Skorzystaj z analiz dla przedsiębiorców z branży elektronicznej!

| Technika

Chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy działającej w branży elektronicznej? Planujesz podążać za aktualnymi trendami, a znajomość prognoz rynkowych jest dla ciebie ważna nie tylko dla rozwoju, ale również stabilnego utrzymania się na rynku? Już dziś skorzystaj z proinnowacyjnego projektu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji!

Skorzystaj z analiz dla przedsiębiorców z branży elektronicznej!

KIGEiT od lat analizuje rynek elektroniczny jako cały sektor oraz poszczególne jego segmenty. Obecnie realizuje projekt pt. "Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza". Celem projektu jest stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy o rynku pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność.

Usługa, którą proponuje Izba, rozwijana jest w dwóch kierunkach. To po pierwsze analiza danych ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak GUS, rejestry państwowe – KRS, REGON, sądy gospodarcze itp. Dzięki tym informacjom powstaje na bieżąco aktualizowany (co miesiąc) biuletyn elektroniczny, wydawany w formie interaktywnego wydawnictwa umieszczonego w chmurze i dostępny on-line w ramach aplikacji internetowej. Zawiera on informacje dotyczące całego sektora elektronicznego oraz jego segmentów (elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, sprzęt telekomunikacyjny, komputery i urządzenia peryferyjne, elementy elektroniczne i obwody drukowane oraz inne grupy PKD). Analizowane dane to m.in. struktura i liczba przedsiębiorstw, zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż, przychody i koszty, wydajność produkcji, nakłady inwestycyjne, eksport i import.

Drugi kierunek to analizowanie rynku w ramach grup przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż tej samej grupy produktów (np. urządzeń fiskalnych, czy podzespołów elektronicznych). W tym przypadku następuje konsolidacja danych sprzedażowych uzgodnionych gam produktów otrzymanych z ankiet i następnie udostępnianie tych danych wyłącznie firmom biorącym udział w projekcie w ramach grupy. Dzięki temu możliwe jest śledzenie przez przedsiębiorstwa trendów rynkowych wybranych gam produktów i określenie swojej pozycji oraz jej ewolucji.

Ważnym aspektem działań KIGEiT są koszty. Komercyjne raporty rynkowe są bardzo drogie i z reguły nie stać jest na nie przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich (MMSP). Do nich w szczególności jest adresowane niniejsze przedsięwzięcie. Obecnie z raportów Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji można korzystać bezpłatnie, później dla przedsiębiorców zostanie wprowadzona bardzo niska, wyrównująca jedynie koszty działania, opłata abonamentowa. Wynika to z filozofii działania Izby, której głównym celem jest rozwijanie rynku elektronicznego w Polsce i wspieranie przedsiębiorstw na nim działających.

 

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu grup asortymentowych. Zgłoszenia przyjmujemy na adres: kigeit@kigeit.org.pl

 

źródło: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji!

Zobacz również