wersja mobilna
Online: 371 Sobota, 2018.03.24

Biznes

Sieć Badawcza Łukasiewicz jedną z największych takich instytucji w Europie

środa, 10 stycznia 2018 12:59

Przyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz, skupiającej obecnie funkcjonujące instytuty naukowe. Sieć ta stanowić ma naukowe zaplecze dla realizacji strategicznych programów rządowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpocznie swoją działalność już 1 kwietnia 2018 roku. Za koordynowanie prac instytutów wchodzących w jej skład odpowiedzialne będzie Centrum Łukasiewicz.

Głównym celem Sieci Badawczej Łukasiewicz będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do realizowanych zadań organizacji należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Jej utworzenie ma dać efekt synergii, płynący z koordynacji tematyk badawczych oraz skupiania wiedzy i zasobów, w ramach tych samych obszarów tematycznych wynikających ze strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pozwoli to uniknąć powielania tematyk badawczych realizowanych przez poszczególne placówki. Dzięki temu będzie również możliwe realizowanie bardziej skomplikowanych projektów badawczych, wymagających większych nakładów.

Projekt ustawy reformującej instytuty naukowe przewiduje wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji jednostek działających w ramach Sieci Łukasiewicz. Pozwoli to na optymalizację kosztów utrzymania tej infrastruktury oraz nakładów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania i rozwoju potencjału badawczego sieci. Umożliwi również wypracowanie najlepszej polityki udostępniania badawczej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych - jednostek naukowych oraz przedsiębiorców.

 


World News 24h

piątek, 23 marca 2018 20:02

Samsung Electronics Co Ltd shareholders approved a stock split making it easier for retail shareholders to hold shares in the tech giant, at an annual meeting also dogged by concerns about global trade tensions. The meeting showcased changes the South Korean firm has made in recent years to build investor goodwill, such as strengthening its dividend policy to share the fruits of a memory chip boom that underpinned record profits in 2017.

więcej na: uk.reuters.com