ATP Power Protector - zabezpiecza dyski przed zanikiem zasilania

| Technika

Niestabilne napięcie zasilania, które jest częstym problemem występującym m.in. w urządzeniach infrastruktury telekomunikacyjnej, w systemach sieciowych a także w systemach embedded, jest odpowiedzialne za utratę danych podczas spadków napięcia, a nawet za uszkodzenia dysków podczas przepięć. Niestabilne zasilanie zwiększa ryzyko awarii i przestojów maszyn w przemyśle oraz nierzadko powoduje konieczność ponownej instalacji systemów operacyjnych z uszkodzoną strukturą danych. Problem jest dość często spotykany w aplikacjach mobilnych (pojazdy), dlatego firma CSI proponuje jego rozwiązanie poprzez wykorzystanie nośnika danych, zapewniającego poprawne działanie także w trudnych warunkach.

ATP Power Protector - zabezpiecza dyski przed zanikiem zasilania

Rys. 1. Wykres ilustrujący, jak funkcja Power Protector chroni zawartość pamięci NAND Flash w dysku SSD

Funkcja Power Protector to działające niezależnie sprzętowe zabezpieczenie dysku półprzewodnikowego oraz kart pamięci Flash, które zapewnia wystarczający zapas energii wymagany do zakończenia procesu zapisu nawet po wystąpieniu całkowitego braku zasilania. Co więcej, kontroler dysku wykrywa też drobne anomalie w napięciu zasilania i wówczas także aktywuje funkcję Power Protector.

Bufor energii działa w oparciu o zestaw kondensatorów tantalowych dużej pojemności, pozwalając na dokończenie procesu zapisu z gwarancją braku uszkodzenia logicznego i fizycznego pamięci NAND Flash. Na rysunku 1 pokazano, w jaki sposób realizowane jest to zabezpieczenie poprzez porównanie dysków z funkcją Power Protector i bez niej.

Faza 1 opisuje poprawne działanie kontrolera i pamięci Flash. Faza 2 to moment nagłej utraty zasilania. Napięcie na dysku bez funkcji Power Protector zaczyna szybko spadać poniżej wymaganego do poprawnej pracy poziomu napięcia. W związku z tym kontroler i pamięć Flash przestają działać, operacja zapisu jest przerywana w losowym momencie, przez co dochodzi do naruszenia integralności zapisanych danych.

Dysk z funkcją Power Protector, poprzez wykorzystanie bufora energii, utrzymuje wymagany do prawidłowej pracy poziom napięcia zasilającego przez dłuższy czas (faza 3). Mechanizm ochrony zapewnia także poprawne wykonanie ostatniego polecenia lub pozwala na dokończenie procesu przetwarzania danych z bufora RAM do pamięci Flash, chroniąc przed ich utratą/zmianą treści (utratą integralności).

Fot. 2. Dysk SSD 2.5" SATA-III Velocity SII Pro

Fot. 3. Karta CompactFlash w wersji przemysłowej

Fot. 4. Karta CFast w wersji przemysłowej

Nośniki Flash z Power Protector

W ofercie firmy CSI znajdują się karty Compact Flash, CFast oraz dyski SSD 2,5" SATA, M.2. i SATA DOM wyposażone w technologię ATP Power Protector. W artykule znajduje się przegląd najpopularniejszych modeli:

  • dysków SSD 2,5" SATA-III Velocity SII Pro (fot. 2)
  • kart Compact Flash (fot. 3)
  • kart CFast (fot. 4)

CSI
www.csi.pl

Zobacz również