Analogowe trendy rynkowe

| Gospodarka

Układy analogowe, pomimo upływającego czasu, mają się dobrze. W najbliższych latach można również spodziewać się wzrostu wartości ich rynku, co będzie proporcjonalne do zmian dotyczących wszystkich półprzewodników. W przypadku sektora układów analogowych powinny dodatkowo występować zjawiska, które będą w specyficzny sposób kształtowały jego rozwój.Takimi trendami będą zmiany udziału rynkowego poszczególnych typów produktów, jak też coraz silniejsza tendencja do zastępowania samodzielnych podzespołów analogowych blokami wchodzącymi w skład układów o dużej skali integracji.

Analogowe trendy rynkowe

Zeszłoroczna wartość rynku standardowych układów analogowych wyniosła około 15 mld dolarów. Do układów tego typu zaliczane są m.in. wzmacniacze i komparatory, regulatory napięcia, przetworniki (A/C, C/A itp.) oraz interfejsy, a więc podzespoły samodzielne, które mogą być wykorzystywane w układach elektronicznych trafiających na różne rynki. Podana liczba stanowi około 40% wartości całego sektora układów analogowych, gdyż rynek o wartości kolejnych 20 mld dolarów tworzą specjalizowane układy analogowe typu ASSP. W przyszłości wartość obydwu będzie zmieniała się z zachowaniem dużej proporcjonalności w stosunku do całego rynku półprzewodników. W bieżącym roku możliwy jest wzrost o około 9%, w przyszłym o 8%, po czym spodziewane jest krótkotrwałe zwolnienie tempa rozwoju obydwu rynków. Databeans Estimates prognozuje, że w 2010 roku wartość sprzedawanych układów analogowych, wliczając w to układy standardowe i ASSP, wyniesie 60 mld dolarów. Głównymi rynkami zbytu będą sektory urządzeń bezprzewodowych, elektroniki przenośnej oraz produkty zawierające układy o dużej mocy.

Gdzie najszybciej, gdzie najwięcej?

Rys.1. Prognoza wartości rynku standardowych układów analogowych w latach 2007 i 2009 (źródło wszystkich wykresów: Gartner, EE Times)

Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku standardowych układów analogowych są zróżnicowane. Regulatory napięcia, do których zalicza się układy liniowe, impulsowe, PWM oraz podzespoły do ładowarek, sterowniki LED i inne, podobne im układy, tworzą pod względem wartości największy sektor rynku. Popularność tych układów będzie w najbliższych latach duża, co wynika z rosnącego zapotrzebowania ze strony producentów urządzeń komunikacyjnych, komputerów i ogólnej elektroniki konsumenckiej. Istotnym trendem będzie w tym przypadku upowszechnianie się układów typu point-of-load, a wraz z nim zmniejszanie się zapotrzebowania na duże układy regulatorów napięcia (np. w płytach systemów komputerowych), przy jednoczesnym zwiększaniu liczbę układów nieizolowanych o mniejszej mocy, które wykorzystywane mogą być bezpośrednio przy obciążeniu.

Rynek przetworników, do których zaliczane są m.in. układy przetworników A/C i C/A, będzie w najbliższych latach podlegał największym zmianom związanym z integracją tych podzespołów w większych układach specjalizowanych. Dotyczy to w szczególności przetworników o niewielkich rozdzielczościach, które już obecne są bardzo często elementem składowym układów ASSP i ASIC. Z kolei przetworniki o dużych rozdzielczościach, które stosowane są w urządzeniach profesjonalnych – np. systemach pomiarowych, wciąż będą najczęściej dostarczane jako elementy samodzielne. Przyczyną wzrostu w całym tym sektorze rynku będzie m.in. duże zapotrzebowanie ze strony producentów elektroniki konsumenckiej, w tym urządzeń przenośnych, w przypadku których konieczne będzie zwiększanie szybkości i dokładności przetwarzania danych przy zachowaniu niewielkiego poboru mocy oraz niskiej ceny wykorzystywanych podzespołów. Podobne wymogi i prognozy rozwoju związane są z sektorem układów interfejsów. Potrzeba transferu coraz większych ilości danych, w tym głównie multimedialnych, jak też rosnące wykorzystanie interfejsów szeregowych zamiast równoległych – te trendy będą wpływały w najbliższych latach na rynek omawianych układów.

