W 2024 r. globalny przemysł PCB wzrośnie o 6,3%

| Gospodarka PCB

Zachwianie równowagi podaży i popytu podczas pandemii Covid-19 w latach 2021 i 2022 stworzyło globalną bańkę konsumpcyjną. Po zakończeniu pandemii presja wynikająca z wyprzedania zapasów i podwyżek stóp procentowych, mających na celu ograniczenie inflacji, doprowadziła w 2023 r. do znacznego pogorszenia koniunktury w światowym przemyśle PCB. Niższy poziom bazowy z 2023 r. oznacza, że cały przemysł elektroniczny powinien w 2024 r. odnotować wzrost. Uzupełnianie zapasów powinno również zainicjować kolejny cykl wzrostu branży PCB.

W 2024 r. globalny przemysł PCB wzrośnie o 6,3%

Międzynarodowe Centrum Strategii Nauki i Technologii (Science and Technology International Strategy Center) Instytutu Badań nad Technologią Przemysłową (ITRI - Industrial Technology Research Institute) oszacowało, że łączna produkcja światowego przemysłu PCB w 2023 roku spadła o 15,6% do 73,9 mld dolarów.

W Chinach, Japonii, na Tajwanie i w Korei, w fabrykach firm chińskich stosunkowo niski udział podłoży, a także silny wzrost zastosowań motoryzacyjnych sprawiły, że osiągnęły one wyniki lepsze od średniej światowej, przy spadku o zaledwie 9% w ciągu roku. Korea mająca najwyższy udział podłoży, których większość była przeznaczona do zastosowań w pamięciach dla elektroniki konsumenckiej, odnotowała spadek o ponad 20%. Podłoża odpowiadały za znaczną część produkcji przemysłu w Japonii i na Tajwanie, ale stosunkowo zrównoważony asortyment produktów, a także dostawy przeznaczone do zastosowań motoryzacyjnych sprawiły, że poziom spadku produkcji wypadł między wynikami Chin a Korei.

Popyt konsumencki będzie potrzebował czasu, aby cykl pozytywnego sprzężenia zwrotnego mógł się ponownie ustabilizować. Oczekuje się, że produkcja światowego przemysłu PCB ponownie wzrośnie do 78,2 mld dolarów w 2024 r., co oznacza wzrost o 6,3% w porównaniu z rokiem 2023. Gdy wzrost rynku konsumenckiego zbliży się do wyniku gospodarki światowej, światowa produkcja przemysłu PCB powinna zacząć utrzymywać się długoterminowo na poziomie wzrostu 4–5%.

źródło: What's New In Electronics

Zobacz również