Keysight przejmuje spółkę Ixia

| Gospodarka Artykuły

Firmy Keysight Technologies i Ixia poinformowały o osiągnięciu ostatecznego porozumienia w kwestii przejęcia przez Keysight spółki Ixia. Transakcja o wartości około 1,6 mld dolarów netto realizowana będzie w formie gotówkowej. Zakończenie całego procesu przejęcia przewidziane jest na koniec października bieżącego roku. Rady dyrektorów obu firm jednogłośnie zatwierdziły transakcję; podlega ona jeszcze zwyczajowym warunkom finalizacji i uzyskaniu zgód odpowiednich urzędów.

Keysight przejmuje spółkę Ixia

Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze Ixia otrzymają kwotę 19,65 dolara za akcję. Stanowi to premię w wysokości około 45% w stosunku do giełdowej ceny zamknięcia z dnia 1 grudnia 2016 roku, będącego ostatnim dniem handlu akcjami spółki przed ogłoszeniem, że Ixia rozważa tę strategiczną alternatywę, oraz stanowi premię w wysokości około 38% w stosunku do średniej 52-tygodniowej ceny zamknięcia z okresu kończącego się 1 grudnia 2016 roku.

Połączenie firm Keysight i Ixia o uzupełniających się profilach działalności tworzy silny podmiot zajmujący się najnowocześniejszymi technologiami obejmującymi projektowanie elektroniki, walidację urządzeń i sieci oraz zapewnienie wydajności i bezpieczeństwa aplikacji. Wzmacnia też rynkową pozycję firmy Keysight w zakresie tworzenia oprogramowania oraz w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej.

Po połączeniu obie firmy będą prowadziły działalność w ponad 100 krajach na całym świecie, a dzięki silnej pozycji rynkowej Keysight i jej kanałom sprzedaży Ixia uzyska dostęp do rynków spoza USA, w tym zwłaszcza azjatyckich.

Połączona firma będzie się charakteryzowała atrakcyjnym profilem finansowym, szeroką skalą działalności i szybszym wzrostem przychodów. Keysight oczekuje, że przeprowadzona transakcja spowoduje natychmiastowy wzrost skorygowanego zysku przy synergii kosztowej wynoszącej 60 mln dolarów, z tego 50 mln dolarów przypadających na pierwsze 24 miesiące. Spodziewana synergia przychodowa wyniesie ponad 50 mln dolarów po trzech latach i 100 mln dolarów po pięciu latach.