Zupełnie inną dynamiką niż wymienione sektory cechuje się rynek wzmacniaczy i komparatorów. Jego wzrost będzie również w najbliższych latach najmniejszy, a w okresie 2008-2009 może osiągnąć poziom bliski zeru. Powodem takiego stanu jest praktyczny brak nowych aplikacji, a przynajmniej takich, których znaczenie byłoby tak dużej jak przykładowo odtwarzaczy mp3 dla rynku przetworników C/A. Korzystnymi trendami dla omawianego sektora będzie z kolei wzrost wymagań, co do dokładności profesjonalnych urządzeń pomiarowych, jak też szybkości transmisji danych w urządzeniach komunikacyjnych, co spowoduje, że cena sprzedaży niektórych typów wzmacniaczy będzie utrzymywana na relatywnie wysokim poziomie.

Rynek dużych producentów

Rys.2. Prognoza globalnego wzrostu wartości poszczególnych sektorów rynku standardowych układów analogowych do 2010 roku

Przyjrzenie się udziałowi poszczególnych producentów w rynku analogowych układów scalonych (tabela 1) pozwala stwierdzić, że sektor ten zdominowany jest przez kilka firm. W przypadku wzmacniaczy i regulatorów napięcia liderem pozostaje Texas Instruments. Mając duże możliwości produkcyjne, stawiając na ciągłe opracowywanie nowych produktów, jak też sprzedając układy analogowe za ponad 2 mld dolarów rocznie, firma ta powinna również w przyszłości być głównym dostawcą na omawianym rynku.

W sektorze układów analogowych panuje również konkurencja nie mniejsza, niż na rynku procesorów czy pamięci półprzewodnikowych, a świadczą o tym niewielkie różnice w udziałach rynkowych poszczególnych firm. Kolejne, bliskie Texas Instruments miejsca zajmują Analog Devices i National Semiconductor. W przypadku przetworników (głównie A/C i C/A) pierwsza z firm jest niekwestionowanym liderem rynku, a jej udział wynosi aż 43%. Głównym czynnikiem wzrostu tego sektora jest zapotrzebowanie na układy tego typu w urządzeniach pomiarowych dla potrzeb przemysłowych, popyt generują również producenci elektroniki konsumenckiej – np. odtwarzaczy mp3 i konsoli do gier. Z kolei domeną National Semiconductor są liniowe regulatory napięcia, w przypadku których jest ona pionierem, jak również impulsowe układy regulacyjne. Firma korzysta z obecnego boomu na tego typu produkty, gdyż są one najszybciej rosnącą grupą układów analogowych.

Powodami dominacji na rynku układów analogowych kilku większych firm jest fakt, że produkty te muszą być oferowane w dużej liczbie typów, wydajne, a przy tym konkurencyjne cenowo. Mniejszym firmom pozostaje zazwyczaj działalność w niszach rynkowych i skupianie się na rozwoju produktów specjalizowanych, gdyż w przypadku układów standardowych mogą one mieć trudności z konkurowaniem z większymi ich producentami. Jedną z przyczyn jest to, że wiele dużych firm korzysta z możliwości oferowania kompletnych rodzin produktów, a klient zamawiający przykładowo DSP czy przetworniki A/C często wybiera również tego samego producenta jako dostawcę innych układów analogowych.

Integracja trendem przyszłości

Rys.3. Prognozowany podział rynku regulatorów napięcia pod względem ich aplikacji w 2009 roku

Czy dni analogowych układów scalonych są policzone? Na pytanie to praktycznie każdy elektronik odpowiedziałby przecząco. Dane z rynku potwierdzają jednak trend zmniejszania się udziału samodzielnych układów analogowych w całkowitej sprzedaży półprzewodników tego typu. Potrzeba miniaturyzacji i zwiększania stopnia zintegrowania układów objęła również sektor układów analogowych, przy czym dotyczy ona w różnym stopniu różnych typów produktów i aplikacji. W szczególności należy spodziewać się integracji układów interfejsów, jak też zwiększania się liczby dedykowanych, specjalizowanych bloków analogowych, które wchodzić będą w skład układów typu SoC (System-on-Chip) czy MCP (Multi-Chip-Package) i standardowo ASSP. O ile w ciągu najbliższych lat zmiany te nie powinny zagrażać rynkowi samodzielnych układów analogowych, można spodziewać się, że docelowo coraz więcej układów tego typu będzie implementowanych jako bloki wchodzące w skład większych struktur półprzewodnikowych. Zmiany dotyczą również elementów mocy, przy czym tutaj integracja zachodzi na poziomie większych modułów, co ma miejsce np. w elektronice samochodowej oraz stosowanej w produktach AGD.

Tabele

  • TABELA 1. Podział rynku układów analogowych na wiodących dostawców w danych kategoriach (na podstawie danych Gartner)

Zbigniew Piątek

Zobacz również