wersja mobilna
Online: 538 Czwartek, 2018.02.22

Biznes

Keysight przejmuje spółkę Ixia

środa, 01 marca 2017 11:40

Firmy Keysight Technologies i Ixia poinformowały o osiągnięciu ostatecznego porozumienia w kwestii przejęcia przez Keysight spółki Ixia. Transakcja o wartości około 1,6 mld dolarów netto realizowana będzie w formie gotówkowej. Zakończenie całego procesu przejęcia przewidziane jest na koniec października bieżącego roku. Rady dyrektorów obu firm jednogłośnie zatwierdziły transakcję; podlega ona jeszcze zwyczajowym warunkom finalizacji i uzyskaniu zgód odpowiednich urzędów.

Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze Ixia otrzymają kwotę 19,65 dolara za akcję. Stanowi to premię w wysokości około 45% w stosunku do giełdowej ceny zamknięcia z dnia 1 grudnia 2016 roku, będącego ostatnim dniem handlu akcjami spółki przed ogłoszeniem, że Ixia rozważa tę strategiczną alternatywę, oraz stanowi premię w wysokości około 38% w stosunku do średniej 52-tygodniowej ceny zamknięcia z okresu kończącego się 1 grudnia 2016 roku.

Połączenie firm Keysight i Ixia o uzupełniających się profilach działalności tworzy silny podmiot zajmujący się najnowocześniejszymi technologiami obejmującymi projektowanie elektroniki, walidację urządzeń i sieci oraz zapewnienie wydajności i bezpieczeństwa aplikacji. Wzmacnia też rynkową pozycję firmy Keysight w zakresie tworzenia oprogramowania oraz w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej.

Po połączeniu obie firmy będą prowadziły działalność w ponad 100 krajach na całym świecie, a dzięki silnej pozycji rynkowej Keysight i jej kanałom sprzedaży Ixia uzyska dostęp do rynków spoza USA, w tym zwłaszcza azjatyckich.

Połączona firma będzie się charakteryzowała atrakcyjnym profilem finansowym, szeroką skalą działalności i szybszym wzrostem przychodów. Keysight oczekuje, że przeprowadzona transakcja spowoduje natychmiastowy wzrost skorygowanego zysku przy synergii kosztowej wynoszącej 60 mln dolarów, z tego 50 mln dolarów przypadających na pierwsze 24 miesiące. Spodziewana synergia przychodowa wyniesie ponad 50 mln dolarów po trzech latach i 100 mln dolarów po pięciu latach.

 

World News 24h

czwartek, 22 lutego 2018 20:05

ROHM has recently announced the availability of an optical heart rate sensor for smart bands and watches capable of measuring blood pressure, stress and vascular age at a high-speed 1024Hz sampling rate. The BH1792GLC, which is ROHM's 2nd generation optical heart rate sensor, features its high accuracy and low power consumption. A current consumption of only 0.44mA, the lowest in the industry, contributes to longer operating time. And the 1024Hz sampling rate makes it possible to measure heart rate up to 32 times faster than conventional solutions while also supporting vital sign sensing such as vascular age and stress measurement demanded by the latest wearable and fitness devices.

więcej na: www.rohm.com