Pracownia Badań i Certyfikacji EMC na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

| Technika

W dzisiejszym świecie nasze życie jest w coraz większym stopniu związane z elektroniką i urządzeniami elektrycznymi. Telewizory, telefony komórkowe, urządzenia AGD, systemy energetyczne czy telekomunikacyjne – wszystkie one wykorzystują pola elektromagnetyczne w swoim działaniu. Ale czy kiedykolwiek zastanawiamy się, czy te urządzenia wzajemnie się nie zakłócają? Czy są wystarczająco odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych? To właśnie tymi aspektami zajmuje się Pracownia, która działa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Powstanie Pracowni EMC

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC to wynik wspólnego projektu interdyscyplinarnej grupy naukowców z dwóch wydziałów uczelni: Wydziału Elektrycznego (WE) oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (WIMiM). Pracownia jest częścią większego konceptu o nazwie "Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizującej koncepcję Przemysłu 4.0". W 2023 roku Pracownia została rozbudowana i wyposażona w ramach projektu o nazwie "Doposażenie Pracowni Badań i Certyfikacji EMC" w kolejne funkcjonalności, tworząc w ten sposób uniwersalną przestrzeń do prowadzenia badań związanych z inżynierią pola elektromagnetycznego, kompatybilnością i technikami wysokich częstotliwości.

Pracownia mieści się w Laboratorium Hala Technologiczna WIMiM oraz w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, a jej pracą zarządza zespół badaczy z Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości (Wydział Elektryczny) w składzie: dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT (kierownik pracowni), dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT oraz dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT.

Dlaczego EMC jest ważne?

W czasach, kiedy w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pytanie o ich bezpieczeństwo elektromagnetyczne i możliwości współistnienia w środowisku technicznym staje się coraz ważniejsze. Prof. Przemysław Łopato z Wydziału Elektrycznego wyjaśnia, że brak kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) może prowadzić do niekomfortowych lub wręcz niebezpiecznych sytuacji. Przykłady takich sytuacji to zakłócenia pracy urządzeń elektronicznych kontrolujących systemy transportu publicznego np. kolejowego czy lotniczego lub urządzeń medycznych w szpitalach pod wpływem działania systemów transmisji np. radiostacji, telewizji czy telefonów komórkowych przekraczających dopuszczalne normy emisji.

Wyposażenie i zakres badań Pracowni

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC wyposażona jest w komorę bezodbiciową (5×3×3 m) do pomiarów anten mikrofalowych oraz komorę EMC o 3-metrowej odległości pomiarowej umożliwiającej testowanie w zakresie częstotliwości do 40 GHz obiektów mieszczących się w cylindrze o 2 m wysokości i średnicy oraz masie do 1,5 tony. Infrastruktura Pracowni umożliwia realizację badań "full-compliance" m.in. w zakresie norm EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-9/-11/-29, EN55011/CISPR11, EN55016/CISPR16, EN55025/CISPR25, EN55032/CISPR32, EN55035/CISPR35. Komora EMC wyposażona jest w automatyczną rampę umożliwiającą sprawny transport ciężkich obiektów o maksymalnych wymiarach 2 m×2 m. Ponadto komora wyposażona jest w szereg złączy i interfejsów, umożliwiających badanie szerokiej gamy produktów.

Systemy pomiarowe i zakres badań prowadzonych w Pracowni:

 • System pomiarowy do badań emisji promieniowanej (PN- -EN55016/CISPR 16) realizowanych w zakresie 9 kHz–40 GHz,
 • System pomiarowy do badań emisji przewodzonej (PN-EN55016/CISPR 16) realizowanych w zakresie 9 kHz– 30 MHz,
 • System pomiarowy do badań odporności promieniowanej (PN-EN61000-4-3) realizowanych w zakresie 80 MHz– 6 GHz,
 • System pomiarowy do badań odporności na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (PN-EN 61000-4-6, ISO 11452-4) realizowanych w zakresie 150 kHz–230 MHz,
 • System do badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych typu burst (PN-EN 61000-4-4) realizowanych w zakresie do 5,5 kV wykonywany dla linii zasilania: jednofazowa o obciążalności 16 A oraz trójfazowa o obciążalności 32 A na fazę, 360 V DC/25A,
 • System do badań odporności na udary Surge i Telecom Surge (PN-EN 61000- -4-5) realizowanych w zakresie do 5 kV dla EUT o parametrach linii zasilania: jednofazowa o obciążalności 16A i trójfazowa o obciążalności 32 A na fazę oraz 360 VDC / 25 A),
 • System do badań odporności na zaniki napięcia, krótkotrwałe przerwy i wahania napięcia (PN-EN 61000-4- 11, PN-EN 61000-4-29) umożliwiający badania urządzeń zasilanych jednofazowo: 16 A, 280 VAC, 50-60 Hz,
 • System do badań odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD (PN-EN 61000-4-2) realizowanych w trybie wyładowań w powietrzu i kontaktowych w zakresie do 30 kV,
 • System do badania odporności na wysokie natężenia pól magnetycznych (PN-EN 61000-4-8, PN-EN 61000-4-9, PN-EN 55103-1, PN-EN 55103-2, MILSTD- 461, SAE J1113-22, ISO 11452-8 wyposażony w zestaw standardowych cewek promieniujących i odbiorczych umożliwiających badanie szerokiej gamy obiektów,
 • System do badania wahań i migotania napięcia (flicker) oraz emisji harmonicznych prądu (PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61000-4-13, PN-EN 610000-4-29, PN-EN 61000-4-17).

Wspieranie przedsiębiorstw

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC świadczy usługi oraz badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie emisji i odporności urządzeń na rzecz przedsiębiorstw z całego kraju. Jej powstanie to ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej nowoczesnych urządzeń wytwarzanych przez przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego.

Oferta badań

Poza realizacją usług badawczych na rzecz przemysłu Pracownia prowadzi również badania podstawowe i stosowane w ramach projektów naukowo-badawczych oraz we współpracy z podmiotami z kraju i zagranicy, takie jak:

 • badania inżynierskie/konstruktorskie na etapie prototypu,
 • pomiary i generacja pól magnetycznych 3D w zakresie DC – 1 MHz,
 • pomiary czteroportowym analizatorem wektorowym sieci w zakresie częstotliwościowym 100 kHz – 40 GHz,
 • pomiary anten mikrofalowych w zakresie częstotliwościowym 9 kHz–6 GHz. Pracownia Badań i Certyfikacji EMC.

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC powstała w ramach projektu nr RPZP.01.03.00-32-0004/18 pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0” (projekt współfinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki) oraz została doposażona w ramach projektu nr RPZP.01.03.00-32-0002/21 pn.

"Doposażenie pracowni badań i certyfikacji EMC".
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

 

Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości Wydział Elektryczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
Pracownia: emc@zut.edu.pl,
www.emc.zut.edu.pl
Centrum: emf@zut.edu.pl,
www.emf.zut.edu.pl
tel. 91 4494792, 91 4494481,
91 4494727

Zobacz również