wersja mobilna
Online: 388 Wtorek, 2018.06.19

Biznes

Sieć Badawcza Łukasiewicz jedną z największych takich instytucji w Europie

środa, 10 stycznia 2018 12:59

Przyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz, skupiającej obecnie funkcjonujące instytuty naukowe. Sieć ta stanowić ma naukowe zaplecze dla realizacji strategicznych programów rządowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpocznie swoją działalność już 1 kwietnia 2018 roku. Za koordynowanie prac instytutów wchodzących w jej skład odpowiedzialne będzie Centrum Łukasiewicz.

Głównym celem Sieci Badawczej Łukasiewicz będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do realizowanych zadań organizacji należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Jej utworzenie ma dać efekt synergii, płynący z koordynacji tematyk badawczych oraz skupiania wiedzy i zasobów, w ramach tych samych obszarów tematycznych wynikających ze strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pozwoli to uniknąć powielania tematyk badawczych realizowanych przez poszczególne placówki. Dzięki temu będzie również możliwe realizowanie bardziej skomplikowanych projektów badawczych, wymagających większych nakładów.

Projekt ustawy reformującej instytuty naukowe przewiduje wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji jednostek działających w ramach Sieci Łukasiewicz. Pozwoli to na optymalizację kosztów utrzymania tej infrastruktury oraz nakładów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania i rozwoju potencjału badawczego sieci. Umożliwi również wypracowanie najlepszej polityki udostępniania badawczej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych - jednostek naukowych oraz przedsiębiorców.

 

World News 24h

poniedziałek, 18 czerwca 2018 20:00

Google will invest $550 million in Chinese e-commerce powerhouse JD.com, part of the U.S. internet giant’s efforts to expand its presence in fast-growing Asian markets and battle rivals including Amazon.com. The two companies described the investment as one piece of a broader partnership that will include the promotion of JD.com products on Google’s shopping service. This could help JD.com expand beyond its base in China and Southeast Asia and establish a meaningful presence in U.S. and European markets. Company officials said the agreement initially would not involve any major new Google initiatives in China, where the company’s main services are blocked over its refusal to censor search results in line with local laws.

więcej na: www.reuters.com