OrCAD X - przyszłość projektowania PCB

| Technika

OrCAD X to zupełnie nowa generacja popularnego narzędzia do projektowania PCB od firmy Cadence, adresowana do kolejnego pokolenia użytkowników oraz odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnych metod projektowania. OrCAD X wprowadza projektowanie elektroniki na zupełnie nowy poziom.

OrCAD X - przyszłość projektowania PCB

Można by zapytać, co da się jeszcze zmienić w projektowaniu PCB? Projektowanie to nie tylko schemat i kilka połączonych ze sobą komponentów na PCB. Płytki drukowane stają się coraz bardziej złożone, ponieważ szybkość transmisji danych rośnie z roku na rok. Rozmiar systemów systematycznie się zmniejsza także ze względu na wzrost liczby aplikacji mobilnych. Miniaturyzacja wymaga obsługi większej liczby potrzebnych reguł DFM, które muszą być sprawdzone i oczywiście spełnione. Rośnie również zapotrzebowanie na zastosowanie nowoczesnych strategii chłodzenia ze względu na problemy termiczne związane ze zbyt dużą mocą oddawaną na zwykle mniejszej niż dawniej powierzchni. Dodatkowo, o czym warto pamiętać, na rynku pojawia się problem demograficzny, polegający na tym, że w najbliższych latach więcej doświadczonych projektantów przejdzie na emeryturę, niż nowych projektantów opuści politechniki.

Wszystko to sprawia, że narzędzia do projektowania PCB muszą być wydajniejsze i łatwiejsze w użyciu. Celem jest, by nawet najbardziej złożone projekty mogły być zrealizowanie z sukcesem zawsze za pierwszym razem oraz w czasie krótszym niż kiedykolwiek wcześniej i przez osoby mniej doświadczone.

Nowe otwarcie

 
Rys. 1. OrCAD Presto to nowe środowisko edycji PCB, które zostało przeprojektowane, ale jednocześnie zawiera całą funkcjonalność i możliwości klasycznego edytora PCB firmy Cadence

OrCAD X to pierwszy duży krok w tak postrzeganą przyszłość projektowania. Graficzny interfejs użytkownika (GUI) edytora PCB został całkowicie przebudowany. Nowy styl modelu użytkowania bardziej przypomina nowoczesne aplikacje znane ze smartfonów niż rozbudowane interfejsy z poprzednich lat. Kontekst zmienia się w zależności od tego, co projektant próbuje zrobić. Narzędzie przewiduje działania i pokazuje wszystkie ważne informacje dla bieżącego polecenia, a bardziej szczegółowe polecenia i funkcjonalności zostały przebudowane i zintegrowanie, tak aby zwiększyć efektywność pracy w typowych sytuacjach.

Przejrzysty projekt ułatwiający uniknięcia błędów podczas defi niowania oraz edytowania atrybutów elementów elektronicznych oraz części składowych projektu PCB staje się coraz ważniejszy ze względu na ogromny wzrost złożoności oraz liczby koniecznych ograniczeń. OrCAD X oferuje w inteligentny sposób wszystkie niezbędne atrybuty w intuicyjnie zorganizowanych interfejsach, tak aby było łatwo je zobaczyć, wprowadzić oraz edytować. W przypadku zminiaturyzowanych płytek lub układów o prędkości transmisji wielu GHz projekt będzie bliski fizycznym możliwym ograniczeniom. Wydajność takiego projektu, co prawda, wzrasta wraz ze się zbliżeniem do limitów, ale aby zachować wysoki stopień niezawodności, należy przestrzegać tysięcy reguł, które często w swojej naturze się wykluczają. Siła OrCAD-a X opiera się na znanej ze solidności technologii Allegro. Jego silnik edytora PCB jest w stanie zarządzać wszystkimi regułami projektowymi w czasie rzeczywistym i wskazywać naruszenia reguł projektowych (DRC), gdy tylko zostanie osiągnięty lub oczywiście przekroczony limit. Dla projektanta jest to nieoceniona pomoc.

 
Rys. 2. Funkcja "Export to Manufacturing" oferuje ustandaryzowany, przejrzysty interfejs dla wszystkich formatów produkcyjnych, takich jak Gerber, IPC-2581 oraz ODB++

Każdy projekt PCB kończy się wygenerowaniem danych wyjściowych dla EMS lub producenta PCB. Dzięki nowej funkcjonalności LiveDOC, eksport potrzebnych dokumentów odbywa się teraz za pomocą jednego kliknięcia.

