Laser European XFEL rozpoczął pracę

| Gospodarka Artykuły

W Hamburgu został oficjalnie uruchomiony rentgenowski laser pracujący na swobodnych elektronach - European XFEL - European X-ray Free Electron Laser. Uroczyste oddanie obiektu do użytku odbyło się 1 września. Laser zbudowany na terenie ośrodka badawczego DESY (Deutsches Eletronen Synchroton) to najpotężniejsze urządzenie badawcze tego typu na świecie. W jego budowę zaangażowanych było 11 krajów europejskich, w tym Polska. Wkład naszego kraju do budżetu XFEL wynosi blisko 29 mln euro. Całkowity koszt projektu wyniósł 1,5 mld euro.

Laser European XFEL rozpoczął pracę

Polskie prace przy budowie lasera koordynowało Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
- Praca nad projektem European XFEL jest dla Polaków bardzo dużym sukcesem. Nie był to projekt prosty, byliśmy zaangażowani w konstrukcję jednego z najbardziej wyrafinowanych technicznie urządzeń naukowych na świecie. Byliśmy odpowiedzialni za wysoce skomplikowane urządzenia - i byliśmy w stanie je wykonać -  powiedział dyrektor NCBJ Krzysztof Kurek.
W urządzeniu i niezbędnej do jego działania infrastrukturze znajdują się elementy stworzone przez grupy badawcze z Krakowa, Wrocławia i Warszawy.

Laser European XFEL zbudowany został w technologii nadprzewodzącej TESLA - Teraelectronovolt Energy Superconducting Linear Accelerator. Przewyższa konwencjonalne lasery jasnością i krótkim czasem trwania impulsu oraz możliwością strojenia w szerokim zakresie długości fali. Może 27 tysięcy razy na sekundę generować ultrakrótkie impulsy świetlne o natężeniu miliardy razy przewyższającym intensywność wiązek emitowanych przez najlepsze konwencjonalne źródła promieniowania rentgenowskiego.

źródło: naukawpolsce.pap.pl