Optoelektronika, czujniki i elementy dyskretne osiągnęły rekordową sprzedaż

| Gospodarka Artykuły

Według najnowszego raportu IC Insights, całkowite przychody w trzech segmentach rynku, określanych wspólną nazwą O-S-D - Optoelectronics, Sensors/Actuators, and Discretes, wzrosły w 2017 roku o 11% - czyli najsilniej od roku 2010. Są one nadal napędzane przez wysokie zapotrzebowanie na czujniki, siłowniki, matryce CMOS, czujniki światła, nadajniki laserowe czy dyskretne elementy mocy.

Optoelektronika, czujniki i elementy dyskretne osiągnęły rekordową sprzedaż

Obecny wzrost to ponad półtorakrotność średniej rocznej stopy wzrostu w ciągu ostatnich 20 lat, dzięki czemu przychody osiągnęły ósmy z kolei rekordowy poziom 75,3 mld dolarów. Oczekuje się, że łączny wzrost sprzedaży O-S-D w 2018 roku zmniejszy się, ale nadal będzie kształtował się na poziomie ponad 8%, dając w efekcie wartość 81,1 mld dolarów.

W 2017 r. sprzedaż optoelektroniki powróciła do trendu wzrostowego od 4-procentowego spadku zanotowanego w 2016 r., rosnąc o 9% do 36,9 mld dolarów. Segment czujników i aktuatorów odnotował drugi rok z rzędu wzrost o 16%, przy przychodach sięgających 13,8 mld dolarów. Z kolei sprzedaż w segmencie elementów dyskretnych wzrosła o 12% do 24,6 mld dolarów. Na rok bieżący prognoza dotycząca O-S-D przewiduje, że sprzedaż optoelektroniki wzrośnie o 8%, sprzedaż sensorów wzrośnie o 10%, a elementów dyskretnych o 5%.

W latach 2017-2022 roczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży optoelektroniki wynieść ma 7,3%, a przychody na koniec tego okresu osiągną 52,4 mld dolarów. Przychody w zakresie czujników osiągną 21,2 mld dolarów przy wskaźniku CAGR równym 8,9%, a segment elementów dyskretnych, rosnąc w rocznym tempie 3,1%, osiągnie 28,7 mld dolarów.

Łączna sprzedaż produktów O-S-D stanowiła w 2017 r. około 17% światowej sprzedaży półprzewodników w wysokości 444,7 mld dolarów, w porównaniu do mniej niż 15% w roku 2007 i poniżej 13% w 1997. Od połowy lat 90 ogólny wzrost sprzedaży O-S-D przewyższał osiągi znacznie większego segmentu IC, ze względu na silny i stosunkowo stały wzrost w obszarze optoelektroniki i czujników. W ostatnim czasie trend ten został jednak odwrócony, głównie z powodu 77% wzrostu sprzedaży pamięci DRAM i 54% wzrostu pamięci flash NAND, notowanych w 2017 roku.

Wzrost całkowitej sprzedaży O-S-D w 2017 r. charakteryzował się najwyższą stopą wzrostu w tej grupie rynkowej od 37% wzrostu w roku 2010, który przyniósł odbicie po recesji z roku 2009. Ponadto rok 2017 był pierwszym rokiem od roku 2011, kiedy to wszystkie trzy segmenty rynku O-S-D osiągnęły rekordową sprzedaż. Ostatni raport IC Insights na temat O-S-D pokazuje również, że w 2017 r. sprzedaż produktów z tej grupy wykonanych w technologii mikroelektromechanicznej (MEMS) wzrosła o 18% do rekordowo wysokiego poziomu 11,5 mld dolarów.

źródło: IC Insights

Zobacz również