Keysight Technologies przejmuje Thales Calibration Services

| Gospodarka Pomiary

Keysight Technologies ogłosiła nabycie Thales Calibration Services z Melbourne w Australii, spółki zależnej od Thales Group, największego komercyjnego nieelektronicznego laboratorium metrologicznym w Australii. Laboratorium specjalizuje się w metrologii wymiarowej, ciśnieniowej, masy i temperatury. Finalizacja transakcji oznacza, że Keysight Technologies stał się największą organizacją zajmującą się usługami kalibracji oraz wsparcia w Australii.

Keysight Technologies przejmuje Thales Calibration Services

Thales Calibration Services jest największym komercyjnym nieelektronicznym laboratorium metrologicznym w Australii obsługującym przemysł obronny, komercyjny, medyczny, petrochemiczny i farmaceutyczny.

"To przejęcie stanowi uzupełnienie naszego istniejącego portfolio elektrycznego, stwarzając nowe możliwości dla Keysight w zakresie wspierania sektora obronnego w Australii" - powiedział Bor-Chun Gooi, dyrektor generalny działu zarządzania usługami w Keysight. "Teraz Keysight jest największym dostawcą kalibracji w Australii, oferującym kompleksowe rozwiązanie usług kalibracyjnych."

Zobacz również