W przypadku złożonych płytek PCB szczególnie ważne jest prawidłowe rozmieszczenie elementów na ograniczonej przestrzeni. Bardzo pomocne podczas rozmieszczania elementów na PCB są oczywiście reguły projektowe, które są zarządzane przez proces DRC, co jest znaną praktyką. Jednak najlepsze efekty uzyskuje się, mając możliwość projektowania w widoku 3D. Nowa przeglądarka 3D została całkowicie dostosowana do najnowszej technologii, a widok 3D jest teraz dostępny w czasie rzeczywistym. Modele zostały ulepszone tak, aby umożliwiały bardziej realistyczny wygląd, a nawigacja po płytce drukowanej w przestrzeni 3D jest bardzo łatwa i intuicyjna.

OrCAD X zdecydowanie odpowiada na wyzwania przyszłości. OrCAD X oferuje możliwość pracy w chmurze obliczeniowej a także, co jest absolutną nowością, korzysta z silnika sztucznej inteligencji fi rmy Cadence – X AI. Nowy edytor PCB to na pewno solidna propozycja oraz dobra inwestycja w przyszłość, także ze względu na wyzwania demografi czne, przed którymi cały przemysł nieuchronnie stanie w ciągu najbliższych 5 do 10 lat. Obecnie obserwowane przeciążenie doświadczonych projektantów sprawia, że niezbędne jest znalezienie oraz zastosowanie nowych metod, aby sprostać wyzwaniu projektowania niezawodnie działających urządzeń na czas.

Już dzisiaj istnieją różne możliwości rozwiązania tego problemu. Można współpracować współbieżnie w ścisłym zespole z innymi projektantami. Obecnie współpraca zespołowa jest możliwa, gdy np. dwóch projektantów pracuje nad tym samym projektem w tym samym czasie (np. jeden z nich projektuje zasilanie, a drugi pamięć). Zwykle praca ta odbywa się w ramach wewnętrznej sieci lokalnej. Co jednak, jeśli trzeba współpracować z zewnętrznymi firmami lub biurami projektowymi? Tutaj wyzwaniem staje się bezpieczeństwo danych i prawa dostępu. Przyszłością będzie najprawdopodobniej bezpieczna współpraca zespołowa w chmurze. OrCAD X jest gotowy do pracy w ten sposób w chmurze już dziś.

Produktywność na co dzień

Można się zastanawiać, w jaki sposób OrCAD X może drastycznie zwiększyć wydajność, gdy projektanci będą dysponowali coraz mniejszymi zasobami czasu.

 
Rys. 3. OrCAD X oferuje nowoczesny, zintegrowany widok 3D

Odpowiedzią jest łatwość obsługi narzędzi i automatyzacja wielu zadań. X AI pozwala na automatyczne wykonanie powtarzających się zadań lub nawet automatyczne zaprojektowanie całych mniej skomplikowanych płytek PCB. Projektanci PCB projektują zwykle kilka PCB w ciągu roku o różnym stopniu złożoności. Nawet w przypadku projektu, który zawiera zaledwie kilka złączy i 50 komponentów i nie ma istotnych ograniczeń dotyczących szybkości oraz rozmieszczenia elementów, projektant wciąż potrzebuje jednego lub dwóch dni na stworzenie takiej płytki. OrCAD X z silnikiem sztucznej inteligencji X AI może zaprojektować taką płytkę w ciągu 15 minut. Projektant może następnie chcieć jeszcze zoptymalizować wynik, jednak czas wykonania projektu zasadniczo skraca się z 1 do 2 dni do 1 do 2 godzin.

Obecnie silnik AI jest ograniczony liczbą komponentów i warstw, w których jest w stanie stworzyć poprawny elektrycznie projekt. X AI jest jednak dopiero na początku drogi i za kilka lat ta technologia może rozwiązać globalny problem braku wystarczającej liczby projektantów PCB, a eksperci będą współpracować z silnikami AI w zespołach w bezpiecznej chmurze. Jakkolwiek będzie to ewoluować, Cadence przygotował OrCAD X na przyszłość.

Nowa wersja jest dostępna od stycznia 2024 roku na całym świecie. Więcej informacji o przyszłości projektowania PCB oraz dostępnej wersji testowej jest na stronie www.FlowCAD.com.


FlowCAD
https://www.flowcad.com/pl/index.htm

Zobacz również