność na wstrząsy i wibracje, a także duża niezawodność podczas długotrwałej, ciągłej pracy.

Czujnik TGS2630 ma dużą selektywność na czynniki należące do grupy A2L z zachowaniem niewielkiej czułości skrośnej na czynniki zakłócające jak np. alkohol. Dodatkowo sensor doskonale wykrywa gazy o wyższym stopniu palności (A3), jak również te należące do grupy A2L, dzięki czemu jest idealnym wyborem do detekcji innych czynników, nawet tych, które nie są jeszcze popularne na rynku.

Moduły

Poza czujnikami Figaro ma w ofercie również gotowe moduły, upraszczające integrację detekcji wycieków w końcowych produktach. Moduł FCM2630 jest indywidualnie kalibrowany w fabryce, aby zapewnić optymalne poziomy alarmów zgodne z istniejącymi normami i standardami dotyczącymi detekcji wycieków w instalacjach HVACR. Standardowy wariant FCM2630 jest skalibrowany z wykorzystaniem R-32. Dla klientów korzystających z innych czynników Figaro umożliwia jednak opracowanie specjalnych wersji kalibrowanych z wykorzystaniem innych czynników z grup A2L lub A3. Czujniki półprzewodnikowe mogą reagować na zmiany temperatury otoczenia. Żeby zapobiec błędom pomiarowym. FCM2630 jest wyposażony we wbudowany układ kompensacji temperatury. Aktualnie w ofercie znajdują się dwa warianty FCM2630:

  • FCM2630-C01 – prosty i tani model z wyjściami analogowymi, wymagający podłączenia do zewnętrznego komparatora dla uzyskania sygnału alarmu,
  • FCM2630-E00 – model z zaawansowaną funkcjonalnością i cyfrowym sygnałem wyjściowym. Poza sygnałem alarmu informuje również o prawidłowej pracy, a także ewentualnych problemach.

Figaro Engineering – japoński producent czujników gazów oraz pierwsza firma na świecie która ponad 50 lat temu, odniosła sukces w komercjalizacji półprzewodnikowych czujników gazów. Od tamtej pory, ciągle poszerza swoją działalność rozwojową i produkcyjną w branży detekcji gazów, dążąc do zaspokojenia potrzeb wszystkich klientów.

Figaro oferuje szeroki wachlarz produktów do detekcji różnych gazów: od wybuchowych, jak metan czy propan, przez toksyczne, (np. tlenek węgla), aż do czujników jakości powietrza wykrywających lotne związki organiczne odpowiedzialne za pogorszenie warunków w mieszkaniach i biurach. Dzięki zróżnicowaniu technologii wykorzystywanych przez czujniki możliwe jest spełnienie wymagań stawianych detektorom w różnych zastosowaniach.

Maritex
tel. 58 622 89 00
www.maritex.com.pl
sensor@maritex.com.pl

Zobacz również