Redukcja interferencji elektromagnetycznych

| Technika

Problem interferencji elektromagnetycznych staje się coraz bardziej istotny wraz ze wzrostem częstotliwości zegarowych w niemal wszystkich urządzeniach elektronicznych. To cena, jaką płacimy za coraz większą moc obliczeniową, funkcjonalność i wygodą obsługi. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę liczbę otaczających nas urządzeń, staje się jasne, że zagadnienie interferencji to stało się obiektem badać międzynarodowych organizacji standaryzujących, takich jak FCC czy EEC.

Redukcja interferencji elektromagnetycznych

Obowiązujące normy precyzyjnie definiują wielkość promieniowania dopuszczalną dla danych typów urządzeń, a spełnienie tych wymagań jest często zadaniem trudnym i kosztownym.

Zobacz również