Polski rynek aparatury pomiarowej - rozmowa z Krzysztofem Wieczorkowskim prezesem firmy Sonel

| Gospodarka Artykuły

"...W najbliższym czasie należy liczyć się z koniecznością przejścia na produkcję w procesie technologicznym o wymiarze charakterystycznym 32nm. Jest to kolejna zła wiadomość, gdyż pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas stosowanych procesach. Prace projektowe bazujące na procesie 32nm rozpoczną się w 2009 roku..."

Polski rynek aparatury pomiarowej - rozmowa z Krzysztofem Wieczorkowskim prezesem firmy Sonel
 • Jaki jest profil działalności firmy Sonel?
 • Spółka Sonel jest krajowym producentem aparatury pomiarowej przeznaczonej głównie dla potrzeb energetyki, ale nasze mierniki charakteryzują się dużą uniwersalnością i docierają do znacznie szerszego kręgu odbiorców. Naszymi klientami są zarówno przedstawiciele energetyki zawodowej, wielu gałęzi polskiego przemysłu, służb utrzymania ruchu, jak i małe przedsiębiorstwa świadczące usługi elektroinstalacyjne.

  Nasze mierniki sprzedawane są w wielu krajach świata. Eksportujemy je głównie do krajów Europy Wschodniej i Azji. Bierzemy udział w międzynarodowych targach i współpracujemy z dystrybutorami za granicą, co powoduje ciągły wzrost sprzedaży naszych przyrządów w Europie Zachodniej. Przyrządy produkowane przez Sonel cieszą się bardzo dobrą opinią wśród klientów zagranicznych, którzy doceniają ich wysoką jakość.

 • Na jakie cechy urządzeń pomiarowych najczęściej zwracają uwagę polscy klienci?
 • Dla większości krajowych odbiorców naszej aparatury pomiarowej najważniejsza jest niezawodność urządzeń pomiarowych, a więc także pośrednio renoma producenta aparatury. Bardzo ważna jest także łatwość obsługi i długi okres gwarancji. Znaczenie tych czynników wynika ze specyfiki pomiarów prowadzonych przez elektryków, często wykonywanej w terenie w warunkach dużej podatności na narażenia mechaniczne i środowiskowe. Ceniony jest również sprawny, szybki serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Większość sprzedawanych przez nas mierników służy do działalności zarobkowej, dlatego każdy przestój i awaria oznaczają dla klientów wymierne straty finansowe.

 • Czy krajowy rynek urządzeń pomiarowych rośnie? Jak wygląda pozycja firmy Sonel na tle innych przedsiębiorstw konkurencyjnych?
 • Na polskim rynku obecni są wszyscy światowi producenci przyrządów pomiarowych. Konkurencja jest, więc bardzo duża. Od kilku lat notujemy wzrost obrotów, walcząc o klienta jakością i wysokim stopniem zabezpieczenia aparatury przed błędami użytkownika. Ogólnie dobra sytuacja gospodarcza w naszym kraju, w połączeniu z odpowiednim profesjonalnie zorganizowanym działem handlowym oraz otwarciem na rynki zagraniczne, przynosi dobre efekty. Myślę, że firma już znalazła swoje miejsce wśród innych producentów podobnej aparatury i jest liczącym się podmiotem na rynku.

  Nasze moce produkcyjne już dawno przekroczyły chłonność rynku krajowego, dlatego wejście na rynki zagraniczne było naturalną konsekwencją rozwoju. Zaczęliśmy od rynku rosyjskiego i dzisiaj sprzedaż w tamtym rejonie rozwija się nam na tyle dobrze, że mamy tam swoje przedstawicielstwo. Poza Rosją jesteśmy obecni głównie na terenie Unii Europejskiej.

 • Które z oferowanych przyrządów cieszą się obecnie największym zainteresowaniem klientów?
 • Nasza oferta obejmuje kilkadziesiąt typów mierników, z których większość dotyczy pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, co jest najprawdopodobniej dowodem, że w takim kierunku firma się wyspecjalizowała. Największym zainteresowaniem wśród klientów krajowych cieszy się miernik parametrów instalacji MPI-511. Ma on szeroki zakres możliwości pomiarowych przy dobrej jakości i konkurencyjnej cenie. Wśród innych mierników warto zwrócić uwagę na przyrządy do pomiarów elektrycznych, ale o szerszym zastosowaniu. Są to głównie testery, wskaźniki kolejności faz, a nawet mikroomomierze, które umożliwiają pomiary oporności już od 0,1 mikrooma.

 • Jakie znaczenie dla biznesu ma prowadzenie laboratorium pomiarowego obok produkcji?
 • Własne laboratorium jest nam potrzebne przede wszystkim dla kalibracji i weryfikacji jakości pomiarów przez produkowaną aparaturę. Jest ono także cenną pomocą dla działu serwisu, gdyż po naprawach konieczne jest przeprowadzenie kalibracji. Firmy okresowo przysyłają do naszego laboratorium swoje przyrządy w celu uzyskania pewności, że ich mierniki nie utraciły swoich właściwości pomiarowych. Jest to dla nich ważna część pracy pozwalająca zagwarantować wysoką dokładność pomiarów. Tacy klienci chętnie wybierają laboratorium należące do producenta sprzętu, gdyż uważają, że gwarantuje to wykorzystanie najwyższej jakości wzorców. Nie bez znaczenia jest również bliskość serwisu, który może w każdej chwili usunąć ewentualne nieprawidłowości stwierdzone w badaniach.

  Obok laboratorium intensywnie rozwijamy potencjał produkcyjny w zakresie usługowego montażu elektronicznego. Mamy własne linie technologiczne SMT/THT, co pozwala nam rozwijać nowe technologie i wchodzić na kolejne segmenty rynku. Dzięki usługom nasz park maszynowy jest efektywniej wykorzystywany, co przekłada się na obniżenie kosztów produkcji mierników i zwiększenie obrotu firmy.

 • Firma Sonel informuje na swoich stronach, że korzysta z dotacji z Unii Europejskiej. Czy warto się o nie starać?
 • Dobrze przygotowany projekt inwestycyjny ma zwykle duże szanse na uzyskanie dotacji z UE. Sonel aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje. Uważamy, że warto się o nie starać, szczególnie wtedy, kiedy wnioski o dotacje dotyczą projektów zawartych w planach inwestycyjnych przedsiębiorstwa. W takich przypadkach nakłady i tak się ponosi, więc zwrot ich części jest jak najbardziej korzystny i pożądany. Niestety procedury uzyskania dotacji są długotrwałe, a dodatkowo przed otrzymaniem dofinansowania oraz po zakończeniu projektu przeprowadzane są liczne kontrole.

 • Jaki cel mają organizowane co roku konferencje techniczne?
 • W tym roku organizujemy już V Ogólnopolską Konferencję Techniczną w Bełchatowie. Naszym celem jest podnoszenie wiedzy technicznej klientów. Najwięksi specjaliści w dziedzinie ochrony przeciwporażeniowej przybliżają uczestnikom konferencji nowoczesne rozwiązania prawne, aktualne zmiany w normach europejskich, a także rozwiązują indywidualne problemy uczestników. Wieczorne spotkania integracyjne zacieśniają więź pomiędzy producentem, a użytkownikiem oraz służą lepszemu poznaniu potrzeb i oczekiwań klientów.

Rozmawiał Marcin Karbowniczek