Akcjonariusze ASE i SPIL zatwierdzili propozycję połączenia firm

| Gospodarka Artykuły

Udziałowcy Advanced Semiconductor Engineering Inc (ASE) oraz Siliconware Precision Industries Co Ltd (SPIL), dwóch największych w kraju dostawców w zakresie usług pakowania i testowania układów scalonych, zatwierdzili porozumienie o połączeniu obu firm. Łącząc się, firmy utworzą spółkę holdingową, która będzie posiadała pełne udziały w ASE i SPIL, a obie firmy pozostaną od siebie niezależne.

Akcjonariusze ASE i SPIL zatwierdzili propozycję połączenia firm

Łączące się firmy zachowają własne zespoły kierownicze i pracowników. Nowa spółka holdingowa przyjmie nazwę ASE Industrial Holding Co.

Zarząd SPIL wstępnie zgodził się na wycofanie akcji spółki z tajwańskiej giełdy (Taiwan Stock Exchange) oraz indeksu NASDAQ Composite w dniu 17 kwietnia bieżącego roku. Oczekuje się, że nowa spółka holdingowa rozpocznie notowanie akcji na giełdzie w dniu 30 kwietnia.

źródło: Taipei Times