Renex wspiera włocławski Zespół Szkół Elektrycznych

| Gospodarka Artykuły

Firma Renex po raz kolejny udzieliła wsparcia Zespołowi Szkół Elektrycznych we Włocławku, przekazując placówce nowe wyposażenie. Szkoła otrzymała specjalistyczny stół marki Reeco (której właścicielem jest Renex) oraz osprzęt niezbędny do nauki prac lutowniczych. Przekazane urządzenia to między innymi produkowana w wersji limitowanej, zaawansowana stacja lutownicza PACE WJS100, charakteryzująca się unikalną integracją grotu z elementem grzejnym i złotym konektorem. Rozwiązanie to zapewnia doskonały transfer ciepła do miejsca pracy, dzięki czemu lutowanie przebiega w bezpieczniejszej, niższej temperaturze, nawet z lutowiem bezołowiowym.

Renex wspiera włocławski Zespół Szkół Elektrycznych

Stację przekazano razem z elementami wyposażenia, takimi jak groty do stacji, narzędzia ręczne, preparaty chemiczne do czyszczenia, spoiwa lutownicze oraz topniki.

Renex zawarł w marcu 2017 roku umowę, która ma na celu wspieranie szkoły w zakresie kształcenia w zawodzie technik elektronik. Podpisane porozumienie przewiduje między innymi doposażenie pracowni elektroniki, fundowanie nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki, stwarzanie możliwości odbywania praktyk i staży uczniowskich w firmie Renex oraz umożliwianie zwiedzania firmy celem poznania procesów technologicznych.

Na wiosnę 2018 roku zaplanowano wizytę klasy o profilu elektronicznym w siedzibie firmy. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością firmy, przyjrzenia się działaniu kompletnych linii produkcyjnych, a także poznania produkcyjnych procesów. Może się okazać, że dla niektórych z wizytujących będzie to przyszłe miejsce pracy.

źródło: Renex

Zobacz również